พนักงานทั้ง 6 ประเภทที่คุณจะพบเจอในองค์กร

สำหรับคนที่ทำงานในธุรกิจหรือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับ Startup, SMEs หรือ องค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) ต่างก็ต้องเจอคนหลากหลายประเภทด้วยกันทั้งคนในทีมของตัวเองและต่างฝ่ายต่างแผนก โดยคนแต่ละประเภทนั้นก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไปที่ส่งผลต่อเรื่องของวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร รวมไปภาพรวมการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่จะไปสู่ความสำเร็จหรืออาจไปสู่จุดที่ล้มเหลวก็ได้เช่นกัน และหากคุณนั้นอยู่ในบทบาทหน้าที่หรือสถานะที่เป็นผู้นำองค์กร ทีมบริหารจัดการหรืออยู่ในส่วนงานของทีมพัฒนาบุคลากรขององค์กร ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องประเภทของคนในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของงาน เรื่องของคน การสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมไปถึงวิธีการสื่อสารกับคนแต่ละประเภท กับ 6 ประเภทของพนักงานที่คุณจะต้องพบเจอในองค์กรทั่วๆไปครับ

What's next?

คนที่ชอบแสดงออก

กลุ่มคนประเภทนี้เป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะในการเข้าสังคมค่อนข้างสูงมากซึ่งค่อนข้างชื่นชอบกับการอยู่ในองค์กรใหญ่ ที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มหลากหลายแผนกและชอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกลุ่มคนที่ชอบเก็บตัวครับ

คนอ่อนโยนคล้อยตาม

กลุ่มคนประเภทที่ให้ความร่วมมือกับคนอื่นๆอยู่ตลอด เป็นคนมีความจริงใจให้ความศรัทธาและความเชื่อมั่นกับคนที่บุคลิกและลักษณะที่ดี มีความสามารถ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ชอบสนับสนุนคนอื่นๆ เพราะด้วยพื้นฐานที่อยากเติมเต็มให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ

คนที่ยุติธรรมซื่อตรง

เป็นคนที่มีความมั่นใจมากยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ชอบวิ่งเข้าหาความสำเร็จมีศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม มองทุกอย่างเป็นเรื่องของความสำเร็จอยู่เสมอ

คนที่ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มคนประเภทนี้มักจะคิดก่อนทำอะไรเสมอๆโดยมักจะมองปัญหาต่างๆและวิธีแก้ไขด้านต่างๆให้ครอบคลุมในทุกๆด้านก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไป มักจะใช้สติไตร่ตรองจากบริบทแวดล้อมรอบด้านอยู่เสมอ ซึ่งจะตรงข้ามกับคนที่ปากไวใจเร็วทำก่อนคิดโดยไม่ประเมินผลลัพธ์ก่อน

คนที่คิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา

คนกลุ่มนี้มักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่เสมอ ไม่ชอบถูกวิจารณ์และไม่ชอบให้คนพูดถึงในเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตัวเอง เรียกได้ว่าค่อนข้างอ่อนไหวเวลาใครก็ตามพูดถึงตัวเองไม่ว่าจะแง่ดีหรือไม่ดี

คนที่ชอบเสี่ยง

ลักษณะที่โดดเด่นและชัดเจนของคนประเภทนี้คือชอบอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบอะไรที่ท้าทายความสามารถมากกว่าการทำงานประจำในแต่ละวัน เป็นคนที่มีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆอย่างมหาศาล และมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะอยู่แต่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกับตัวเองอยู่เสมอ


หากนำมาแบ่งตามแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการกระทำบางอย่าง
ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภทด้วยกัน

 • ประเภทที่ 1 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 • ประเภทที่ 2 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นๆรับรู้
 • ประเภทที่ 3 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการประสบความสำเร็จอยู่เสมอ
 • ประเภทที่ 4 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่เสมอ
 • ประเภทที่ 5 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ
 • ประเภทที่ 6 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการความปลอดภัย
 • ประเภทที่ 7 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการความเป็นอิสระ
 • ประเภทที่ 8 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการที่จะพึ่งพาตนเอง
 • ประเภทที่ 9 คือ คนที่มีแรงจูงใจและต้องการสร้างความสงบสุขสามัคคีปรองดอง

