ประโยชน์ของ Brand Communication (Benefits of Brand Communication)

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) ถือเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการแบรนด์ในการให้ข้อมูล การจูงใจ ช่วยจุดประกาย และคอยย้ำเตือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ อาทิ คุณค่าของแบรนด์ จุดยืนของแบรนด์ วิสัยทัศน์หรือพันธกิจของแบรนด์ หรือการนำเสนอสินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งการสื่อสารแบรนด์นั้นมีประโยชน์อยู่ด้วยกันหลายข้อเลยทีเดียว

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)
ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ของการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์
ของแบรนด์ที่ขาดไม่ได้แล้วในยุคสมัยนี้ มันได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของแบรนด์ในระระยาว

ประโยชน์ของ Brand Communication

1. สร้างให้เกิดผลดีเชิงบวกกับแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์ที่ดีช่วยสร้างให้เกิดผลดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ และยังช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ในแง่มุมต่างๆ หากคุณสามารถถ่ายทอดแคมเปญต่างๆผ่านโซเชียล มีเดียและสื่ออื่นๆได้อย่างดีและมีความเหมาะสม

2. แสดงถึงความเป็นผู้นำ

แบรนด์สามารถสื่อสารจุดเด่นหรือนวัตกรรมที่แบรนด์นั้นคิดค้นขึ้นมา และเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมหรือในตลาด โดยการสื่อสารคุณค่าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ เช่น BMW เป็นแบรนด์รถยนต์ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ความแตกต่าง

แบรนด์ที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง จะสร้างให้เกิดความได้เปรียบในตลาดและส่งผลให้เกิดความภักดีในตัวแบรนด์ เช่น คนนิยมใช้สมาร์ทโฟน Apple กับ Samsung เพราะทั้ง 2 แบรนด์มีการสื่อสารความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ที่ผ่านการสื่อสารแบรนด์นั่นเอง

4. เพิ่มความภักดีในตัวแบรนด์

หากการสื่อสารแบรนด์นั้นประสบผลสำเร็จอย่างดี คุณก็สามารถการันตีได้ว่าแบรนด์ของคุณสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า และลูกค้าจะติดตามคุณไปตลอดจนกลายเป็นกลุ่มผู้ภักดีต่อตัวแบรนด์ (Brand Loyalty) ฉะนั้นแบรนด์ของคุณควรหมั่นสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องในสื่อโฆษณาหรือกิจกรรมต่างๆ

5. โอกาสในการขยายแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์ช่วยสร้างให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งในแบบ Brand Extension และ Line Extension ง่ายยิ่งขึ้น คุณจะสามารถบริหารจัดการแบรนด์ที่อยู่ใน Portfolio ของคุณได้อย่างดี หากแบรนด์ของคุณนั้นถูกสื่อสารอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความต่อเนื่อง จนสร้างส่วนแบ่งและเสียงตอบรับเชิงบวกในตลาด


Share to friends


Related Posts

รู้จัก Brand Loyalty เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการที่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองและช่วยส่งเสริมลูกค้าได้ ซึ่งความภักดีต่อแบรนด์ นับเป็นหนึ่งองค์ประกอบของการสร้างคุณค่าของแบรนด์


ความต่างระหว่าง Brand Extension กับ Line Extension

ในการทำธุรกิจก็ต้องมีการต่อยอดหรือขยับขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตและหาช่องทางในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายๆแบรนด์ใช้ในการบริหารจัดการให้แบรนด์สามารถขยายประเภทสินค้าหรือบริการออกมา แล้วสามารถตอบสนองเป้าหมายของธุรกิจ


รู้จัก Brand Architecture หรือสถาปัตยกรรมของแบรนด์

Brand Architecture หรือโครงสร้าง หรือสถาปัตยกรรมของแบรนด์ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดูสลับซับซ้อน ที่มีความคล้ายกับโครงสร้างขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ทำให้เราเห็นการทำงานของฝ่ายต่างๆ และหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานนั้นๆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์