Core Identity & Extended Identity

Brand Identity มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ Core Identity หมายถึง ตัวตนที่แท้จริงที่แสดงถึงความหมายและความสำเร็จของแบรนด์ ตัวอย่างเช่น

  • Lux – เมื่อเราเห็นโลโก้ Lux เราจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง
  • Dettol – เมื่อเราเห็นโลโก้ Dettol เราจะนึกถึงผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปกป้อง
  • Johnson & Johnson – เมื่อเราเห็นโลโก้ Johnson & Johnson เราจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าไว้วางใจ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เด็กต้องการ
  • Volvo – เมื่อเราเห็นโลโก้นี้ทีไร เราจะนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้ง

ส่วน Extended Identity นั้นมีองค์ประกอบที่ลึกกว่า Core Identity ในการช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบของแบรนด์ เนื่องจาก Core Identity อาจมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการอธิบายตัวตนของแบรนด์ Extended Identity จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มภาพทั้งหมดให้กับแบรนด์ โดยประกอบไปด้วย 4 มุมมอง
ด้วยกัน คือ

Example of Benz's Extended Identity
  1. Brand as a Product คือ การเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณค่า การเชื่อมโยงกับผู้ใช้ หรือการเชื่อมโยงกับถิ่นกำเนิด เช่น รถยนต์ยี่ห้อ Benz คือ รถซีดานชั้นหรู ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมัน

  2. Brand as an Organization คือ การเชื่องโยงกับ ผู้คน วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร เช่น Benz นับเป็นองค์กรที่มีความเป็นนวัตกรรม มีความทันสมัย มีความว่องไว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม Benz ก็จะถูกมองว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้

  3. Brand as a Person คือ การนำบุคลิกภาพของคนมาใช้ ซึ่งความรู้สึกและมุมมองแบบแบรนด์ต่อบุคคลจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจมีความหมายมากกว่าแค่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น คนใช้ Benz เป็นคนที่ชอบเข้าสังคม เป็นผู้บริหารระดับสูง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

  4. Brand as a Symbol คือ การเปรียบเทียบแบรนด์กับภาพลักษณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในใจ ความคิด หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวแทนบางอย่าง เช่น ถ้าเห็นดาว 3 แฉก เราจะนึกถึง Benz และเรามองรถ Benz ว่า เป็นรถที่มีนวัตกรรมอันทันสมัย เป็นต้น

เมื่อเราเห็นองค์ประกอบลึกๆของ Brand Identity แล้ว จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้าง Brand Identity ที่ดีได้นั้น เราควรจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนประกอบหลักของความเป็นตัวตนที่แท้จริง (Core Identity) และส่วนที่ช่วยขยาย (Extended Identity) ให้แบรนด์ของเรามีความแข็งแกร่ง และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือผู้บริโภคให้ได้ในระยะยาว หรือจะให้ดีก็ควรจะตลอดไป


Cover photo from https://www.omnea.de/blog/logo-teil-1/

Share to friends


Related Posts

Brand Identity คืออะไรสำคัญแค่ไหน

Brand Identity คือ อัตลักษณ์หรือความเป็นตันตนของแบรนด์ เป็นสิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ตัวเอง Brand Identity นั้นถือเป็นหน้าตาของบริษัทด่านแรกที่กลุ่มลูกค้าจะได้เห็น เช่น ชื่อของแบรนด์ โลโก้ สโลแกน โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา นามบัตร หัวจดหมาย Brand Identity ยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของบริษัท


รู้จัก Brand Identity Prism กับการสร้าง Brand ให้ทรงพลัง

Brand Identity Prism เป็นแนวคิดที่คิดขึ้นโดย Kapferer ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างให้ธุรกิจของคุณมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แบรนด์ไม่ควรมีแค่ชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ ซึ่งแบรนด์นั้นควรมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์