Build - Measure - Learn สูตรสำเร็จแบบ Startup

แนวคิดแบบ Build – Measure – Learn ถือเป็นสูตรที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ Lean Startup ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้จะได้รับและมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ไม่สำคัญ หรือสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ออกไป โดยแนวคิดนี้ถูกคิดขึ้นโดย Eric Ries ผู้ร่วมก่อตั้ง IMVU บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กแนว Second Life โดยจะเริ่มจากการทำความเข้าใจ Insight ของผู้บริโภคก่อนเพื่อลดเวลาและต้นทุนในการออกแบบฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น

Build - Measure - Learn Model

สร้าง (Build)

เมื่อคุณได้ไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ก็จำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้เร็วที่สุด ที่จำเป็นต้องมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไปซะทั้งหมด บางฟีเจอร์ที่ยากๆอาจยังไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เพราะจุดประสงค์ในขั้นนี้ คือ การเน้นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งก่อน (Minimum Viable Products – MVPs) เพื่อเก็บและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและเรียนรู้

วัดผล (Measure)

วัดผลความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้นมา ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะชนแล้ว ด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อดูว่าผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร เป็นไปตามความคิดของคุณหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการมากน้อยแค่ไหน อะไรที่ควรปรับปรุง และจะเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไร ดังนั้นคุณควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เรียนรู้ (Learn)

นำข้อมูลต่างๆที่ได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยน พัฒนา หรืออาจจะหยุดการพัฒนาแล้วเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลยก็ได้ ยิ่งคุณเรียนรู้เร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งไปได้ไกลขึ้นมากเท่านั้น


Share to friends


Related Posts

รู้จัก Business Model Canvas ก่อนการทำธุรกิจ

Business Model Canvas หรือการเขียนแผนธุรกิจบนผืนผ้าใบ คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้าง การใช้ผืนผ้าใบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง การเสนอคุณค่าของธุรกิจ ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า รูปแบบการทำธุรกิจของเราเป็นอย่างไร


วิธีการทำ Market Research ในแบบต่างๆ

การทำวิจัยหรือสำรวจตลาดที่เราเรียกว่า Market Research นั้นถือเป็นอาวุธสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารรวมถึงทีมงานในการดำเนินกิจกรรมใดๆให้ประสบผลสำเร็จLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์