Hand with thunder

กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ดีจำเป็นต้องสร้างให้แบรนด์นั้นตอบสนองทั้งเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ ตั้งแต่คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการไปจนถึงบริการหลังการขาย และแบรนด์ที่ทรงพลังนั้นต้องสามารถเชื่อมโยงความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้ได้อีกด้วย

เรื่องของอารมณ์นั้นเชื่อมโยงความความรู้สึกนึกคิด และการสั่งการของสมองที่อยู่เหนือเหตุผลต่างๆซึ่งหากแบรนด์ใดๆสามารถสร้างความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ ก็จเป็นบันไดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนั่งเองครับ โดยในบทความนี้จะยกตัวอย่างลักษณะของแบรนด์ที่ทรงพลัง ยึดตามความผูกพันทางอารมณ์ว่ามีลักษณะอย่างไรครับ

  • เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพราะลูกค้าจะเลือกแบรนด์จากเหตุผลส่วนตัวบุคคล เช่น เติมเต็มความรู้สึก ทำให้ภาคภูมิใจ แสดงความเป็นเจ้าของ
  • สร้างความรู้สึกทางอารมณ์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความอยากมีไว้ครอบครอง รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแบบไม่มีเหตุผล
  • เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเติบโตไปด้วยกัน
  • ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ทั้งฟังเสียง รับฟังปัญหา พูดคุย เรียนรู้ แนะนำ
  • สร้างความไว้วางใจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งคุณภาพและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • รักษามิตรภาพและเป็นเพื่อนที่ดีเสมอไป
  • เสริมประสบการณ์ที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าอย่างอยู่กับแบรนด์ไปตลอด

Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

ลูกค้าต้องการอะไรจาก Brand?

การเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นสิ่งที่นักการตลาดในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ความคาดหวังจากลูกค้าที่ได้รับการเติมเต็มนั้นจะทำให้แบรนด์ของเราเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ และแน่นอนครับว่าท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ ที่ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนและบอกต่อ


ส่วนประกอบของคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity)

Brand Equity หรือคุณค่าของแบรนด์ นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค โดยมีองค์ประกอบด้วยกัน 4 อย่าง คือ ความเชื่อมโยง การรับรู้ถึงคุณภาพ ความภักดี และสินทรัพย์อื่นๆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์