บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบกับวิธีการทำงานให้ราบรื่น

ในบทความก่อนผมได้รวบรวมและสรุป 12 บุคลิกภาพที่เป็นการวิเคราะห์ตัวเองในเชิงจิตวิทยาด้วย DiSC Personality Model ไปแล้ว ซึ่งมันเป็นโมเดลในการทำแบบทดสอบเพื่อค้นหาบุคลิกภาพของตัวคุณและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมันเป็นแบบวิเคราะห์ในเชิงลึกที่สามารถสรุปบุคลิกภาพออกมาได้ 12 ประเภทด้วยกัน แต่ในบทความนี้ผมได้รวมสรุปบุคลิกภาพของคนทั้ง 16 แบบที่คุณมักเจอในชีวิตการทำงานเป็นส่วนใหญ่ โดยในการทำงานนั้นคุณจะต้องเจอและสัมผัสกับคนหลากหลายประเภทที่มีทั้งความเหมือนและความต่างทั้งในด้านทักษะการทำงาน ทัศนคติในการทำงาน ลักษณะนิสัยส่วนตัวรวมไปถึงนิสัยในการทำงานทั้งส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม ซึ่งการรู้จักและเข้าใจลักษณะนิสัยในแต่ละแบบนั้นจะช่วยให้คุณสามารถคัดกรอง มอบหมายงาน จัดการบริหารทีมงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานในลักษณะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ เราลองมาดูกันครับว่าบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยทั้ง 16 แบบนั้นมีอะไรกันบ้าง

What's next?

รวมบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่คุณต้องพบเจอในการทำงาน

บุคลิกภาพใน 4 แบบแรกนั้นจะเป็นบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เน้นไปในเชิงการวิเคราะห์การชอบใช้เหตุและผล ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของคนกลุ่มนี้ครับอันได้แก่ สถาปนิก (The Architect) นักตรรกวิทยา (Logician) จอมสั่งการ (The Commander) นักอภิปราย (The Debater)

1. สถาปนิก (The Architect)

กลุ่มบุคลิกภาพแบบสถาปนิกนั้นจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเป็นชอบทำงานแบบอิสระ ทำงานหนักและมักชอบทำงานแบบเดี่ยวๆมากกว่าทำเป็นทีมเพราะไม่อยากให้ใครมาฉุดดึงให้งานล่าช้าครับ คนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้จะชอบลงรายละเอียดลึกๆและชอบหาข้อมูลค่อนข้างมาก เป็นคนที่มีความมั่นใจและความแน่วแน่จนบางครั้งความคิดที่เฉียบแหลมที่มีก็ทำให้พวกเขาดูเย่อหยิ่งหรือตัดสินผู้อื่นได้ง่ายๆ การทำงานร่วมกับคนลักษณะนิสัยแบบนี้จำเป็นต้องพูดคุยด้วยข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนและปล่อยให้พวกเขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

2. นักตรรกวิทยา (Logician)

คนที่เชื่อในความแท้จริงและจริงจังกับคำพูดมีความคิดสร้างสรรค์และมีความชาญฉลาดยิ่ง คนกลุ่มนี้จะเป็นนักวิเคราะห์และนักคิดที่ยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากและมีความลึกลับทำให้ดูแล้วไม่อ่อนไหวกับเรื่องอะไรง่ายๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนลักษณะนี้ต้องมอบหมายงานที่มีความท้าทายกระตุ้นสติปัญญาและให้ทำงานอย่างเงียบๆตามลำพัง ห้ามใช้การบังคับหรือกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้น

3. จอมสั่งการ (The Commander)

คนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะตัวที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจสูงที่สามารถผลักดันให้คนบรรลุเป้าหมายได้ แต่ก็อาจแลกมาด้วยความจริงจังจนเกินไปทำให้มีความอดทนต่ำไม่ชอบล้มเหลวและบางครั้งอาจโมโหและพูดจาหยาบคายไปบ้าง จนทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากติดตามและเข้าใกล้มากเท่าไหร่ คนลักษณะนี้มักจะฟังคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นการสื่อสารพูดคุยก็ต้องมองตรงจุดนี้ด้วย

4. นักอภิปราย (The Debater)

