What makes your brand unique?

รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ youtu.be/b80EmY7dZJM


คุณค่าของแบรนด์ (Brand Values) ถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเวลาที่คุณจะเริ่มสร้างแบรนด์หรือทำธุรกิจต่างๆ เพราะมันคือหนึ่งในตัวกำหนดทิศทางของแบรนด์ในอนาคตก็ว่าได้ครับ และยังถือเป็นหนึ่งความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ให้กับแบรนด์อีกด้วย โดยหากไม่ได้มีการกำหนดคุณค่าของแบรนด์ให้เห็นอย่างชัดเจนก็อาจทำให้การทำงานหรือการวางแผนธุรกิจนั้นหลุดกรอบออกไปไกลเลยก็ได้ครับ โดยก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับลักษณะของ Brand Values ที่ดี เรามาดูประโยชน์ของมันกันก่อนดีกว่าครับ

Brand Values ช่วยให้การตัดสินใจในการทำธุรกิจง่ายขึ้น

แน่นอนครับว่าการที่คุณมี Brand Values ที่สามารถอธิบายและสร้างความชัดเจน จะทำให้คุณมีความเข้าใจในความเป็นแบรนด์ มีความเข้าใจในกรอบของคุณค่าของแบรนด์ การทำงานจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับมีคู่มือ (Guideline) ในการทำงานนั่นเอง เช่น

  • Brand Values ช่วยกำหนดคุณสมบัติของทีมงาน
  • Brand Values ช่วยให้คุณเลือกคู่ค้าทางธุรกิจให้ดีขึ้น
  • Brand Values ช่วยให้รู้ทิศทางการวางแผนนำเสนอสินค้า
  • Brand Values ช่วยให้กำหนดแนวทางการทำงานได้ง่ายขึ้น

Brand Values ช่วยสร้างโอกาสให้เกิดคู่ค้าใหม่ๆ

ธุรกิจต้องมีการขยับขยายเป็นเรื่องปกติโดยหากแบรนด์ของคุณสามารถกำหนดคุณค่าได้อย่างชัดเจน ก็มีส่วนสำคัญในการที่คู่ค้าทางธุรกิจนั้นสนใจอยากทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการร่วมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือแม้แต่การเปิดกิจการใหม่ๆ Brand Values จะเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจคุณนั้นมีความน่าเชื่อถือและแข็งแกร่งมากเพียงใด และหลายๆธุรกิจก็พยายามมองหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มี Brand Values ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดโอกาสด้านธุรกิจแต่ยังเปิดโอกาสในการรับสมัครพนักงานที่มองเห็นคุณค่าในแนวทางเดียวกันได้อีกด้วยครับ

Brand Values ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการทำงานนั้นขวัญและกำลังใจของทีมงานถือว่าสำคัญที่สุดครับ เพราะการทำงานเป็นทีมต้องมีความเข้าใจในหลักการเดียวกัน มองเห็นคุณค่าในแบบเดียวกัน มองเห็นทิศทางธุรกิจในแนวเดียวกัน ซึ่งมันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Brand Values ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

หากทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจใน Brand Values เหมือนๆกันทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งก็เหมือนกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาอยู่ในที่เดียวกัน พูดคุยภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจเหมือนกัน การสื่อสารก็จะง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น ทุกๆคนในองค์กรก็จะทำงานอย่างสบายใจและมีความสุขเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน


ลักษณะของ Brand Values ที่ดี

เป็นที่จดจำ

คุณค่าของแบรนด์ต้องเป็นที่จดจำเสมอทั้งในสายตาของพนักงานในองค์กร ลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกราย โดยสิ่งสำคัญคือพนักงานในองค์กรจำเป็นต้องจดจำมันให้ได้อย่างขึ้นใจ และทำให้ลูกค้าต้องนึกถึงแบรนด์ของคุณเวลาจะซื้อสินค้าหรือบริการให้ได้

โดดเด่นไม่เหมือนใคร

คุณค่าของแบรนด์ก็เหมือนกับการวางตำแหน่งแบรนด์หรือการวางตำแหน่งทางการตลาดครับ ที่ต้องแตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนคู่แข่งและความโดดเด่นนี้ต้องมีความพิเศษไม่เหมือนใครที่เป็นตัวตนของแบรนด์เอง ที่สำคัญต้องตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อส่งผลให้ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกแบรนด์ของคุณ

ทำได้จริง

คุณค่าของแบรนด์ไม่ควรทำขึ้นมาเล่นๆหรือใช้คำสละสลวยแต่ใช้ไม่ได้จริง การกำหนดคุณค่าแบรนด์นั้นทุกๆสิ่งต้องมีเป้าหมาย มีความชัดเจน สามารถทำได้ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริงมีแนวทางในการทำให้เห็นผล

มีความหมายและมีความชัดเจน

คุณค่าของแบรนด์ต้องแสดงออกถึงสิ่งที่ธุรกิจตัวเองที่ทำอยู่และสิ่งที่ธุรกิจยึดมั่นเป็นหลักในการทำงาน หากคุณค่าที่กำหนดนั้นไม่มีความหมายใดๆเลยก็คงไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ แม้จะดูโดดเด่นสวยงามมากเพียงใดก็ตาม

อยู่เหนือกาลเวลา

คุณค่าของแบรนด์ควรมีความทันสมัยใช้ได้นานในแก่นแท้ของตัวมันเอง แม้ว่านโยบายทางธุรกิจหรือแผนงานต่างๆจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็ตาม

มีความซื่อสัตย์จริงใจ

ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดและเป็นหนึ่งในหลักการของนการสร้างแบรนด์และการทำธุรกิจ คุณค่าของแบรนด์จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ โปร่งใสในทั้งกระบวนการ อย่าพยายามกำหนดคุณค่าในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

สร้าง Value Proposition ให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร

Value Proposition คือ การเสนอคุณค่าที่แบรนด์หรือธุรกิจส่งมอบให้กับลูกค้า ที่ต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างไม่เหมือนคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ส่งผลไปยังคำถามที่ว่าทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อสินค้าจากแบรนด์ของคุณ


วิธีสร้างสารให้กับแบรนด์ (Brand Message)

เมื่อคุณสร้างแบรนด์ขึ้นมาหนึ่งแบรนด์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำคือการสื่อสารแบรนด์ออกไปให้คนภายนอกได้รู้จัก ที่จำเป็นต้องสื่อสารอย่างทรงพลังด้วยการสร้างสารให้กับแบรนด์ (Brand Messaging) กับการทำ Brand Messaging Framework หรือ เฟรมเวิร์คสำหรับออกแบบสารให้กับแบรนด์Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์