36 ข้อผิดพลาดที่ทำให้แบรนด์ล้มเหลวไม่เป็นท่า

ในการสร้างแบรนด์และการทำธุรกิจเราจะเจอทั้งความสำเร็จและอุปสรรคอยู่เสมอ โดยหากคุณบริหารจัดการแบรนด์และธุรกิจได้อย่างดีข้อผิดพลาดต่างๆก็อาจจะมีน้อยลง ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสแห่งความสำเร็จที่มีมากยิ่งขึ้น และผมก็เชื่อว่าไม่มีแบรนด์หรือธุรกิจไหนที่อยากจะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้พบเจอกับปัญหา จนกลายเป็นการทำให้แบรนด์และธุรกิจของคุณล้มเหลวจนบางครั้งก็อาจนำไปสู่การต้องปิดตัว และถ้าคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคุณก็อย่าทำอะไรใน 36 ข้อนี้นั่นเองครับ

What's next?
 1. ไม่ส่งมอบสิ่งที่แบรนด์ของคุณให้คำมั่นสัญญา (Brand Promise) เอาไว้จากสิ่งที่คุณสื่อสารออกไป
 2. ไม่เชื่อมโยงแผนการสร้างแบรนด์ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 3. ลดคุณภาพของสินค้าและบริการลงเพื่อประหยัดต้นทุน
 4. เพิ่มราคาให้กับสินค้าและบริการในตลาดระดับล่างเพื่อสร้างความต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสวนทางกับกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า
 5. ถูกกดดันจากการสร้างรายได้และผลกำไรแบบเดือนต่อเดือนหรือไตรมาสต่อไตรมาส
 6. ช่องทางการจัดจำหน่ายมีเพียงช่องทางเดียว
 7. ไม่ยอมขยายหรือสร้างแบรนด์ใหม่ๆในกรณีที่กลุ่มสินค้าเดิมนั้นกำลังอยู่ในช่วงถดถอย
 8. ไม่ชัดเจนในจุดยืนและตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link ทำให้ขยายขอบเขตไปตลาดอื่นๆ จนเกิดความผิดพลาด
 9. ไม่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดๆเลยมาใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์
 10. ขยายแบรนด์ในรูปแบบต่างๆด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 11. การออกแบรนด์ย่อยหรือเปลี่ยนตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link เพื่อกลบเกลื่อนสิ่งไม่ดีที่แบรนด์แม่ได้ทำเอาไว้
 12. การขยายกลุ่มผิดตลาด (เช่น จากแบรนด์ High-end ไปสู่แบรนด์ทั่วๆไป)
 13. เมื่อคุณเป็นผู้นำในตลาดแต่ไปใช้กลยุทธ์แบบผู้ตาม (Follower Strategy) Link มากกว่าที่จะไปผลิตสินค้าใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 14. การตัดสินใจทำอะไรโดยไม่มองที่บริบทรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อแบรนด์
 15. ไม่มีใครในองค์กร (โดยเฉพาะผู้บริหาร) ที่เข้าใจการมีอยู่ของแบรนด์ แบรนด์นั้นเกิดมาเพื่ออะไร และมีความหมายอย่างไร
 16. สื่อสารคุณค่าของแบรนด์ (Core Values) Link อย่างดี แต่ไม่นำไปปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกของแบรนด์กับผู้บริโภค
 17. อนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์กับคนที่ยอมจ่ายเงิน โดยไม่ได้ดูว่ามันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน
 18. คิดแต่จะตั้งชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้าให้ออกมาดูดี แต่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแบรนด์หรือสินค้าด้วยกระบวนการที่ดีได้อย่างไร
 19. ยังสับสนกับคำว่าการบริหารจัดการแบรนด์กับคำว่าการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
 20. คนในองค์กรปัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับคำว่า “แบรนด์” (ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมๆเดียวที่เกี่ยวข้องโดยตรง)
 21. มองว่าแบรนด์เป็นแค่เพียงสัญลักษณ์ที่เป็น “โลโก้” เท่านั้น
 22. คิดจะสร้างและขยายแบรนด์ด้วยอารมณ์ แบบไม่มีการวิเคราะห์ การนำประสบการณ์มาใช้ หรือหาเหตุผลมาสนับสนุน
 23. กำหนดกลุ่มเป้าหมายกว้างมากจนเกินไป (แบบครอบจักรวาล)
 24. ไม่เคยเข้าใจผู้บริโภคเลย ทั้งความต้องการ แรงขับเคลื่อน ปัญหา ความคาดหวัง
 25. ไม่คิดจะขยายขอบเขตของแบรนด์ให้กว้างและใหญ่ขึ้น
 26. ไม่เชื่อมโยงการบริหารและการทำงานระหว่างทีมการตลาดและทีมอื่นๆ
 27. ไม่มีทีมคอยควบคุมและบริหารจัดการแบรนด์ จนปล่อยให้นำแบรนด์ไปใช้อย่างผิดๆ
 28. การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) Link ที่เรียบง่ายจนเกินไป ทำให้คนจำสับสนและเกิดความไม่ชัดเจน
 29. พยายามสร้างความแตกต่างอย่างมากมาย แต่ลืมให้ความสำคัญกับความแตกต่างที่คุณภาพเป็นอันดับแรก
 30. มัวแต่ให้ความสำคัญกับต้นทุนมากแต่ไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งที่แตกต่าง
 31. มัวแต่พูดถึงคุณสมบัติของสินค้าแต่ไม่ยอมสื่อสารประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้า
 32. สื่อสารแบรนด์หลายประเด็นจนเกินไปมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
 33. เปลี่ยนตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link และสิ่งที่สื่อสารมากจนเกินไป
 34. ลดหรือไม่ทำการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ จนทำให้ไม่สามารถนำเสนอคุณค่าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
 35. เคลมว่าแบรนด์ดีเด่นมากจนเกินไป ทำให้ดูแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เกินจริง
 36. สร้างแบรนด์ด้วยการใช้เงินไปกับการทำโปรโมชั่น และเรื่องของการลดราคา

