Benefits of business network

บทความที่แล้วผมได้เขียนถึงวิธีการสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจ ที่สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ในบทความนี้จะบอกถึงประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจว่ามันดีอย่างไรบ้าง

ได้เบอร์ติดต่อการอ้างถึงและการแนะนำใหม่ๆ

ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจน่าจะเป็นเรื่องของการได้รู้จักลูกค้าใหม่ๆ ที่อาจรวมไปถึงธุรกิจแบบอ้างอิงหรือแนะนำลูกค้าต่อ (Referral) ที่สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้ การสร้างเครือข่ายนั้นช่วยให้เกิดโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการค้า การร่วมทุนทางธุรกิจ หรือแม้แต่การขยายธุรกิจใหม่ๆได้

ทำให้คุณมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้

การติดต่อสื่อสารผ่านการร่วมงานประชุม งานสัมมนา งานอีเว้นท์ต่างๆ จะสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและการจดจำในธุรกิจของคุณได้ ฉะนั้นการเข้าร่วมงานต่างๆนอกจากจะทำให้เกิดโอกาสในการพบปะกับคนใหม่ๆรวมไปถึงโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ มันยังทำให้ทุกคนรู้ว่ายังมีบริษัทของคุณอยู่บนโลกใบนี้นี้ด้วยนะ ดังนั้นคุณควรพยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นจุดสนใจในการร่วมงานต่างๆให้ได้

ทำให้คุณไม่ล้าสมัย

การเข้าร่วมงานต่างๆทำให้คุณสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างปัจุบันทันด่วน ซึ่งการรู้ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณวางแผนการทำธุรกิจหรือแผนการตลาดของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้าสมัยหรือไม่ คุณจะพบกับผู้เชี่ยวชาญ และเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอๆ

แก้ไขปัญหาต่างๆได้

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีทางออกกับทุกปัญหา ซึ่งบางครั้งการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในการทำธุรกิจอาจทำให้คุณเจอปัญหาหรือทางตันในบางเรื่อง ฉะนั้นทางออกหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเหมาะสำหรับการขยายฐานความรู้ของคุณ โดยการใช้ประโยชน์จากมุมมองและประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังคิดที่จะทำธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกคุณอาจได้รับคำแนะนำที่มีค่าจากคนอื่นที่ทำธุรกิจประเภทนี้ ฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคนอื่นๆจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ และประเมินโอกาสในการลงทุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ความมั่นใจและขวัญกำลังใจที่ดี

นักธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ การคบหาสมาคมหรือพบปะสังสรรค์กับผู้คนเหล่านี้เป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆ ของการทำธุรกิจใหม่ๆที่ค่อนข้างยากลำบาก และยังเพิ่มความมั่นใจได้ดีอีกด้วย

มันไม่เสียหายเลยใช่ไหมครับที่จะเริ่มสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อย่างน้อยมันก็ช่วยให้คนรู้จักเราและยังสามารถสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันในอนาคตได้อีกด้วย 


Share to friends


Related Posts

รู้จัก Business Model Canvas ก่อนการทำธุรกิจ

Business Model Canvas หรือการเขียนแผนธุรกิจบนผืนผ้าใบ คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้าง การใช้ผืนผ้าใบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง การเสนอคุณค่าของธุรกิจ ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า รูปแบบการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างไร


วิธีการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจ

ยุคนี้ถือเป็นยุคของการร่วมมือกัน (Collaboration) ในการสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจ การสร้างเครือข่าย หรือ Network เป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มีการแข่งขันกันสูง เครือข่ายธุรกิจเป็นวิธีที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมากในการขยายฐานลูกค้าใหม่และบอกต่อเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน


กำหนดทิศทางของธุรกิจด้วย STP Strategy

ยุคสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วจนทำให้หลายๆธุรกิจ ไม่ทันได้วางรากฐานของธุรกิจและวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆอย่างรอบด้าน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านทิศทางของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และความแตกต่างของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกก็ยากที่จะประสบความสำเร็จLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์