และเมื่อนำมาแบ่งตามความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
ก็จะแยกออกมาได้ 5 ประเภทด้วยกัน

พนักงาน 5 ประเภท
 • Pioneers
  คนประเภทนี้ชอบที่จะคิดค้นอะไรใหม่ๆ และมักจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 • Say “Yes”
  คนประเภทที่เห็นด้วยกับทุกสิ่งอย่างไม่ว่าใครก็ตามที่ขอให้ช่วยเหลือหรือเข้าไปมีส่วนร่วม ก็เรียกได้ว่าแทบจะวิ่งเข้าใส่ทุกสิ่งอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่เสนอตัวเป็นกลุ่มแรกๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปฏิเสธอะไรเลย

 • Crowd Followers
  คนประเภทที่โน้มเอียงไปตามเสียงส่วนมากโดยมักจะคอยดูท่าทีก่อนตัดสินใจอะไร คนกลุ่มนี้มักจะเข้าไปร่วมกับฝั่งที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ชนะหรือมีความได้เปรียบในด้านต่างๆมากเป็นพิเศษ

 • Skeptics
  กลุ่มคนขี้สงสัยบางทีก็เรียกว่าคนขี้ระแวงที่ยึดติดกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักและไม่ค่อยมีความคิดเห็นใดๆ เป็นนักวิเคราะห์เรื่องต่างๆเงียบๆไม่ค่อยพูด เรียกได้ว่าไม่สามารถโน้มน้าวคนกลุ่มนี้ได้อย่างง่ายๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนกลุ่มนี้มั่นใจในข้อมูลที่เต็มเปี่ยมก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งในทันที คนกลุ่มนี้มักจะติดตามและชื่นชอบคนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้คุณค่ากับสิ่งที่คนกลุ่มนี้สรุปผลออกมา

 • CAVE People
  คำว่า CAVE People ไม่ใช่มนุษย์ถ้ำนะแบบสมัยก่อนนะครับอย่างเพิ่งเข้าใจผิดกัน (แต่มันก็มีลักษณะที่ดูเหมือนอยู่) จริงๆคำว่า CAVE นั้นย่อมาจาก Citizens Against Virtually Everything หรือ คนที่ต่อต้านทุกสิ่งอย่าง ไม่เข้าร่วมอะไรก็ตามไม่เสนออะไรก็ตามโดยจะทำงานให้จบวันรับเงินแล้วกลับบ้านพอ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผลมาจากการที่คุณอำนวยความสะดวกสบายด้วยการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ จนทำให้งานสะดวกสบายมากขึ้นจึงไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายอีก กลายเป็นไม่ได้สร้างคุณค่าหรือมูลค่าใดๆให้เกิดขึ้นเสมือนอยู่ไปวันๆไร้แรงจูงใจใดๆ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของการเลิกจ้าง พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้แทบจะทันที เพราะมันอาจจะมีผลกระทบกับพวกเขาก็ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประเภทของคนที่มักจะต้องพบเจอในการทำงาน หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณได้ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับมือกับพนักงานแต่ละประเภท ซึ่งในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของบริษัท หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงพนักงานด้วยกันเอง ก็จำเป็นต้องหาวิธีในการบริหารจัดการในการมอบหมายงานและหน้าที่ที่เหมาะสม รวมไปถึงการหาวิธีขับเคลื่อนให้กับพนักงานประเภทต่างๆนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับ


Share to friends


Related Posts

คุณสมบัติหลักของพนักงานที่องค์กรอยากได้

การรับคนเข้าทำงานอาจดูเป็นเรื่องไม่ยากเย็นเท่าไหรนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวในการที่จะตรวจสอบว่าใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งเพศ อายุ การศึกษา ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่พื้นฐานแต่ยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่าง ที่องค์กรมองหาจากพนักงานอยู่อีกครับ


10 วิธีสื่อสารกับพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานในองค์กร ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อทั้งความรู้สึกและคุณภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งนับเป็นหัวใจของการบริหารคนในองค์กรเพื่อความราบรื่นในการทำธุรกิจ บทความนี้มีคำตอบให้คุณครับ


ฝึกสอนพนักงานอย่างไรให้มีทักษะที่เก่งขึ้น

การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร เค้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ซึมซับแนวทางและวิถีการดำเนินชีวิตภายในองค์กรนั้นๆcopyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์