เคล็ดลับการทำ Branding ให้กับธุรกิจ SMEs

การสร้างแบรนด์หรือที่เรียกว่า Branding นั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยหลายๆคนมักจะคิดว่าการสร้างแบรนด์นั้นดูแล้วจะเหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่ระดับ Corporate เพราะเชื่อว่าการสร้างแบรนด์นั้นมันเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนใช้งบประมาณมาก ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หลายรายไม่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร จนมองข้ามเรื่องการสร้างแบรนด์ไปซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีนักกับการทำธุรกิจของคุณครับ เพราะอันที่จริงแล้วธุรกิจ SMEs นั้นก็สามารถเริ่มกระบวนการสร้างแบรนด์ (Branding) ได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแบบมากมายที่สามารถเริ่มทำได้แบบง่ายๆ และมันก็มีเคล็ดลับอยู่ด้วยกัน ดังนี้

What's next?

ทำ Branding ให้กับธุรกิจ SMEs

จากที่ผมได้ไปบรรยายเรื่องการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนให้กับ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต มาแบบสดๆร้อนๆ ซึ่งก็มีหลายคำถามด้านการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยเฉพาะกับธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้มีงบประมาณมากมายเท่ากับระดับองค์กรแบบ Corporate ใหญ่ๆ ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไรให้ไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีหลายๆผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำ Branding กับธุรกิจของตัวเองที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในอนาคต เรามาดูเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ในแบบฉบับของ SMEs กันครับ

1. สร้างธุรกิจด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การเริ่มธุรกิจจำเป็นต้องมาจากความต้องการของลูกค้าและการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเสมอ นั่นเป็นพื้นฐานแรกของการสร้างให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดครับ ให้คุณคิดในลักษณะนี้ครับว่าลูกค้าก็เหมือนกับส่วนหนึ่งของทีมสร้างธุรกิจของคุณ ที่คุณต้องสร้างประสบการณ์ดีๆผ่านการพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจเวลาลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการธุรกิจของคุณ อีกนัยหนึ่งก็คือคุณดูแลทีมงานในองค์กรคุณอย่างไรก็ทำอย่างนั้นกับลูกค้านั่นแหละครับ ประสบการณ์ที่ดีจะเป็นใบเบิกทางของแบรนด์คุณอย่างรวดเร็ว โดยอาจกลายเป็นคำพูดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) จนแบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก ที่อาจรวดเร็วกว่าการทำการตลาดแบบอื่นๆก็เป็นได้

2. สร้างคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ

การสร้างธุรกิจในช่วงแรกเริ่มนั้นมักจะเริ่มจากการสร้างคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ครับ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs นั้นยิ่งมีความสำคัญมากกับการเริ่มต้นสร้างแบรนด์เพื่อเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย อย่าเพิ่งเป็นกังวลมากจนเกินไปกับการทำการตลาดในช่วงแรกเริ่ม เพราะคุณยังไม่มีงบประมาณมากเท่าที่ควรและอาจขาดความต่อเนื่องของการสื่อสารหากทำได้ไม่สุด ดังนั้นการเริ่มสร้างแบรนด์ด้วยการพูดคุยและหาคู่ค้าทางธุรกิจ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถต่อยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งก็จำเป็นต้องเสาะแสวงหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสม เกี่ยวข้อง และต่างส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมของความเป็นคู่ค้าทางธุรกิจให้ดีอยู่ตลอดต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์ของคุณนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

การหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสม (Business Partner)

3. มอบความจริงใจ ซื่อสัตย์ และสร้างตัวตนให้เห็นอยู่เสมอ

สิ่งสำคัญมากกับการสร้างแบรนด์ที่นอกเหนือจากการมีเป้าหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Core Values) และคำมั่นสัญญา (Promise) ก็คือ คุณไม่ควรจะหยุดการสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม เพราะคุณจำเป็นต้องทำให้ลูกค้ามองเห็นและจดจำคุณได้อยู่เสมอ ซึ่งความแท้จริงและความจริงใจนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญให้การสร้างแบรนด์ของคุณนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากคุณเป็นธุรกิจ SMEs ที่ยังไม่ได้แข็งแกร่งในระดับ Corporate ยิ่งต้องนำเสนอความจริงใจอย่างชัดเจน เพราะหากไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นก็อาจทำให้แบรนด์ของคุณมีปัญหากับลูกค้าจนไปไม่รอดเลยก็ได้เช่นกัน

