Business Strategy Formation

กลยุทธ์การวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning Strategy) ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนประกอบสำคัญเพื่อใช้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มองเห็นภาพว่าแบรนด์นั้นๆมีจุดมุ่งหมายอะไร แบรนด์ต้องการนำเสนออะไร และตัวของแบรนด์เองนั้นอยากให้ลูกค้ามองแบรนด์ว่าเป็นอย่างไรรู้สึกกับแบรนด์อย่างไร โดย 3 สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) จุดที่แตกต่าง (Point of Difference) และ เหตุผลที่จำเป็นต้องเชื่อ (Reasons to Believe)

3 Elements of Strong Brand Positioning Strategy
Grey Arrow

กรอบอ้างอิง (Frame of Reference)

ในการวางตำแหน่งของแบรนด์จำเป็นต้องมีกรอบอ้างอิงเพื่อไม่ให้ตำแหน่งที่คุณวางนั้นหลุดจากเป้าหมายที่ควรจะเป็น หรือเรียกได้ว่ามันคือเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Objective) ก็ไม่ผิดครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับการวางนโยบายและการกำหนดทิศทางของธุรกิจนั่นเองครับ โดยกรอบอ้างอิงนั้นสามารถเป็นไปได้ทั้ง

  • ประเภทของธุรกิจ เช่น เครื่องครัว เทคโนโลยี
  • ประเภทของสินค้าหรือบริการ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์
  • กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สินค้า หรือบริการ เช่น กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มคนรักสัตว์

จุดที่แตกต่าง (Point of Difference)

องค์ประกอบของการวางตำแหน่งของแบรนด์อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้กรอบอ้างอิงนั้นดูมีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น นั่นก็คือ อะไรคือสิ่งที่แบรนด์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับหากเลือกแบรนด์ของคุณคืออะไร ซึ่งมันจะสะท้อนมาจากกรอบอ้างอิงที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเชื่อมไปสู่เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเชื่อและเลือกแบรนด์ของคุณนั่นเอง

เหตุผลที่ต้องเชื่อ (Reasons to Believe)

เมื่อจุดแตกต่างและกรอบอ้างอิงได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจน เหตุผลที่ต้องเชื่อหรือเหตุผลที่ต้องใช้แบรนด์ของคุณจะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่เติมเต็มให้กลยุทธ์วางตำแหน่งแบรนด์นั้นแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่ของแบรนด์คือต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นให้ได้ว่าพวกเค้าจะได้อะไรจากแบรนด์ พวกเค้าจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าแบรนด์จะมอบในสิ่งที่พวกเค้าคาดหวัง ทำไมเค้าต้องเลือกแบรนด์ของคุณ และเหตุผลเหล่านั้นก็มาจากตัวคุณลักษณะ (Feature) และคุณสมบัติ (Attribute) นั่นเองครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

สร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจ ด้วย Brand Positioning

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในสมัยนี้เกิดแบรนด์ต่างๆ ธุรกิจใหม่ๆ สินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นแทบจะทุกวันหลายๆแบรนด์พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากแบรนด์ใดสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างจุดต่างอื่นๆที่ไม่เหมือนใครและสื่อสารไปให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว นั่นคือ แนวคิดของการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)


สร้างความโดดเด่นด้วย Differentiation Strategy

การอยู่รอดในธุรกิจสมัยนี้นับเป็นเรื่องที่ยาก เพราะด้วยความที่เกิดคู่แข่งขันในตลาดมากมายและทุกอย่างมีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต โซเชียล มีเดีย นับเป็นยุคของดิจิทัลแทบจะ 100% และด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เราจำเป็นต้องหาจุดต่างในแบรนด์ สินค้า รวมถึงบริการ


ขั้นตอนการสร้าง Brand Positioning

การวางตำแหน่งแบรนด์หรือ Brand Positioning ทำให้เรารู้ว่าการวางตำแหน่งแบรนด์ที่แตกต่างในตลาด สามารถสร้างให้เกิดคุณค่ากับผู้บริโภคได้ และยังสร้างให้เกิดการจดจำในสายในผู้บริโภคLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์