Latest


กลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าแบบ Low Involvement Product

สินค้าประเภท Low Involvement Product หรือประเภทสินค้าที่ใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามีระดับความพัวพันกับสินค้าที่ค่อนข้างต่ำ (Low Involvement Level) โดยมันมักจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าที่ราคาไม่สูงมาก ระดับความเสี่ยงต่ำ สินค้าทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างความจงรักภักดี (Loyalty)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภท High Involvement Product

เคยสังเกตไหมครับว่าการซื้อสินค้าในบางครั้งเราก็ตัดสินใจซื้อสินค้าบางประเภทได้อย่างรวดเร็ว และบางประเภทนั้นก็ใช้เวลาคิดทบทวนอยู่หลายวันกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุมาจากระดับความพัวพัน (Involvement Level) ของตัวผู้บริโภคหรือลูกค้ากับสินค้าในแต่ละประเภท ซึ่งหากสินค้านั้นมีระดับความพัวพันต่ำ (Low Involvement)

รวม 11 ตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า

เรามักจะวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจยอดขาย รายได้ และผลกำไร ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับการสร้างโอกาสเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้หันมาสนใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ โดยเป้าหมายก็คือการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ในการมีอยู่ของสินค้าหรือบริการเกิดความสนใจและหันมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นนั้นก็มุ่งเน้นไปยังตัวเลขรายได้และจำนวนปริมาณการซื้อสินค้ารวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า

เคล็ดลับในการสร้าง Brand Archetype สำหรับธุรกิจของคุณ

Brand Archetype หรือต้นแบบของแบรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรผ่านการสื่อสารในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การทำแคมเปญการตลาด จนสร้างให้เกิดการรับรู้ในตัวแบรนด์ที่เชื่อมโยงเข้ากับบุคลิกของตัวลูกค้า โดย Brand Archetype นั้นเกิดจากการมัดรวมกันของธีม แนวคิด การเชื่อมโยงทางอารมณ์​ ผ่านช่วงเวลารวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของแบรนด์

Branding


เคล็ดลับในการสร้าง Brand Archetype สำหรับธุรกิจของคุณ

Brand Archetype หรือต้นแบบของแบรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรผ่านการสื่อสารในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การทำแคมเปญการตลาด จนสร้างให้เกิดการรับรู้ในตัวแบรนด์ที่เชื่อมโยงเข้ากับบุคลิกของตัวลูกค้า โดย Brand Archetype นั้นเกิดจากการมัดรวมกันของธีม แนวคิด การเชื่อมโยงทางอารมณ์​ ผ่านช่วงเวลารวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของแบรนด์


เคล็ดลับการสร้าง Brand Image ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกลายเป็นที่จดจำ

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) หรือการจดจำที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้าที่ทำให้ลูกค้านึกได้โดยอัตโนมัติว่าธุรกิจของคุณคือใคร คุณทำธุรกิจอะไร คุณมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไร ผ่านการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาในช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ โซเชียลมีเดีย สื่อออฟไลน์ รวมถึงการบอกต่อ และมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งการจดจำในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีได้อยู่เสมอ


Marketing


กลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าแบบ Low Involvement Product

สินค้าประเภท Low Involvement Product หรือประเภทสินค้าที่ใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามีระดับความพัวพันกับสินค้าที่ค่อนข้างต่ำ (Low Involvement Level) โดยมันมักจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าที่ราคาไม่สูงมาก ระดับความเสี่ยงต่ำ สินค้าทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างความจงรักภักดี (Loyalty)


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภท High Involvement Product

เคยสังเกตไหมครับว่าการซื้อสินค้าในบางครั้งเราก็ตัดสินใจซื้อสินค้าบางประเภทได้อย่างรวดเร็ว และบางประเภทนั้นก็ใช้เวลาคิดทบทวนอยู่หลายวันกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุมาจากระดับความพัวพัน (Involvement Level) ของตัวผู้บริโภคหรือลูกค้ากับสินค้าในแต่ละประเภท ซึ่งหากสินค้านั้นมีระดับความพัวพันต่ำ (Low Involvement)


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up