กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำตลาด ที่มุ่งเน้นไปในตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

กลยุทธ์ประเภทนี้ถือเป็นหนึ่งใน 3 กลยุทธ์พื้นฐานทางการตลาด ที่มีลักษณะเฉพาะในตัวของมันเองต่างจาก กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) และ กลยุทธ์ผู้นำด้านความแตกต่าง (Differentiation Strategy)

เป้าหมายของกลยุทธ์

กลยุทธ์ผู้นำด้านตลาดเฉพาะมีเป้าหมายไปที่การตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงแบบโดนใจ ที่ต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและประสบการณ์ที่ดีอีกด้วย โดยปกติจะเป็นแบรนด์ขนาดเล็กที่เน้นตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทรัพยากรมีจำกัด แต่แบรนด์ใหญ่ๆก็สามารถใช้หลายกลยุทธ์ได้พร้อมๆกัน เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ เช่น Coca Cola ที่ออกผลิตภัณฑ์แบบเจาะตลาดหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นก็เป็นกลุ่มคนรักสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ Diet Coke เป็นต้น

ขั้นตอนวางแผนกลยุทธ์

 • วิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสที่ได้เปรียบของบริษัทในการระบุตลาด ระบุกลุ่มเป้าหมาย บริษัทมีจุดแข็งด้านอื่นๆไหมในการเลือกใช้กลยุทธ์นี้
 • กำหนดเลือกใช้กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการใช้กลยุทธ์ให้ชัดเจน
 • ระบุขอบเขตของธุรกิจ และขอบเขตของตลาดให้ชัดเจน
 • ทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริง
 • ตั้งสมมติฐานถึงความต้องการของผู้บริโภค
 • ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่
 • พัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์
 • ทดสอบสินค้าเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นจุดขายที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
 • ประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภค

ตัวอย่างกลยุทธ์แบบเจาะจง

 • Ebay : กับวิธีประมูลผ่านออนไลน์
 • Porsche : กับกลุ่มรถยนต์แบบสปอร์ต
 • Nissan : กับกลุ่มรถยนต์ระดับกลาง
 • Hallmark : กับการ์ดแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
 • Amazon.com : กับการขายหนังสือออนไลน์
 • Systematics Company : ที่ขายซอฟต์แวร์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

การนำกลยุทธ์นี้มาใช้คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในตลาดกลุ่มนั้นๆ เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย มีความชำนาญในช่องทางการตลาดอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


Cover photo from spotx.tv

Share to friends


Related Posts

กลยุทธ์สำหรับผู้นำ (Market Leader Strategy)

เชื่อว่าทุกบริษัทก็ต้องอยากที่จะเป็นผู้นำในตลาดกันทั้งนั้น เพื่อครองสัดส่วนหรือส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการที่จะเป็นผู้นำได้นั้นจะมาจากการที่สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก และต้องมีระบบในการบริหารจัดการภายในที่เป็นเลิศ


กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) นับว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหากธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนในกระบวนการบริหารจัดการต่างๆลงได้ สำหรับความเป็นผู้นำด้านต้นทุนมักจะเกิดจากประสิทธิภาพ ขนาด การปรับตัว ขอบเขตในการทำธุรกิจ และประสบการณ์โดยรวมขององค์กร


กลยุทธ์ผู้นำด้านความต่าง (Differentiation Strategy)

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งคำว่าความความแตกต่างนั้นมีอยู่หลายมุมมอง แต่หากจะแตกต่างอย่างมีคุณค่านั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่านวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหากบริษัทใดสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการต่างๆในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการได้ ก็จะสร้างให้เกิดโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขันโดยทันทีLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 thoughts on “กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

