3 Types of Positioning Cover with shopping mall background

โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินเรื่องของการวางตำแหน่งสินค้าหรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ ซึ่งในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์นั้น การวางตำแหน่งจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน การวางตำแหน่งหรือ Positioning ค่อนข้างเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนยากที่จะอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจน ซึ่งมักจะถูกใช้ในวิธีที่แตกต่างกัน ในบริบทที่แตกต่างกันในเชิงของการตลาด ซึ่งโดยหลักแล้วการวางตำแหน่งนั้นมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน เรามาดูกันครับว่า Positioning มีอะไรกันบ้าง

Market Positioning

การวางตำแหน่งทางการตลาด คือ การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือสินค้าในตลาดที่เราอยู่ ในสายตาของผู้บริโภค แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์พรีเมี่ยม แบรนด์ไฮเอ็น หรือเป็นแบรนด์ปกติทั่วไป สินค้าเราอยู่ในเซ็คเตอร์ไหนของตลาด เช่น สินค้าเราเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าไขมันต่ำ สินค้าเราเป็นสินค้าออร์แกนิก

Needs Positioning

การวางตำแหน่งของแบรนด์เพื่อตอบสนองด้านความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการวางตำแหน่งในประเภทนี้สามารถทำการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ได้มาในเรื่องของความต้องการและนำมาเชื่อมโยงกับตลาด โดยเจาะลึกไปตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์ เช่น แบรนด์ช็อคโกแลตระดับพรีเมี่ยม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความลุ่มหลง อาหารประเภทแคลอรี่ต่ำ จัดอยู่ในกลุ่มอาหารประเภทควบคุมน้ำหนัก

Brand Positioning

การวางตำแหน่งของแบรนด์มีหลักการที่แตกต่างจากการวางตำแหน่งในเชิงการตลาด  โดยการวาวงตำแหน่งของแบรนด์ คือ การที่แบรนด์ออกแบบการนำเสนอภาพลักษณ์ เพื่อครอบครองพื้นที่ในจิตใจของลูกค้า กลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงของแบรนด์ในใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารับรู้แบรนด์ในวิธีที่เฉพาะเจาะจงลงไปในรูปแบบต่าง ที่แสดงออกถึงคุณค่า ซึ่งการวางตำแหน่งของแบรนด์ในยุคใหม่ต้องอยู่บนพื้นฐานของจุดมุ่งหมาย (Purpose) ความเชื่อ (Beliefs) หลักปฏิบัติ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) หรือที่เรียกกันว่าปรัชญาของแบรนด์ (Brand Philosophy)

เราจะเห็นถึงความแตกต่างของการวางตำแหน่งในแบบต่างๆกันแล้วนะครับ โดยการวางตำแหน่งทางการตลาดนั้นจะเจาะจงไปด้านของการที่แบรนด์เข้าไปแข่งขันอยู่ในตลาดต่างๆ ที่เข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และอะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ ในขณะที่การวางตำแหน่งของแบรนด์นั้นจะมุ่งไปที่การอธิบายถึงปรัชญาของแบรนด์ที่มีการวางแผนในระยะยาว


Cover photo by fabiennew from FreeImages

Share to friends


Related Posts

สร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจ ด้วย Brand Positioning

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในสมัยนี้เกิดแบรนด์ต่างๆ ธุรกิจใหม่ๆ สินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นแทบจะทุกวันหลายๆแบรนด์พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากแบรนด์ใดสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างจุดต่างอื่นๆที่ไม่เหมือนใครและสื่อสารไปให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว นั่นคือ แนวคิดของการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)


สร้างความโดดเด่นด้วย Differentiation Strategy

การอยู่รอดในธุรกิจสมัยนี้นับเป็นเรื่องที่ยาก เพราะด้วยความที่เกิดคู่แข่งขันในตลาดมากมายและทุกอย่างมีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต โซเชียล มีเดีย นับเป็นยุคของดิจิทัลแทบจะ 100% และด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เราจำเป็นต้องหาจุดต่างในแบรนด์ สินค้า รวมถึงบริการ


กำหนดทิศทางของธุรกิจด้วย STP Strategy

ยุคสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วจนทำให้หลายๆธุรกิจ ไม่ทันได้วางรากฐานของธุรกิจและวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆอย่างรอบด้าน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านทิศทางของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และความแตกต่างของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกก็ยากที่จะประสบความสำเร็จLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์