ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือ Brand Image คือ สิ่งที่ลูกค้านึกถึง รวมถึงความคิดที่มีต่อแบรนด์นั้นๆ มันมาจากความเชื่อและมุมมองเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งเป็นผลของการสร้างตัวตน (Identity) คุณค่า (Values) และบุคลิกภาพของแบรนด์ (Personality)

แล้วส่วนผสมที่สร้างให้เกิด Brand Image ในสายตาลูกค้ามีอะไรกันบ้าง

การจะออกมาเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ มาจาก 4 ส่วนด้วยกัน คือ

Components of Brand Image
 • การรับรู้ (Perceptual) จากคนๆหนึ่งผ่านการสังเกต ผ่านข่าวสาร กิจกรรมประเภทต่างๆ หรือจากบุคคลอื่นๆ
 • ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ความรู้ที่ได้ได้มาจากการรับรู้ทั้งหมดที่ได้มา แล้วนำมาตีความหมาย
 • อารมณ์ (Affective) ความรู้สึกที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่แบรนด์แสดงออกมาให้เราเห็น ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่เป็น
 • การตอบสนอง (Conative) หรือการกระทำที่เกิดจากความรู้ อารมณ์ความรู้สึก 

องค์ประกอบทั้งหมดที่ว่ามานั้นสร้างให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าได้สัมผัสจากแบรนด์ๆนั้น Brand Image มีความเชื่อมโยงจากหลายสิ่งตั้งแต่ตัวองค์กร วิสัยทัศน์ สินค้าและบริการ ประเทศต้นกำเนิดของแบรนด์ สิ่งต่างๆที่แบรนด์สร้างขึ้นมา รวมถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ และลูกค้าจะเป็นคนตีความหมายสิ่งที่ได้รับรู้จากการแสดงออกของแบรนด์ๆนั้นด้วยตัวเอง

การที่จะมีภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจำได้นั้น แบรนด์ๆนั้นต้องมีความโดนเด่น แตกต่าง เป็นที่ชื่นชอบ ซึ่งการที่จะเป็นที่ชื่นชอบได้นั้นจำเป็นต้องสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ให้ได้ ความเชื่อมโยงนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างไร ความเชื่อมโยงนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และต้องมีความแข็งแกร่ง โดยความแข็งแกร่งที่ว่า คือ คุณลักษณ์หรือคุณสมบัติของแบรนด์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากแบรนด์ 

Brand Image สำคัญอย่างไร

 • มันคือกระจกสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ ว่าสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไปเป็นแบบไหนในสายตาผู้บริโภค
 • เป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างให้เกิดผลทางยอดขาย สะท้อนถึงความสำเร็จของแบรนด์
 • หากภาพลักษณ์ของแบรนด์แข็งแกร่งมากพอ จะทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์หนึ่งๆ นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่มากขึ้น นั่นคือ เหตุผลที่ทำให้แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม และแบรนด์อันดับต้นๆในตลาดให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์
 • ภาพลักษณ์ที่ดีสร้างโอกาสในการโปรโมทให้เกิดการซื้อซ้ำได้ดีกว่า
 • ภาพลักษณ์ที่ดียังสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น และตอกย้ำว่าแบรนด์ๆนั้นจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
 • และยังสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆ

Cover photo from www.npr.org

Share to friends


Related Posts

องค์ประกอบของ Brand Image

Brand Image หรือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้บริโภค ที่มีอยู่ 13 องค์ประกอบด้วยกัน


สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น ด้วย Brand Personality

หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือเจอกับตัวเองที่หลายๆครั้งเวลาเราซื้อสินค้า เรามักจะคิดในใจว่าสินค้านี้มันคือตัวเรา ใช่ไหมครับ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรามักจะแสดงออกถึงลักษณ์ของความเป็นตัวเอง กับบุคลิกภาพของแบรนด์ที่พวกเขาเลือก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคลิกภาพของแบรนด์นั้นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์


Brand Identity คืออะไรสำคัญแค่ไหน

Brand Identity คือ อัตลักษณ์หรือความเป็นตันตนของแบรนด์ เป็นสิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ตัวเอง Brand Identity นั้นถือเป็นหน้าตาของบริษัทด่านแรกที่กลุ่มลูกค้าจะได้เห็น เช่น ชื่อของแบรนด์ โลโก้ สโลแกน โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา นามบัตร หัวจดหมาย Brand Identity ยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของบริษัท



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์