กว่าคุณจะสร้างแบรนด์และธุรกิจขึ้นมาได้ต้องใช้ความพยายามทั้งแรงกาย แรงใจ และเงินทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ คุณจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนและกลยุทธ์เพื่อสร้างแบรนด์และธุรกิจ ถ้าคุณสร้างแบรนด์ได้ถูกหลักผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมางอกงาม แต่หากเมื่อไหร่ก็ตามคุณสร้างแบรนด์ที่เหมือนกับ 36 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น มันก็อาจทำให้แบรนด์และธุรกิจของคุณนั้นพังทลายจนอาจต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เช่นกัน


Share to friends


Related Posts

ทำความรู้จักกับคำว่า Core Values

Core Values หรือคุณค่าหลักนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทั้งการใช้ชีวิตรวมไปถึงการบริหารองค์กร ที่กลายเป็นจุดยึดโยงระหว่างแบรนด์หรือธุรกิจกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดย Core Values ที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยให้รากฐานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ และยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรนั้นเกิดพลังในการทำงานเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดใ


สร้าง Brand Identity ให้แข็งแกร่ง

อัตลักษณ์ของแบรนด์ นั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำเป็นอันดับแรกๆ เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร หรือแบรนด์นั้นๆเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่หน้าตาของโลโก้ การใช้โทนสี การเลือกใช้ตัวหนังสือ รวมไปถึง template ต่างๆ การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้น ไม่ใช่อยู่ๆคิดจะออกแบบก็ออกแบบกันได้ง่ายๆนะครับ


ความแตกต่างระหว่าง Brand Purpose, Vision และ Mission

ความสามารถของแบรนด์ในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจากคู่แข่งในตลาด และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและยากกว่าเดิมที่ผ่านมา ซึ่งการขับเคลื่อนแบรนด์หรือธุรกิจในยุคนี้นั้นมันมากกว่าคำว่าการทำกำไร แต่มันคือการที่ต้องตอบลูกค้าให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเป็นใคร การมีอยู่ของเรามันช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นอย่างไรcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์