Writing-note

Positioning Statement คือ ข้อความที่ระบุถึงตำแหน่งของแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ เป็นผลรวมกลยุทธ์ที่นำมาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการแบรนด์ โดยการเขียน Positioning Statement นั้นถือเป็นเรื่องภายในองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนทั่วไปได้รับรู้ แต่มันจำเป็นที่จะต้องเขียนออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารแต่ละรูปแบบสำหรับคนในองค์กรของคุณ

การเขียน Positioning Statement จำเป็นต้องสรุปให้ได้ว่าคุณอยากให้คนคิดกับคุณและรู้สึกกับคุณอย่างไร ธุรกิจคุณคืออะไร มีสินค้าประเภทไหนบ้าง หรือคุณนั้นมาจากที่ไหน ต้องสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และแสดงออกถึงผลสำเร็จอีกด้วยโดยหลักของการเขียน Positioning Statement ต้องทำความเข้าใจอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน

5 เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน Positioning Statement

5 เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน Positioning Statement

ก่อนจะเขียน Positioning Statement ได้คุณต้องรู้จักแบรนด์ของตัวคุณเอง (Brand) เป็นอย่างดี ตั้งแต่สินค้าและบริการทั้งคุณลักษณะและคุณสมบัติ อะไรคือความโดดเด่นและคุณสมบัติที่จะนำเสนอ ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร บุคลิกของแบรนด์เป็นเช่นไร กลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่ต้องการจะสื่อสารเป็นใคร พวกเค้ามีความต้องการอะไร รวมถึงการรู้จัก Insight ที่แท้จริงและ Persona ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นการรู้จักคู่แข่ง (Competitors) ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้รู้ว่าแบรนด์ของคุณกำลังแข่งขันอยู่กับใคร ทำไมลูกค้าถึงซื้อแบรนด์เหล่านั้น พวกเค้ามีตำแหน่งของแบรนด์อย่างไร สื่อสารในรูปแบบไหน อะไรคือข้อได้เปรียบ ภาพลักษณ์เป็นอย่างไร และจะทำอย่างไรลูกค้าของคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของคุณ ความแตกต่าง (Differentiation) ที่ทำให้แบรนด์ของคุณไม่เหมือนและโดดเด่นกว่าคู่แข่งมีอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นเหตุผลให้กลุ่มเป้าหมายกลายมาเป็นลูกค้า และสิ่งสุดท้าย คือ ประโยชน์ที่ได้รับทั้งเชิงอารมณ์และเชิงเหตุผล (Emotional/Rational Benefits) ที่คาดหวังว่าลูกค้าจะได้รับนั้นมีอะไรบ้างเมื่อเลือกแบรนด์ของคุณแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้เช่นกัน

Grey Arrow

เขียน Positioning Statement อย่างไร

แบรนด์ A
ดีกว่าหรือโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไร
(ด้วยการกำหนดคู่แข่งหลักของแบรนด์คุณ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
สินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน)

สำหรับ
กลุ่มตลาดเป้าหมายใด
(กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร ที่ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
แต่ต้องระบุให้ลึกและชัดเจนมากกว่านั้น)

เหตุผล
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
(เพราะอะไรลูกค้าถึงต้องเลือกแบรนด์ของเรา เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ
และมันตอบสนองความต้องการอย่างไร)

ผลลัพธ์
สิ่งที่จะได้รับ
(ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเหตุผล
อะไรบ้าง จากข้อไดเปรียบทางการแข่งขันนั้นๆ)

Grey Arrow

ตัวอย่างเช่น

แบรนด์ A
มีความเหนือและความโดดเด่นกว่าสายการบินนานาชาติ สำหรับกลุ่มคนที่กำลังมองหาความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง ที่มอบมาตรฐานแบบเหนือระดับ ด้วยระบบการบริการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ และคัดสรรพนักงานที่มีบุคลิกและใจรักในงานบริการ ที่จะทำให้ชีวิตคุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจนยากจะลืมเลือน


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

สร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจ ด้วย Brand Positioning

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในสมัยนี้เกิดแบรนด์ต่างๆ ธุรกิจใหม่ๆ สินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นแทบจะทุกวันหลายๆแบรนด์พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากแบรนด์ใดสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างจุดต่างอื่นๆที่ไม่เหมือนใครและสื่อสารไปให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว นั่นคือ แนวคิดของการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)


ขั้นตอนการสร้าง Brand Positioning

การวางตำแหน่งแบรนด์หรือ Brand Positioning ทำให้เรารู้ว่าการวางตำแหน่งแบรนด์ที่แตกต่างในตลาด สามารถสร้างให้เกิดคุณค่ากับผู้บริโภคได้ และยังสร้างให้เกิดการจดจำในสายในผู้บริโภค


การวาง Positioning 3 ประเภทที่ควรรู้

โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินเรื่องของการวางตำแหน่งสินค้าหรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ ซึ่งในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์นั้น การวางตำแหน่งจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


One thought on “วิธีเขียน Positioning Statement ที่ถูกต้อง

copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์