ประโยชน์ของ Brand Communication (Benefits of Brand Communication)

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) ถือเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการแบรนด์ในการให้ข้อมูล การจูงใจ ช่วยจุดประกาย และคอยย้ำเตือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ อาทิ คุณค่าของแบรนด์ จุดยืนของแบรนด์ วิสัยทัศน์หรือพันธกิจของแบรนด์ หรือการนำเสนอสินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งการสื่อสารแบรนด์นั้นมีประโยชน์อยู่ด้วยกันหลายข้อเลยทีเดียว

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)
ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ของการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์
ของแบรนด์ที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคสมัยนี้ มันได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของแบรนด์ในระระยาว

ประโยชน์ของ Brand Communication

1. สร้างให้เกิดผลดีเชิงบวกกับแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์ที่ดีช่วยสร้างให้เกิดผลดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ และยังช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ในแง่มุมต่างๆ หากคุณสามารถถ่ายทอดแคมเปญต่างๆผ่านโซเชียล มีเดียและสื่ออื่นๆได้อย่างดีและมีความเหมาะสม

2. แสดงถึงความเป็นผู้นำ

แบรนด์สามารถสื่อสารจุดเด่นหรือนวัตกรรมที่แบรนด์นั้นคิดค้นขึ้นมา และเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมหรือในตลาด โดยการสื่อสารคุณค่าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ เช่น BMW เป็นแบรนด์รถยนต์ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ความแตกต่าง

แบรนด์ที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง จะสร้างให้เกิดความได้เปรียบในตลาดและส่งผลให้เกิดความภักดีในตัวแบรนด์ เช่น คนนิยมใช้สมาร์ทโฟน Apple กับ Samsung เพราะทั้ง 2 แบรนด์มีการสื่อสารความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ที่ผ่านการสื่อสารแบรนด์นั่นเอง

4. เพิ่มความภักดีในตัวแบรนด์

หากการสื่อสารแบรนด์นั้นประสบผลสำเร็จอย่างดี คุณก็สามารถการันตีได้ว่าแบรนด์ของคุณสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า และลูกค้าจะติดตามคุณไปตลอดจนกลายเป็นกลุ่มผู้ภักดีต่อตัวแบรนด์ (Brand Loyalty) ฉะนั้นแบรนด์ของคุณควรหมั่นสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องในสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมต่างๆ

5. โอกาสในการขยายแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์ช่วยสร้างให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในแบบ Brand Extension และ Line Extension ง่ายยิ่งขึ้น คุณจะสามารถบริหารจัดการแบรนด์ที่อยู่ใน Portfolio ของคุณได้อย่างดี หากแบรนด์ของคุณนั้นถูกสื่อสารอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความต่อเนื่อง จนสร้างส่วนแบ่งและเสียงตอบรับเชิงบวกในตลาด


Share to friends
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Related Posts

รู้จัก Brand Loyalty เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการที่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองและช่วยส่งเสริมลูกค้าได้ ซึ่งความภักดีต่อแบรนด์ นับเป็นหนึ่งองค์ประกอบของการสร้างคุณค่าของแบรนด์


ความต่างระหว่าง Brand Extension กับ Line Extension

ในการทำธุรกิจก็ต้องมีการต่อยอดหรือขยับขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตและหาช่องทางในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายๆแบรนด์ใช้ในการบริหารจัดการให้แบรนด์สามารถขยายประเภทสินค้าหรือบริการออกมา แล้วสามารถตอบสนองเป้าหมายของธุรกิจ


รู้จัก Brand Architecture หรือสถาปัตยกรรมของแบรนด์

Brand Architecture หรือโครงสร้าง หรือสถาปัตยกรรมของแบรนด์ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดูสลับซับซ้อน ที่มีความคล้ายกับโครงสร้างขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ทำให้เราเห็นการทำงานของฝ่ายต่างๆ และหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานนั้นๆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up