ทำความรู้จักกับคำว่า Core Values

Core Values หรือคุณค่าหลักนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทั้งการใช้ชีวิตรวมไปถึงการบริหารองค์กร ที่กลายเป็นจุดยึดโยงระหว่างแบรนด์หรือธุรกิจกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดย Core Values ที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยให้รากฐานขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ และยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรนั้นเกิดพลังในการทำงานเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับ ซึ่งตัว Core Values นั้นมันไม่ใช่คำพูดสวยๆดูดีเหมือนที่ใครๆคิดแต่อย่างใด แต่มันถือเป็นหนึ่งในแกนหลักของการสร้างกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ องค์กร และธุรกิจให้โดดเด่นและแข็งแรง เพื่อการตอบโจทย์เป้าหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) Link ขององค์กรนั่นเอง

Core Values จึงเป็นสิ่งที่เน้นในเรื่องการให้ความสำคัญกับแนวทางในการทำงานและวิธีการสื่อสารกับผู้คน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจนกลายปัจจัยสำคัญมากที่สุดที่จะช่วยให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลักษณะและประเภทของ Core Values ครับว่ามันมีแบบไหนกันบ้าง


ลักษณะสำคัญของ Core Values

สำหรับใครที่เพิ่งจะเรียนรู้และมีส่วนที่จะต้องช่วยกำหนด Core Values ของแบรนด์ องค์กร หรือธุรกิจ แต่ไม่แน่ใจว่าจะกำหนดตัว Core Values ออกมาได้เหมาะสมหรือไม่ ผมได้สรุปลักษณะสำคัญของ Core Values มาให้ดูกันครับ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • ลักษณะที่ใช่ Core Values
  • สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระดับบุคคล
  • เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  • อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าคุณคือใคร
  • ระบุได้แน่ชัดว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร
  • ช่วยอธิบายให้เห็นว่าทำไมคุณถึงมีแนวทางในการทำธุรกิจลักษณะนี้
  • เป็นแนวทางให้เห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
  • เป็นแนวทางให้เห็นว่าเราควรให้รางวัลความสำเร็จอย่างไร
  • เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
  • หนุนนำทั้งองค์กร
  • หลักสำคัญของการทำธุรกิจ
 • ลักษณะที่ไม่ใช่ Core Values
  • การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • กลยุทธ์ของธุรกิจ
  • บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
  • สมรรถนะของพนักงาน
  • เปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด
  • การนำมาใช้เป็นรายบุคคล
What's next?

Core Values ในมุมของการใช้ชีวิต

ก่อนที่จะไปสู่ Core Values ในด้านการของการทำธุรกิจผมขอยกตัวอย่างของ Core Values ในระดับตัวบุคคล ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ทุกๆคนนั้นต่างก็มีความแตกต่าง มีแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ และมีคุณค่าสำหรับบางสิ่งบางอย่างในสายตาของใครบางคน โดย Core Values นั้นก็ถือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในของตัวเองที่จะเป็นตัวกำหนดวิถีทางในการดำเนินชีวิต ตัวอย่างเช่น

 • การยึดถือความเชื่อในเรื่องของศาสนาและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • การยึดถือความเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีที่จะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีให้กับการดำเนินชีวิต
 • การยึดถือความเชื่อว่าครอบครัวนั้นสำคัญที่สุด
 • การยึดถือความเชื่อว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตและควรได้รับการตอบแทนที่ดี
 • การยึดถือความเชื่อว่าจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด และรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
Core Values ในมุมของการใช้ชีวิต

สำหรับ Core Values ในการใช้ชีวิตนั้นก็อาจมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบได้ครับ ซึ่งมันแตกต่างจาก Core Values ในการทำธุรกิจที่ต้องสร้างแต่คุณค่าเชิงบวกให้กับตัวธุรกิจเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้า โดย Core Values เชิงลบนั้นก็มีความเชื่อในเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสิ่งดีๆนั่นแหละครับ


Core Values กับการทำธุรกิจ

สำหรับการทำธุรกิจนั้น Core Values เปรียบเสมือนแนวทางและหลักการที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และเรามักจะเห็น Core Values ที่เกี่ยวกับมิติของความยั่งยืน (Sustainability) Link มากขึ้นในยุคปัจจุบันครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกสอดแทรกและเขียนออกมาในรูปแบบของถ้อยคำแถลงของพันธกิจหรือที่เรียกว่า Mission Statement ตัวอย่างเช่น

 • ความมุ่งมั่นในความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการที่ยอดเยี่ยม
 • ความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆเพื่อลูกค้าและทุกๆคนในสังคม
 • ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอยู่เสมอ
 • ความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งและส่งมอบโอกาสดีๆให้กับชุมชน
Core Values กับการทำธุรกิจ

นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างประเภทของ Core Values ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจได้อีก เช่น

 • ความน่าเชื่อถือ
 • ความไว้วางใจ
 • ความซื่อสัตย์
 • ความต่อเนื่อง
 • ความมีประสิทธิภาพ
 • นวัตกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดเชิงบวก
 • ความเคารพ
 • การบริการเพื่อสังคม
 • การใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
 • การให้ความสำคัญกับการศึกษา
 • ความเท่าเทียมกัน

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า (Core Values) จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างจากคู่แข่งครับ และหากลองนำไปเปรียบเทียบเวลาทำ Business Model Canvas Link เจ้าตัว Core Values นั้นก็คือ Value Propositions ที่นับว่าสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จให้กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ


Share to friends


Related Posts

ความแตกต่างระหว่าง Brand Purpose, Vision และ Mission

ความสามารถของแบรนด์ในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจากคู่แข่งในตลาด และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและยากกว่าเดิมที่ผ่านมา ซึ่งการขับเคลื่อนแบรนด์หรือธุรกิจในยุคนี้นั้นมันมากกว่าคำว่าการทำกำไร แต่มันคือการที่ต้องตอบลูกค้าให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเป็นใคร การมีอยู่ของเรามันช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นอย่างไร


อะไรคือ Sustainable Brand

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเราจะได้ยินกระแสของความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งอาจจะยังดูไม่ค่อยคุ้นหูกับคนไทยมากนัก แต่ว่าในต่างประเทศนั้นมีการพัฒนาแนวคิดของความยั่งยืนมานานมากแล้ว ด้วยการนำแนวคิดความยั่งยืนมาพัฒนาให้แบรนด์นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนหรือก็คือการไปสู่ Sustainable Brand ครับ และเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า Sustainable Brand กันในบทความนี้กันครับ


Competitive Advantage คืออะไร

การทำธุรกิจให้เติบโตและสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ธุรกิจนั้นจะต้องมีความโดดเด่น มีความแตกต่าง หรือคุณค่าบางอย่างที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือที่เราเรียกว่า Competitive Advantage นั่นเองครับcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์