แนวคิด CSV กับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

Creating Shared Value หรือ CSV ได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่สำคัญสำหรับยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ โดยมีเป้าหมายนั่นก็คือการทำธุรกิจแบบยั่งยืนครับซึ่งสามารถทำทั้งกำไรและสิ่งดีๆควบคู่กันไปได้ โดยหากจะบอกว่ามันเป็นการยกระดับจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ก็ไม่ผิดใดๆ และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า Creating Shared Value หรือ CSV ให้มากขึ้นครับ


แนวคิดความเป็น CSV

CSV นั้นเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างห่วงโซ่คุณค่าหรือที่เราเรียกกันว่า Value Chain ให้เกิดขึ้นครับ เพื่อที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจในท้องถิ่นรวมถึงระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นเป็นภาพวงกลม 3 วงโดยเราจะเห็นระดับที่ทับซ้อนกันจนกลายเป็นการแบ่งปันและการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น นั่นก็คือด้านของสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเมื่อคุณพัฒนาในแต่ละระดับมันก็จำเป็นจะต้องส่งผลดีและโอกาสดีๆต่อระดับอื่นๆไปด้วยถึงจะเรียกว่าการแบ่งปันคุณค่าอย่างแท้จริง

แนวคิดความเป็น CSV

CSV ถือเป็นเฟรมเวิร์คสำหรับสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการในสังคมและความท้าทายในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่ไม่ใช่การบริจาคเพื่อการกุศลใดๆแต่สามารถเพิ่มศักยภาพและผลกำไรรวมถึงมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างที่เราเห็นหลายแบรนด์ทำ CSV เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนในสังคม สร้างที่อยู่อาศัยที่ในราคาที่ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของได้ หรือแม้แต่ความปลอดภัยทางการเงินแบบต่างๆที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนหรือชุมชนให้ดีขึ้น และแน่นอนครับว่าทุกอย่างนั้นมาจากการวางแผนเพื่อไปสู่หนทางแห่งความยั่งยืน

  • Creating Shared Value (CSV) นั้นไม่ใช่เรื่องของ Corporate Social Responsibility (CSR) ครับ ซึ่งมันเหนือกว่าคำว่า CSR หรือความมีจิตใจบุญศุลทานที่ทำเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในสังคมในมุมต่างๆ
  • Creating Shared Value (CSV) คือ การสร้างคุณค่าที่มุ่งเน้นไปยังความต้องการที่แท้จริงของสังคม ผนวกกับการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
  • Creating Shared Value (CSV) สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใช้สร้างการเติบโตได้กับระบบเศรษฐกิจโลก

ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV

อยากที่บอกไปตั้งแต่ต้นครับว่า CSV นั้นเป็นการยกระดับของ CSR ขึ้นไปอีกขั้นโดยมันก็มีข้อแตกต่างที่สังเกตได้ที่ต่างมีความเชื่อมโยงกันดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม
Corporate Social Responsibility (CSR)


การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน
Creating Shared Value (CSV)


มุ่งหมายที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมมุ่งหมายที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการคิดและวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งหรือรูปแบบของการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา

ทำสิ่งที่ดี

ทำเรื่องดีๆด้วยการทำสิ่งที่ดี

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถใดๆ


สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ โดยเฉพาะอาจเกิดขึ้นเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ

ไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มกำไรอย่างสูงสุด

บูรณาการสู่การเพิ่มกำไรอย่างสูงสุดอย่างเหมาะสม

เป็นผลจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอก และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์กร

ถือเป็นวาระสำคัญของธุรกิจที่ลงลึกไปในส่วนงานต่างๆและตลาดที่ทำธุรกิจอยู่

ไม่ได้มีส่วนกับการนำเรื่องของนวัตกรรมมาใช้


ริเริ่มในการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการต่างๆที่เหมาะสม

ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปฏิบัติการและเป็นกลวิธี

ถือเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือหัวใจของการทำธุรกิจ

ขยายขอบเขตได้แต่ก็กระทบกับเรื่องของต้นทุน

ขยายขอบเขตได้และสร้างกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในมุมมองของนักลงทุนดูเป็นเรื่องของต้นทุนในการดำเนินกิจกรรม

ในมุมมองของนักลงทุนคือโอกาสในการทำธุรกิจ


ตัวอย่างของแบรนด์ที่นำแนวคิด CSV ไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Nestle’

