กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำตลาด ที่มุ่งเน้นไปในตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

กลยุทธ์ประเภทนี้ถือเป็นหนึ่งใน 3 กลยุทธ์พื้นฐานทางการตลาด ที่มีลักษณะเฉพาะในตัวของมันเองต่างจาก กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) และ กลยุทธ์ผู้นำด้านความแตกต่าง (Differentiation Strategy)

เป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ผู้นำด้านตลาดเฉพาะมีเป้าหมายไปที่การตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงแบบโดนใจ ที่ต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและประสบการณ์ที่ดีอีกด้วย โดยปกติจะเป็นแบรนด์ขนาดเล็กที่เน้นตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทรัพยากรมีจำกัด แต่แบรนด์ใหญ่ๆก็สามารถใช้หลายกลยุทธ์ได้พร้อมๆกัน เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ เช่น Coca Cola ที่ออกผลิตภัณฑ์แบบเจาะตลาดหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นก็เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ Diet Coke เป็นต้น

ขั้นตอนวางแผนกลยุทธ์

 • วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสที่ได้เปรียบของบริษัทในการระบุตลาด ระบุกลุ่มเป้าหมาย บริษัทมีจุดแข็งด้านอื่นๆไหมในการเลือกใช้กลยุทธ์นี้
 • กำหนดเลือกใช้กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการใช้กลยุทธ์ให้ชัดเจน
 • ระบุขอบเขตของธุรกิจ และขอบเขตของตลาดให้ชัดเจน
 • ทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริง
 • ตั้งสมมติฐานถึงความต้องการของผู้บริโภค
 • ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่
 • พัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์
 • ทดสอบสินค้าเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นจุดขายที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
 • ประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภค

ตัวอย่างกลยุทธ์แบบเจาะจง

 • Ebay : กับวิธีประมูลผ่านออนไลน์
 • Porsche : กับกลุ่มรถยนต์แบบสปอร์ต
 • Nissan : กับกลุ่มรถยนต์ระดับกลาง
 • Hallmark : กับการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
 • Amazon.com : กับการขายหนังสือออนไลน์
 • Systematics Company : ที่ขายซอฟต์แวร์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

การนำกลยุทธ์นี้มาใช้คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในตลาดกลุ่มนั้นๆ เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย มีความชำนาญในช่องทางการตลาดอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


Cover photo from spotx.tv

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Related Posts

กลยุทธ์สำหรับผู้นำ (Market Leader Strategy)

เชื่อว่าทุกบริษัทก็ต้องอยากที่จะเป็นผู้นำในตลาดกันทั้งนั้น เพื่อครองสัดส่วนหรือส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการที่จะเป็นผู้นำได้นั้นจะมาจากการที่สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก และต้องมีระบบในการบริหารจัดการภายในที่เป็นเลิศ


กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) นับว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหากธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนในกระบวนการบริหารจัดการต่างๆลงได้ สำหรับความเป็นผู้นำด้านต้นทุนมักจะเกิดจากประสิทธิภาพ ขนาด การปรับตัว ขอบเขตในการทำธุรกิจ และประสบการณ์โดยรวมขององค์กร


กลยุทธ์ผู้นำด้านความต่าง (Differentiation Strategy)

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งคำว่าความความแตกต่างนั้นมีอยู่หลายมุมมอง แต่หากจะแตกต่างอย่างมีคุณค่านั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่านวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหากบริษัทใดสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการต่างๆในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการได้ ก็จะสร้างให้เกิดโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันโดยทันทีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up