Re your brand

การรีแบรนด์ (Rebrand) หรือการปรับเปลี่ยนโฉมของแบรนด์ให้ดูดีขึ้นโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนโลโก้ การเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์ม การปรับรูปแบบบริการใหม่ๆ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือคอนเทนต์ที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในกระบวนการรีแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้โดยมีเสาหลักสำคัญอยู่ 5 อย่างด้วยกันที่คุณจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กไปจนถึงแบรนด์ใหญ่ ได้แก่

 • การกระจายข่าวสาร
 • บอกสิ่งใหม่ๆ
 • การเล่าเรื่องราว
 • การเป็นผู้นำทางความคิด
 • การสื่อสารภายในองค์กร
Grey Arrow

การกระจายข่าวสาร

ทุกๆการรีแบรนด์ที่เกิดขึ้นก็คือการสื่อสารบอกกล่าวให้คนได้รู้มากที่สุด เพื่อบอกกลุ่มลูกค้าเดิมรวมไปถึงดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่ไม่ใช่แค่การลงข้อความประกาศเฉยๆแต่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ รวมถึงกิจกรรม ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญก็คือต้องหาทางเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล์ และอื่นๆ

บอกสิ่งใหม่ๆ

การรีแบรนด์เพื่อสิ่งที่ใหม่และดีกว่าจำเป็นต้องเชื่อมโยงความรู้สึกทางอารมณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า แบรนด์ต้องพยายามสร้างให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ให้ได้ โดยคอนเทนต์ก็มีบทบาทในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Starbucks ที่นำเอาเรื่องราวของแบรนด์มาใส่บนเว็บไซต์ให้กลุ่มลูกค้าได้ติดตามได้อย่างน่าสนใจเลยครับ

Starbucks rebrand content on web

Source: creative.starbucks.com

การเล่าเรื่องราว

Storytelling ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นรากฐานสำคัญของการตลาดในยุคสมัยนี้ และหากมีการรีแบรนด์ก็ยิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของการรีแบรนด์ เพื่อแบ่งปันให้โลกนี้ได้รับรู้ ว่าเหตุใดถึงต้องมีการรีแบรนด์แล้วการรีแบรนด์มันจะส่งผลดีต่อลูกค้าอย่างไร โดยเรื่องราวต่างๆจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับแบรนด์ได้อย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ลองดูตัวอย่างของ Airbnb ที่เล่าถึงที่มาและความหมายของแบรนด์และโลโก้กันครับ

The meaning of Airbnb logo

Source: design.studio/work/airbnb

การเป็นผู้นำทางความคิด

คอนเทนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ช่วยชี้นำความคิดของกลุ่มเป้าหมายก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญครับ เพราะทุกการรีแบรนด์นั้นต้องเกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นอยู่เสมอและนั่นก็เป็นสิ่งที่แบรนด์จำเป็นต้องนำเสนอออกมาอย่างชัดเจน และสื่อสารเพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกคล้อยตามและเชื่อในสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไป ที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลโก้เพื่อความทันสมัยและสวยงามเพียงแค่นั้น ซึ่ง Google เองก็ได้ทำการรีแบรนด์โลโก้ของตัวเองพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพและบริการใหม่ๆด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

Google rebrand process

Source: design.google/library/evolving-google-identity/

การสื่อสารภายในองค์กร

หลายๆแบรนด์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร เพราะมัวแต่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอก ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่เพราะความสำคัญที่แท้จริงนั่นคือคนในองค์กรจำเป็นต้องรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการรีแบรนด์อย่างแท้จริง และไม่ใช่แค่เพียงพนักงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรีแบรนด์เท่านั้น เพราะการรีแบรนด์คือการที่ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคนในทุกแผนกจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทั้งหมด แบรนด์ที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบถึงความหมายของการรีแบรนด์ทั้งหมด ด้วยการทำเป็นคัมภีร์หรือที่เราเรียกว่า Brand Guideline ที่ประกอบไปด้วย

 • เรื่องราวของแบรนด์
 • ความหมายของโลโก้
 • คุณค่าของแบรนด์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • คำมั่นสัญญาของแบรนด์ เป็นต้น

Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

เลือกประเภท Content ที่ใช่ด้วย Content Matrix

การทำเนื้อหา หรือ คอนเทนต์ (Content) นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดในยุคนี้ ไม่ว่าแบรนด์ต่างๆจะมีสินค้าหรือบริการดีมากแค่ไหน มีคอนเท้นต์ดีๆมากแค่ไหนแต่หากสามารถทำรูปแบบคอนเท้นต์ที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ก็อาจทำให้เสียเวลาและงบประมาณในการทำการตลาดได้ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Content Matrix


ประเภทของ Digital Content ที่ควรมี

ในยุคของดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง การคอนเท้นต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้านั้นมีความสำคัญมาก และอย่างที่เรารู้กันว่า Content is a King การทำคอนเท้นต์นั้นก็จำเป็นต้องตอบสนองในสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นอยากรู้ สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งต้องมากับการออกแบบให้มีความเหมาะสมLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์