จากตำแหน่งของแบรนด์ดั้งเดิมในอดีตนั้นคือบริษัทที่ทำด้านอาหารและเครื่องดื่ม สู่การวางตำแหน่งใหม่เป็น Nutrition, Health & Wellness ที่ให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการ สุขภาพ และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการทำโครงการด้าน CSV กว่า 169 โครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และหนึ่งในโครงการที่สร้างผลกระทบโดยภาพรวมที่ชัดเจนมากที่สุด ก็คือ การทำงานร่วมกันกับชาวไร่ที่ปลูกกาแฟด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและการสอน เพื่อให้ได้มาซึ่งกาแฟคุณภาพดีที่ส่งผลต่อรายได้ที่มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ที่ปลูกกาแฟนั้นดีขึ้นอย่างมาก และยังนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยโครงการนี้ได้ให้ความรู้และพัฒนาชาวไร่กาแฟไปกว่า 63,000 รายใน 11 ประเทศ ภายใต้แบรนด์กาแฟที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ Nespresso และยังพัฒนานักปฐพีวิทยากว่า 300 คน เพื่อนำแนวคิด CSV มาทำโครงการวนเกษตรร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ หากใครอยากอ่านรายละเอียดลึกๆก็ลองเข้ามาดูที่ลิ้งค์นี้ได้ครับ The AAA Farmer Future Program Link

The AAA Farmer Future Program

Nike

Nike แบรนด์รองเท้ากีฬาและเครื่องแต่งกายที่เรารู้จักมากที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่ง ก็ได้ขยายโอกาสในการทำธุรกิจมาสู่เรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย (Health & Fitness) โดยทำให้ทุกเรื่องนั้นเชื่อมโยงกลายเป็น Digital Ecosystem แบบครบจบในแบรนด์เดียวที่ขยายขอบเขตไปสร้างแอปพลิเคชั่นด้านการฝึกการออกกำลังกาย (Training Apps) แอปพลิเคชั่นด้านการวิ่ง (Running Apps) รวมไปถึง Training Club สังคมสำหรับคนรักการออกกำลังกาย ที่รวมเอาความรู้ดีๆด้านการออกกำลังกายรวมไปถึงการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายอีกด้วย ยังไงก็ลองเข้าไปทำความรู้จักกันได้ตามลิ้งค์นี้ดูครับ Nike Training Club Link

Nike Training Club

SCG

แบรนด์อันดับต้นๆของไทยที่หันมามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง SCG นั้นเป็นตัวอย่างของการนำแนวคิดการทำ CSV มาใช้กับการปรับกระบวนการทำธุรกิจจนเกิดเป็นโซลูชั่นใหม่ๆมากมาย ที่มีการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้ให้กับเข้าบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคของ Aging Society ที่กำลังจะมาถึงนั้นทำให้ SCG ได้เปิดตัว SCG Eldercare Solution ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่างอิสระ สะดวกปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี ภายในบ้านร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว มาตั้งแต่ปี 2557 และยังมีอีกหลากหลายโซลูชั่นที่พัฒนาในแนวทางของ CSV โดยใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษานวัตกรรมต่างๆที่ SCG นำมาใช้ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ SCG Innovation Hub Link และ Tagline ของ SCG ที่ว่า Passion for Better นั้นก็สะท้อนถึงความเป็น CSV ออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ

SCG Eldercare Solution

Source: https://www.scg-smarthome.com/eldercare-solution/

PTT Global Chemical (GC)

บริษัทพลังงานชั้นน้ำของประเทศไทยอย่าง ปตท. (PTT) ภายใต้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นไปยังการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรผ่านแนวคิด GC Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการในการสร้างคุณค่าร่วมกันและวิสาหกิจเพื่อสังคม จนได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วหลายรางวัลด้วยกัน ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ GC Circular Living Link

GC Circular Living

ในโลกของการทำธุรกิจที่หลายๆอย่างในอดีตนั้นมักจะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของคนในสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจการของตัวธุรกิจเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันจนอาจไม่เหลืออะไรที่เป็นความยั่งยืนให้เห็นในอนาคต แต่แนวคิดเรื่องของการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน Creating Shared Value หรือ CSV นั้นนอกจากจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้แล้ว มันยังช่วยยกระดับให้เกิดคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในมุมกว้างได้ และมันจะเป็นตัวแปรสำคัญให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นอยู่อย่างยั่งยืนขึ้นในอนาคตครับ ยังไงก็ลองศึกษาจากตัวอย่างของแบรนด์ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจไปแล้วในหลากหลายอุตสาหกรรม และหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำอะไรก็ลองเขียนมาพูดคุยกันได้นะครับ


Share to friends


Related Posts

ตัวอย่างกิจกรรม CSR ของแบรนด์ต่างๆ

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกสั้นๆว่า CSR นั้นช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆกับภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ที่เป็นแนวคิดสำคัญในการทำธุรกิจสมัยนี้ด้วยการที่องค์กรทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ที่นอกเหนือจากเรื่องของรายได้แต่ยังแสดงออกถึงความใส่ใจในสังคมกับสิ่งแวดล้อม


รู้จักประเภทของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข


จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายธุรกิจออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ตาม หากไม่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจก็คงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมหรืออุดหนุนสินค้าหรือบริการของเราอย่างแน่นอนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์