คนที่เน้นความบันเทิงและความสนุกสนานที่ไม่ได้เครียดกับเป้าหมายว่าจะต้องได้ผลลัพธ์อย่างนั้นอย่างนี้เสมอไป เป็นคนที่มีพลังงานมากคิดไวทำไวฉะฉานในการพูดคุยโต้ตอบเหมือนนักโต้วาที โดยอาจไม่ค่อยมีคนชอบมากนักเมื่อเทียบกับคนที่มีบุคลิกภาพในแบบอื่นๆเพราะทักษะการโต้แย้งที่มีอย่างเต็มเปี่ยมล้น และบางครั้งก็ชอบเล่นอะไรแผลงๆหรือทำอะไรให้มันดูซับซ้อนมากขึ้น การจะทำงานกับคนลักษณะนี้ได้ต้องให้พื้นที่และอิสระกับเขาและถูกรายล้อมด้วยบรรยกาศดีๆในการทำงาน

นักอภิปราย (The Debater)
What's next?

บุคลิกภาพใน 4 แบบถัดมาเป็นคนมีลักษณะเหมือนนักการทูตที่ทั้งเชื่อมโยงให้ผู้เห็นอกเห็นใจมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เนื่องจากพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจเป็นธรรมชาติพื้นเดิมอยู่แล้ว บุคลิกภาพแบบนี้อาจมีความรู้สึกตื่นกลัวหรือท้อแท้รู้สึกหรือกังวลเป็นห่วงคนอื่นมากๆ ได้แก่ ผู้สนันสนุน (The Advocate) คนกลาง (The Mediator) นักรณรงค์ (The Campaigner) พระเอก (The Protagonist)

5. ผู้สนันสนุน (The Advocate)

บุคลิกภาพของผู้สนับสนุนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหายากและอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำความรู้จักกับคนกลุ่มนี้ แต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็มีความแน่วแน่และภักดีต่อคนที่พวกเขารักเป็นอย่างมาก คนลักษณะนี้จะค่อนข้างเป็นคนสมบูรณ์แบบเอาจริงเอาจังหากทำอะไรไม่สำเร็จตามเป้าหมายก็จะรู้สึกหงุดหงิดได้ ดังนั้นการจะทำงานกับคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องอธิบายหรือฉายเป้าหมายปลายทางให้เห็นอย่างชัดเจนและเคารพความเป็นส่วนตัว

6. คนกลาง (The Mediator)

คนกลุ่มนี้จะมีจินตนาการสูงใช้งานง่ายมีอุดมการณ์เป็นของตัวเอง ชอบทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และค่อนข้างเป็นคนเก็บตัว (Introvert) หรือเรียกได้ว่ามีโลกในจินตนาการสูงมาก คนกลุ่มนี้จะมองหาความสงบในการทำงานและชอบช่วยเหลือคนเป็นนิสัย แต่จะเลือกช่วยเหลือเฉพาะบางกรณีเท่านั้นเพราะพวกเขาต้องใช้เวลาและทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือนั้นด้วยความมุ่งมั่นสูงสุด การทำงานร่วมกับคนลักษณะแบบนี้ต้องให้พื้นที่ในการทำงานแบบอิสระ ไม่ปิดกั้นความคิดและทำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ทำมากที่สุด

7. นักรณรงค์ (The Campaigner)

นักรณรงค์มีความรักผู้คนและมีความสามารถในการทำให้วันธรรมดาของคนๆหนึ่งสดใสขึ้นมาได้ในทันที พวกเขาสามารถผูกมิตรกับทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างง่ายดายแต่บางครั้งก็อาจพูดไม่เข้าหูคุณบ้าง มีความอยากรู้อยากเห็นมีพลังและมีความกระตือรือร้น พวกเขามีความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ก็อาจค่อนข้างยากหากต้องทำงานอะไรที่มีรายละเอียดเยอะจนเกินไป การทำงานร่วมกับคนลักษณะนี้คุณต้องพยายามช่วยให้พวกเขามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาครับ

8. พระเอก (The Protagonist)

ผู้นำที่มีเสน่ห์มีความเป็นมิตรและห่วงใยผู้อื่นสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างไหลลื่นและเป็นธรรมชาติ ซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี คนลักษณะนิสัยแบบนี้จะคล้ายๆกับนักการทูตที่เน้นการเจรจาและรักสงบทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จ และมีศักยภาพในการดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างดี คุณต้องให้พวกเขามีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมของพวกเขาและสนับสนุนผู้อื่นไปด้วย

ผู้สนันสนุน (The Advocate)
What's next?