การมีตัวตนของแบรนด์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพียงเท่านั้น สื่อออฟไลน์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆก็ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ครับว่าเปิดรับสื่อผ่านช่องทางไหนกันบ้างแล้วก็เลือกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง ซึ่งมันช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้ดีระดับหนึ่ง

4. สร้างบุคลิกภาพและลักษณะของคุณให้ชัดเจน

ทุกๆธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่มีคู่แข่งไม่มากก็น้อย และสิ่งหนึ่งสำหรับการสร้างแบรนด์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ SMEs มีความแตกต่าง และกลายเป็นที่จดจำของกลุ่มลูกค้าได้ นั่นก็คือ การสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์ (Brand Personality) Link รวมถึงลักษณะของแบรนด์ เพราะในสมัยนี้ต้องยอมรับครับว่าลูกค้ามักจะมองและเลือกสนับสนุนแบรนด์ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเองมากที่สุด ซึ่งก็เหมือนกับการที่คุณสบายใจจะคุยกับคนที่มีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่คล้ายๆกับคุณนั่นแหละครับ

5. โปรโมทตัวเอง

SMEs ไม่จำเป็นต้องโปรโมทตัวเองแบบทุ่มงบประมาณมากมาย แค่เพียงเลือกบางสื่อและกิจกรรมสำหรับการแนะนำตัวเองให้ทุกๆคนรู้ว่านี่คือแบรนด์ของคุณ ซึ่งทำธุรกิจอะไรและจะช่วยกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร สิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือการแบ่งปันข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือการบอกเล่าเรื่องราว ผ่านการทำคอนเทนต์ประเภทบทความ (Blog) การทำวีดิโอผ่าน ช่องทาง YouTube และโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม

โปรโมทตัวเอง

อันที่จริงการสร้างแบรนด์ (Branding) นั้นมันยังมีหลากหลายขั้นตอนและหลากหลายองค์ประกอบ เพื่อที่จะให้แบรนด์ของคุณนั้นมีความแข็งแกร่ง แตกต่าง และยั่งยืน ที่ต้องใช้เวลาในการสร้างและทำเป็นกระบวนการ แต่สำหรับ SMEs นั้นการนำเอาเคล็ดลับทั้ง 5 ข้อที่ผมได้อธิบายสรุปไว้ให้มาลองเริ่มใช้กับแบรนด์ของคุณ จะสามารถช่วยให้การสร้างแบรนด์ของคุณนั้นเริ่มต้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ใช้งบประมาณมากจนเกินไป และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในหลายๆองค์ประกอบ ค่อยมาปรับปรุงกระบวนการสร้างแบรนด์ใหม่อีกครั้งก็ยังไม่สายจนเกินไปครับ หากใครที่สนใจขั้นตอนในการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ก็ลองเข้าไปดูที่บทความนี้กันได้ครับ >> 10 ขั้นตอนสำหรับการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ Link


Share to friends

TagsRelated Posts

10 ขั้นตอนสำหรับการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์

การสร้างแบรนด์นั้น คือ หนึ่งในกระบวนการทำธุรกิจที่ต้องมีความสอดคล้องไปกันทั้งองค์กร มันทำให้เราเห็นทิศทาง ความเป็นผู้นำ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แรงบันดาลใจ และแรงขับเคลื่อนสำหรับองค์กร การสร้างแบรนด์ต้องทำให้แบรนด์นั้นมีชีวิตและจิตวิญญาณที่ต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตั้งแต่พนักงานภายในองค์กร


สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น ด้วย Brand Personality

หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือเจอกับตัวเองที่หลายๆครั้งเวลาเราซื้อสินค้า เรามักจะคิดในใจว่าสินค้านี้มันคือตัวเรา ใช่ไหมครับ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรามักจะแสดงออกถึงลักษณ์ของความเป็นตัวเอง กับบุคลิกภาพของแบรนด์ที่พวกเขาเลือก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคลิกภาพของแบรนด์นั้นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์


Brand Identity คืออะไรสำคัญแค่ไหน

Brand Identity คือ อัตลักษณ์หรือความเป็นตันตนของแบรนด์ เป็นสิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ตัวเอง Brand Identity นั้นถือเป็นหน้าตาของบริษัทด่านแรกที่กลุ่มลูกค้าจะได้เห็น เช่น ชื่อของแบรนด์ โลโก้ สโลแกน โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา นามบัตร หัวจดหมาย Brand Identity ยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของบริษัทcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์