วิธีสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ (How to Create Brand Reputation)

ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Reputation) เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ ที่เกิดจากมุมมองของลูกค้าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างๆในตลาด โดยเป็นผลมาจากการเห็นกิจกรรมต่างๆที่แบรนด์จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ การโฆษณา หรือการจัดอีเว้นท์ต่างๆ นับว่ามันสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ได้มากมายเลยทีเดียว เช่น การสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์ (Brand Awareness) สร้างให้เกิดความภักดีในตัวแบรนด์ (Brand Loyalty) โอกาสเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ สร้างกำไรที่มากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือในตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เป็นต้น

เห็นไหมครับว่าการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์นั้น มันมีประโยชน์หลายอย่างและมันสามารถช่วยแบรนด์ของคุณได้อย่างไร เรามาดูวิธีการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์กับดีกว่าครับ

Grey Arrow

ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

คำว่าตื่นตัวในที่นี้หมายถึงการที่แบรนด์ของคุณ นอกจากความจำเป็นในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามเทรนด์ใหม่ๆให้ทันเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมทางการตลาด ยังต้องคิดวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเหมาะสม เพราะคุณกำลังอยู่ในยุคออนไลน์และโซเชียล มีเดีย ที่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวครับ

มีความชัดเจน

แบรนด์ควรมีความชัดเจนและยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า เพราะมันจะเป็นเครื่องการันตีชื่อเสียงและความเชื่อใจจากลูกค้า ยิ่งในปัจจุบันที่มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกในตลาดทำให้ลูกค้านั้นมีตัวเลือกในการเลือกแบรนด์มากยิ่งขึ้น เช่น ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า การรับประกันสินค้า คุณภาพของสินค้า โดยหากคุณไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ ก็จะสร้างให้เกิดความผิดหวังในใจของลูกค้าจนถึงขั้นเสียงชื่อเสียงได้เลยครับ

คงเส้นคงวา

การสร้างชื่อเสียงก็ต้องสร้างอย่างคงเส้นคงวา มีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดผลกระทบกับแบรนด์ แต่อย่าหยุดการผลิตสินค้า อย่าหยุดพัฒนาสินค้า อย่าหยุดพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่าหยุดสร้างประสบการณ์ดีๆกับลูกค้า เพราะมันคือหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จและชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยเช่นกัน

ทำตามสัญญา

ส่งมอบในสิ่งที่แบรนด์ให้ไว้กับลูกค้าให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านคุณภาพ การบริการ ราคา ความพึงพอใจ บริการหลังการขาย หรือแม้แต่การช่วยเหลือสังคม คำมั่นสัญญาที่ถูกเติมเต็มจะกลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ที่ลูกค้าจะช่วยบอกต่อแบรนด์ของคุณ หรือแม้แต่ช่วยปกป้องแบรนด์ของคุณในอนาคต

ใส่ใจ Feedback ลูกค้า

Feedback หรือเสียงสะท้อนจากลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์และการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ครับ มันแสดงออกถึงความใส่ใจของแบรนด์ต่อลูกค้าของคุณ โดย Feedback นั้นก็ควรจำรับฟังทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำติหรือคำชม เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่อง และพัฒนาจุดที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป นอกจากนั้นคุณยังสามารถนำ Feedback มาทำการตลาดแบบ Personalized Marketing ให้มัดใจลูกค้าได้อีกครับ

ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR

การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นผลกำไรอย่างเดียว คงไม่สามารถชนะใจลูกค้าได้อีกต่อไปในยุคนี้ เพราะลูกค้านั้นเริ่มมองและให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ให้ความใส่ใจ กับการที่แบรนด์แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม และอย่าลืมสื่อสารกิจกรรมเหล่านี้ผ่านการทำ PR ไม่ว่าจะเป็นการเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ลงเว็บไซต์หรือโซเชียล มีเดีย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้รับรู้

ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างและวิธีง่ายๆในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ครับ หากใครคิดจะสร้างแบรนด์แบบระยะยาวและยั่งยืน ยังไงก็ลองนำแนวทางนี้ไปใช้ได้นะครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Related Posts

วิธีสร้าง Brand Experience ให้ประทับใจ

การสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์ หรือ Brand Experience เป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ต่อการสัมผัสแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเห็นหรือการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่แบรนด์จัดขึ้น การพูดคุยกับพนักงานขาย การเห็นสื่อโฆษณา แล้วรู้สึกอย่างไรกับแบรนด์


ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ


มัดใจลูกค้าด้วย Personalized Marketing

Personalised Marketing คือ แนวคิดการทำการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือ one-to-one ที่เลือกสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคที่การทำการตลาดแบบหนึ่งถึงทั้งหมด หรือ one-to-many


วิธีง่ายๆในการสร้าง Brand Awareness

ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนั้น การสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางในการปิดโอกาสการแจ้งเกิดในธุรกิจของคุณ


ลูกค้าต้องการอะไรจาก Brand?

การเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นสิ่งที่นักการตลาดในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ความคาดหวังจากลูกค้าที่ได้รับการเติมเต็มนั้นจะทำให้แบรนด์ของเราเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ และแน่นอนครับว่าท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ ที่ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนและบอกต่อLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up