 • After looking over a number of the articles on your web page, I really like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 • Was ist Bitcoin?
  Bitcoin ist eine dezentrale digitale Wahrung ohne Zentralbank oder einzelnen Administrator, die ohne Zwischenhandler von Benutzer zu Benutzer im Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk gesendet werden kann. Transaktionen werden von Netzwerkknoten durch Kryptografie verifiziert und in einem offentlich verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin wurde von einer unbekannten Person oder Personengruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto erfunden und 2009 als Open-Source-Software veroffentlicht.
  Bitcoins werden als Belohnung fur einen Prozess geschaffen, der als Mining bekannt ist. Sie konnen gegen andere Wahrungen, Produkte und Dienstleistungen eingetauscht werden. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100.000 Handler und Anbieter Bitcoin als Zahlungsmittel.
  Was hat den jungsten Anstieg des Bitcoin-Preises verursacht?
  Der jungste Bitcoin-Preisanstieg wurde durch eine Kombination von Faktoren verursacht. Erstens hat die COVID-19-Pandemie zu einer erhohten wirtschaftlichen Unsicherheit gefuhrt, was das Interesse der Anleger an Bitcoin als potenziellem sicheren Hafen geweckt hat. Zweitens investieren gro?e institutionelle Investoren zunehmend in Bitcoin, was dazu beigetragen hat, die Preise in die Hohe zu treiben. Schlie?lich wird auch angenommen, dass das bevorstehende Halving-Ereignis zum Preisanstieg beitragt, da die Anleger davon ausgehen, dass das geringere Angebot an neuen Bitcoins zu hoheren Preisen fuhren wird.
  Wie funktioniert Bitcoin?
  Wenn es um Bitcoin geht, gibt es viele Dinge, die in die Funktionsweise einflie?en. Zunachst einmal ist Bitcoin eine dezentrale Wahrung, was bedeutet, dass sie nicht von einer Zentralbank oder Regierung reguliert wird. Dies bedeutet auch, dass es keine einzelne Einheit gibt, die die Lieferung von Bitcoin kontrollieren kann. Stattdessen wird das Angebot an Bitcoin vom Netzwerk selbst bestimmt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Bitcoins, die jemals geschurft werden konnen, und das Schurfen neuer Bitcoins erfordert mit der Zeit immer mehr Rechenleistung.
  Also, wie schurft man Bitcoins? Nun, jedes Mal, wenn der Blockchain (die das offentliche Hauptbuch aller Bitcoin-Transaktionen ist) ein neuer Block hinzugefugt wird, werden Miner mit einer bestimmten Anzahl von Bitcoins belohnt. Um der Blockchain einen neuen Block hinzuzufugen, mussen Miner ein komplexes mathematisches Problem losen.

  Was sind die Vorteile von Bitcoin?
  Bitcoin hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Wahrung entwickelt. Hier sind einige Vorteile der Verwendung von Bitcoin:

  1. Bitcoin ist dezentralisiert, was bedeutet, dass es von keiner Regierung oder Finanzinstitution kontrolliert wird. Dies kann als Vorteil angesehen werden, da es den Benutzern mehr Kontrolle uber ihr Geld gibt.

  2. Transaktionen mit Bitcoin sind schnell und gunstig. Dies liegt daran, dass keine Vermittler (wie Banken) an der Abwicklung der Zahlungen beteiligt sind.

  3. Bitcoin ist pseudonym, was bedeutet, dass Benutzer bei der Verwendung der Wahrung relativ anonym bleiben konnen. Dies kann fur Benutzer attraktiv sein, die Wert auf Privatsphare legen.

  Die Risiken einer Investition in Bitcoin
  Bitcoin ist ein digitaler Vermogenswert und ein von Satoshi Nakamoto erfundenes Zahlungssystem. Transaktionen werden von Netzwerkknoten durch Kryptografie verifiziert und in einem offentlichen verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin ist insofern einzigartig, als es eine endliche Anzahl von ihnen gibt: 21 Millionen.
  Bitcoins werden als Belohnung fur einen Prozess geschaffen, der als Mining bekannt ist. Sie konnen gegen andere Wahrungen, Produkte und Dienstleistungen eingetauscht werden. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100.000 Handler und Anbieter Bitcoin als Zahlungsmittel.
  Die Investition in Bitcoin ist riskant, da es sich um eine neue Technologie handelt, die von keiner Regierung oder Finanzinstitution unterstutzt wird. Der Wert von Bitcoin kann stark schwanken, und Anleger konnten ihr ganzes Geld verlieren, wenn der Preis absturzt. Es besteht auch das Risiko, dass Hacker Bitcoins aus Online-Geldborsen oder -Borsen stehlen konnten.

copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์