บุคลิกภาพใน 4 แบบถัดมาเป็นคนมีลักษณะเหมือนกับยามรักษาการณ์ที่มีชีวิตเรียบง่ายชอบความมั่นคงทำงานแบบ Routine มีความยืดหยุ่นทำงานที่ยากจนสำเร็จได้และชอบช่วยเหลือผู้อื่น ได้แก่ พนักงานขนส่ง (The Logistician) ผู้ปกป้อง (The Defender) ผู้บริหาร (The Executive) นักการทูต (The Consul)

9. พนักงานขนส่ง (The Logistician)

คนกลุ่มนี้เป็นเจ้าแห่งการทำงานหนักการทำงานให้ตรงตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้ การแก้ไขปัญหาของคนกลุ่มนี้คือไม่ทำอะไรตามระเบียบปฏิบัติมากนักแต่จะทำทุกอย่างเพื่อให้งานเสร็จตรงตามกำหนดให้ได้ คนกลุ่มนี้จะมีความรับผิดชอบและความสื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานสูงสุด และการทำงานกับคนกลุ่มนี้ก็เพียงแค่กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนและปล่อยให้พวกเขาทำตามแล้วรอดูผลลัพธ์อย่าไปจู้จี้มากนัก

10. ผู้ปกป้อง (The Defender)

คนที่มีความภักดีและชอบให้การสนับสนุนที่มาจากพื้นฐานของนิสัยตัวเองอยู่แล้ว พวกเขาชอบที่จะปกป้องผู้คนที่มีความสำคัญต่อเขาอย่างสุดใจ แต่คนลักษณะนี้จะมีความเครียดได้ง่ายหากไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังหรือคนอื่นคาดหวังไว้ คนลักษณะนี้มักจะขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่ตลอด ดังนั้นเวลาคุณทำงานกับพวกเขาก็จำเป็นต้องทำอะไรให้มันง่ายที่สุดเพื่อให้งานออกมาดี

11. ผู้บริหาร (The Executive)

ผู้บริหารมักจะเชื่อมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ชอบการทำงานหนักเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขามักจะเป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นถึงการกระทำอะไรก็ตามที่ละผิดกฎ เกลียดชังการโกงหรือความขี้เกียจ พร้อมที่จะเป็นผู้นำอยู่เสมอ แต่อาจแลกมากับการที่คนอื่นๆไม่ได้คิดเหมือนที่พวกเขาคิด ผู้บริหารจะมีความทะเยอทะยานและมีแรงปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในอาชีพการงานอยู่เสมอ หากคุณต้องทำงานกับคนลักษณะนี้ก็จำเป็นต้องทำตามระเบียบและทำตามสัญญาที่ให้ไว้ให้ได้

12. นักการทูต (The Consul)

กลุ่มคนที่มีลักษณะพิเศษในการพูดจาในลักษณะการให้กำลังใจและมีการพูดอันทรงพลังเหมือนการเจรจาทางการทูต รักในการช่วยเหลือผู้คนและมักจะคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นเวลานาน แต่ก็มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากและไม่ค่อยชอบการถูกปฏิเสธเพราะมันมีผลต่อความมั่นใจของเขา

ผู้ปกป้อง (The Defender)
What's next?

บุคลิกภาพใน 4 แบบสุดท้ายเป็นลักษณะของนักสำรวจ มีความกล้าหาญ ลงมือทำจริงจัง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ ชอบการทดลองอะไรใหม่ๆ มีความเป็นธรรมชาติและยืดหยุ่นสูงปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดี ได้แก่ คนอัจฉริยะ (The Virtuoso) นักผจญภัย (The Adventurer) ผู้ให้ความบันเทิง (The Entertainer) ผู้ประกอบการ (The Entrepreneur)

13. คนอัจฉริยะ (The Virtuoso)

กลุ่มคนที่ใช้เหตุและผล สงบเสงี่ยม สงวนท่าที ชอบความเสี่ยง มีความเป็นอัจฉริยะที่มีความลึกลับ และคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรต่อไป ในทุกๆวันถือเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และดูเหมือนจะพยายามทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีอารมณ์ขันตรงไปตรงมาและบางครั้งก็รู้วิธีคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วยเรื่องตลกอย่างน่าประหลาดใจ

14. นักผจญภัย (The Adventurer)

นักผจญภัยจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและสนุกกับการไล่ตามความชอบต่างๆ พวกเขามักจะคาดเดาไม่ได้และไม่ค่อยเก่งในการวางแผนอนาคตสักเท่าไหร่ พวกเขามีความสุขสนุกสนานในการใช้ชีวิตและมีเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานได้และมีความเสียสละสูง แต่บุคลิกภาพประเภทนี้สามารถกลายไปเป็นความสุดโต่งในเรื่องอื่นๆได้ และมักจะแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองเหนือสิ่งอื่นใด หากจะทำงานร่วมกันคนลักษณะนี้ก็แค่เพียงมอบหมายภาระกิจที่สำคัญและท้าทายความสามารถก็พอ

15. ผู้ให้ความบันเทิง (The Entertainer)

ชอบเป็นจุดเด่นท่ามกลางผู้คนมากมายมีทักษะรอบด้านทั้งการพูด การนำเสนอ การสื่อสาร การแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เป็นนักขายที่ดีชอบเข้าสังคมอย่างสูงเรียกได้ว่าไม่เคยหยุดที่จะพบปะพูดคุยกับผู้คน วิธีการทำงานกับคนลักษณะนี้คุณก็ต้องพูดเก่งและหาเรื่องอะไรที่สนุกสนานมาคุย มันจะทำให้การสนทนาและการทำงานราบรื่นมากขึ้น

16. ผู้ประกอบการ (The Entrepreneur)

คนที่ชอบเสี่ยงชอบประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆมั่นใจสูงและพยายามหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ จนบางครั้งอาจลืมคิดถึงผลที่ตามมา คนลักษณะนี้มักจะอึดอัดกับการทำงานภายใต้กฎระเบียบต่างๆในองค์กร และมีความเชื่อว่ากฎต่างๆมีไว้แหกหรือเรียกได้ว่ากล้าคิดที่จะทำอะไรที่แตกต่าง และการจะทำงานร่วมกับคนบุคลิกลักษณะนี้ได้นั้นก็ต้องมอบหมายอะไรที่มันท้าทายน่าตื่นเต้นหรือการทำโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

ผู้ประกอบการ (The Entrepreneur)

ทั้งหมดก็เป็นบุคลิกภาพและลักษณะของคนทั้ง 16 แบบที่จะทำให้คุณมีความเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานและการพบปะทำงานกับลูกค้าในโครงการต่างๆ การสังเกตและทำความเข้าใจคนแต่ละคนก็เปรียบเสมือนกับการรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับ ซึ่งมันสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัว


Share to friends


Related Posts

เทคนิคการสร้าง Personal Brand ให้มีประสิทธิภาพ

Branding ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของแบรนด์ และมันก็ได้ขยายไปถึงตัวของพนักงานในองค์กรที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแบรนด์นั้นๆด้วยเช่นกัน และมันก็คือแนวคิดในการทำ Personal Brand หรือการสร้างแบรนด์บุคคลนั่นเองครับ ซึ่งการทำ Personal Brand นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการสร้างให้ตัวเองนั้นสะท้อนถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


ลักษณะของคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่น

นอกจากทักษะสำคัญๆอย่าง Hard Skill ที่คุณจำเป็นต้องมีในการทำงานแล้ว มันก็ยังมีทักษะที่เรียกว่า Soft Skill หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคลลไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ ความเป็นผู้นำ หรือการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ Hard Skill หรือในบางหน่วยงานก็อาจสำคัญกว่าด้วยซ้ำครับ


สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น ด้วย Brand Personality

หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือเจอกับตัวเองที่หลายๆครั้งเวลาเราซื้อสินค้า เรามักจะคิดในใจว่าสินค้านี้มันคือตัวเรา ใช่ไหมครับ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเรามักจะแสดงออกถึงลักษณ์ของความเป็นตัวเอง กับบุคลิกภาพของแบรนด์ที่พวกเขาเลือก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคลิกภาพของแบรนด์นั้นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์


ประเมินบุคลิกภาพทั้ง 12 แบบของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

การรู้จักตัวเองว่าเป็นคนมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรถือเป็นการปูทางแรกเริ่มไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตครับ และเมื่อคุณต้องใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาและหลากหลายบุคลิก ซึ่งการทำความเข้าใจกับบุคลิกลักษณะต่างๆของแต่ละคนนั้นก็จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์