ผู้นำแบบ Inspirational Leader

ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) ในการทำงานจะช่วยให้การทำงานนั้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทีมงานทั้งขวัญและกำลังใจจนกลายเป็นแรงผลักดันให้งานที่รับผิดชอบไปสู่เป้าหมาย และยังผลักดันให้ทีมงานสร้างแรงบันดาลใจดีๆและสภาพแวดล้อมดีๆกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ทุกๆองค์กรจำเป็นต้องมี และการที่จะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) ได้นั้นมีก็มีคุณสมบัติอยู่ด้วยกัน 7 อย่างครับ

What's next?

1. มี Passion ในการทำงาน

Passion นั้นหมายถึงแรงผลักดัน ความชอบ แรงกระตุ้น หรือการมีไฟในตัวที่จะจุดประกายหรือแสงสว่างให้กับผู้คน โดยผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจนั้นจะใช้แรงผลักดันในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision) กับพันธกิจ (Mission) ขององค์กรอย่างสุดกำลัง แสดงให้เห็นถึงพลังในทุกๆสิ่งที่ทำเพื่อองค์กร และ Passion นั้นก็จะถูกถ่ายทอดและส่งต่อไปยังทีมงานให้กลายเป็นวัฒนธรรมของการขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดัน (Passion-Driven) ให้กับพนักงานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและตัวองค์กร

2. ฟังอย่างตั้งใจจริง

ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจได้นั้นต้องรับฟังพนักงานด้วยความตั้งใจจริง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ดังนั้นผู้นำจะต้องเปิดกว้างให้กับการพูดคุยในทุกๆโอกาสเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกคน และยังต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสมีคุณธรรมโดยทักษะการสื่อสารที่ดีก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

3. ดึงพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วม

พนักงานทุกระดับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรโดยทุกๆคนก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจนั้นจะแบ่งปันความรู้และข้อมูลข่าวสารให้ทีมงานทุกคนได้รับรู้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องมีศิลปะในการสื่อสารถึงระดับของข้อมูลกับแต่ละกลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการประชุมในระดับต่างๆในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจต้องมีการประชุมทีมต่างหากเพื่ออธิบายและให้กำลังใจในสถานการณ์ต่างๆ

ดึงพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วม

4. การคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ

เมื่อคุณเป็นผู้นำขององค์กรแล้วก็จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกเหนือจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำแล้ว ก็ต้องมีทักษะในการคาดการณ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับองค์กรหรือธุรกิจด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถปรับทีมงานหรือการทำงานให้เหมาะสมเพื่อก้าวพ้นวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ

5. ส่งมอบคำมั่นสัญญาได้

ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจจำเป็นต้องทำในสิ่งที่สัญญาให้ได้ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบในทุกๆด้านทั้งการทำงาน โครงการที่รับผิดชอบ การบริหารทีมงาม ซึ่งพนักงานมักจะยกย่องผู้นำแบบนี้อยู่เสมอๆ

6. กระหายในชัยชนะอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นๆอีกอย่างหนึ่งของผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจคือการที่ผู้นำนั้นต้องมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างไม่ลดละ และความมุ่งมั่นนั้นจำต้องถูกสร้างและถ่ายทอดสู่ทีมงานอย่างเหมาะสม และความกระหายนี้จะทำให้คุณและทีมงานอยากที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพยายามหาวิธีใหม่ๆที่เหมาะสมอยู่เสมอ

กระหายในชัยชนะอยู่ตลอดเวลา

7. ใจต้องแกร่ง

ในการทำงานที่ต้องเจอปัญหานานับประการอาจทำให้เกิดอาการถอดใจและล้าบ้าง จนบางครั้งก็เลิกล้มความตั้งใจอะไรไปได้ง่ายๆ ซึ่งหากเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานแล้วนั้นคุณจำเป็นต้องสวมจิตวิญญาณแห่งความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการฟันฟ่าทุกอุปสรรคและบททดสอบที่ยากลำบากให้ได้

การจะเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) นั้นจำเป็นต้องใช้หลายๆคุณสมบัติที่ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและการบริหารจัดการขั้นสูง ซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในการทำงานนั้นนอกจากมันจะช่วยด้านกำลังใจของทีมงานแล้ว มันยังทำให้การทำงานในแต่ละวันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกับตัวพนักงานและตัวองค์กรครับ


Share to friends


Related Posts

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ผู้นำที่มีทักษะหลายๆอย่างอยู่ในตัวทั้งความสามารถ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมที่ผสมผสานทั้งเหตุผลบวกจินตนาการ สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กรในแบบต่างๆ และบริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่เก่งมากๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์


8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน

คำว่าผู้นำนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝูง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้นำนั้นก็เปรียบเสมือนกับหัวเรือใหญ่ในการนำทัพให้ธุรกิจ ชีวิตครอบครัว หรือกลุ่มสังคมต่างๆ


รู้จักระดับของผู้นำ Leadership Level

ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจหรือ CEO และส่วนใหญ่เราจะได้เรียนรู้และรู้จักหรือคุ้นเคยกับรูปแบบของความเป็นผู้นำ รวมไปถึงลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ซึ่งผมเคยได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับระดับของผู้นำ (Leadership Level)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์