Story ทั้ง 5 ประเภทที่ผู้นำควรมีไว้ขับเคลื่อนความสำเร็จ

เรื่องราวหรือ Story สามารถสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ โดยจะส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Story นั้นเป็นส่วนสำคัญค่อนข้างมากส่วนหนึ่งที่ผู้นำ (Leader) ขององค์กรควรมี เพราะผู้คนและทีมงานของคุณมักจะเชื่อและติดตามผู้นำที่มาพร้อมกับความสำเร็จในการสร้างแบรนด์และการทำธุรกิจ นับเป็นความท้าทายของผู้นำที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ท้าทายขีดจำกัดต่างๆ ขับเคลื่อนทุกคนให้เกิดการกระทำ รวมไปถึงการสนับสนุนและกระตุ้นผู้คนด้วยหัวใจ และ Story ที่สำคัญสำหรับผู้นำนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำและความน่าเชื่อถือให้กับตัวของคุณ

เรื่องราวที่สร้างความไว้ใจ (Trust Story)

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังจะแบ่งปันเรื่องราวให้คนอื่นๆฟัง นั่นหมายถึงคุณกำลังแบ่งปันเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เป็นตัวของคุณเอง ที่มีความน่าเชื่อถือและมอบความไว้วางใจให้ผู้ฟัง เรื่องราวที่น่าเชื่อถือทำให้คุณมีมนุษยธรรมในฐานะผู้นำและช่วยให้คุณให้กำลังใจทีมงานของคุณได้ ลองดูครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของคุณมีอะไรบ้าง เคยมีหรือผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบาก แล้วสามารถฝันฝ่าจนหลายๆคนยอมรับจนมาถึงจุดนี้ได้ หรือมีเหตุการณ์ที่คุณสร้างบางสิ่งบางอย่างมาจากความไม่พร้อม ถ้าเรื่องราวนั้นสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจวงจรของความไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของทีมงานและผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้น

เรื่องราวที่สอนให้เรียนรู้ (Teaching Story)

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆ ก็คือ ความสามารถในการดึงหรือกระตุ้นให้ทีมงานได้ค้นพบกับศักยภาพของตัวเอง ซึ่งนั่นก็คือการเป็นผู้นำที่ดีจะมาพร้อมกับการเป็นครูที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน ลองนึกดูนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่คุณเคยมีส่วนในการกระตุ้น การช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นทั้งกับตัวเองหรือการทำงาน คุณเปลี่ยนวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร นอกจากนั้นเรื่องราวที่สอนให้เรียนรู้อาจมาจากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ รวมถึงวิธีการกลับมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถดึงความรู้สึกและอารมณ์ร่วมจากทีมงานและผู้ฟังได้

เรื่องราวที่สร้างให้เกิดการกระทำ (Action Story)

ส่วนสำคัญของผู้นำในการบริหารงานนั่นก็คือการสร้างแรงบันดาลใจจนนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่างขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือการเล่าเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังได้ฉุกคิดในหัวว่า “ถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างไร” การกระตุ้นให้คนที่กลัวบางสิ่งสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อทำบางสิ่งได้จนสำเร็จ เรื่องราวในลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนองค์กรทั้งองค์กรได้ เพราะเป็นการสร้างให้เกิดความเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันสามารถเป็นได้จริง และยังใช้สำหรับการนำเสนองานกับลูกค้าได้อีกเช่นกัน

เรื่องราวที่มีคุณค่า (Values Story)

ถ้าหากคุณต้องการให้พนักงานหรือคนที่เกี่ยวข้องคล้อยตามไปกับคุณค่าในการขับเคลื่อนองค์กรที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ คุณก็ต้องเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่องค์กรยึดมั่นว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตของพนักงานอย่างไร พวกเขาเอาในสิ่งที่เป็นคุณค่าที่แท้จริงไปใช้ขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยน หรือเป็นแนวทางอะไรทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตบ้าง เมื่อองค์กรให้คุณค่ากับความเท่าเทียมในการทำงาน หากพนักงานรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนได้รับโอกาสใหม่ๆ นั่นหมายถึงคุณมีเรื่องราวที่เป็นคุณค่าอย่างแท้จริง ที่สามารถนำมาถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้

เรื่องราวแห่งอนาคต (Vision Story)

เรื่องราวที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นจะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไร เราจะไปสู่จุดไหนใน 5 ปี 10 ปี 20 ปี การเติบโตของธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหน โอกาสของธุรกิจเป็นอย่างไร การแสดงให้ทีมงานและผู้ฟังรับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้รู้สึกดี มีพลังและอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวไม่ใช่ทำงานไปวันๆโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะไปอยู่ที่จุดใด

เรื่องราวที่ทรงประสิทธิภาพทั้ง 5 ประเภทนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีและนำมาใช้กับผู้นำองค์กรทุกๆคน โดยเรื่องราวนั้นควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองเพื่อความน่าเชื่อถือเวลาที่คุณสื่อสารออกไป แต่คุณยังสามารถนำแนวทางความสำเร็จของคนอื่นๆมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานจากเรื่องราวของผู้นำคนอื่นๆ มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งองค์กรและตัวของคุณเองก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็ได้เช่นกัน


Share to friends


Related Posts

สร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์

Storytelling หรือการเล่าเรื่องราว แท้ที่จริงแล้วมีมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เราเห็นหลักฐานจากการวาดภาพในถ้ำต่างๆที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด การใช้ชีวิต การดำรงชีพ ไปสู่การเล่าเรื่องราวแบบปากต่อปากถ่ายทอดมาเรื่อยๆสู่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์


วิธีการสร้าง Storytelling กับออนไลน์คอนเทนต์

Storytelling หรือการเล่าเรื่องราว ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์และการตลาด ที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยในการทำการตลาดในยุคนี้ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำออนไลน์ คอนเท้นต์ ซึ่งหากพูดรวมโดยสรุปแล้ว Storytelling นั่นก็คือ การสื่อสารข้อมูลต่างที่เป็นความจริงผ่านการเล่าเรื่องcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์