Leadership Level

ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจหรือ CEO และส่วนใหญ่เราจะได้เรียนรู้และรู้จักหรือคุ้นเคยกับรูปแบบของความเป็นผู้นำ รวมไปถึงลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ซึ่งผมเคยได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับระดับของผู้นำ (Leadership Level) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดใหม่ที่ได้ทำการศึกษามาหลายปีจากหลายพันบริษัท ว่าการที่จะชึ้นมาเป็นผู้นำได้นั้นมันต้องผ่านระดับไหนกันบ้างครับ

5 ระดับของผู้นำ

ระดับสูงสุดของความเป็นผู้นำนั่นก็คือการที่ได้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการเป็นผู้นำในองค์กรโดยมันต้องผ่านการเป็นผู้นำในระดับต่างๆมาแล้ว ดังนี้

ระดับที่ 1 ผู้นำที่มีความสามารถ

ในระดับแรกของการเป็นผู้นำนั้นคุณต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถ (Capable) ในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม มีทักษะสำคัญๆในการทำงานที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน สามารถส่งมอบประสิทธิภาพและศักยภาพไปสู่ทั้งเนื้องานและทีมงานได้เป็นอย่างดี

ระดับที่ 2 ผู้นำที่ทำเพื่อทีม

เมื่อคุณมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในตัวแล้วในระดับต่อไปคุณต้องทำงานอย่างทุ่มเท (Contribuation) เพื่อทีม ที่พร้อมจะกระตุ้นพร้อมช่วยเหลือลูกทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนั้นจะต้องสร้างให้ทีมเกิดความรู้สึกมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ระดับที่ 3 ผู้นำที่มีศักยภาพ

นอกเหนือจากความสามารถที่มากล้นแล้วผู้นำยังต้องมีศักยภาพ (Competent) ที่สูงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปอย่างไม่สะดุด ผู้นำในระดับนี้จะมีความสามารถในการดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้อย่างเต็มที่ สามารถสร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกันได้ และบริหารจัดการทีมงานได้เป็นอย่างดี

ระดับที่ 4 ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำในระดับนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงสุดซึ่งแน่นอนครับว่า จะต้องผ่านทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาอย่างโชกโชนพอสมควร และลักษณะของผู้นำในระดับนี้จะสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาดและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ให้คำมั่นสัญญาได้ จากการวางแผนที่ชัดเจนมีกลยุทธ์รองรับแบบทำได้จริง สามารถแปลงวิสัยทัศน์มาสู่กลยุทธ์ในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective) นับเป็นผู้นำในระดับสูงสุดที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นและผลักดันให้ทีมงานมีพลังในการสู้เพื่อองค์กร

ระดับที่ 5 สุดยอดผู้นำ

สุดยอดผู้บริหารหรือที่เรียกว่าผู้นำที่แท้จริง (True Leader) ที่คือผู้นำที่มีคุณสมบัติทั้งหมดครบถ้วนที่ผ่านบททดสอบหลายๆอย่างมาแล้ว มีประสบการณ์ทั้งการทำงานและบริหารคนมีภาวะผู้นำอย่างเต็มเปี่ยม และมีคุณธรรมรวมถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน


Share to friends


Related Posts

8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน

คำว่าผู้นำนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝูง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้นำนั้นก็เปรียบเสมือนกับหัวเรือใหญ่ในการนำทัพให้ธุรกิจ ชีวิตครอบครัว หรือกลุ่มสังคมต่างๆ


คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ผู้นำที่มีทักษะหลายๆอย่างอยู่ในตัวทั้งความสามารถ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมที่ผสมผสานทั้งเหตุผลบวกจินตนาการ สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กรในแบบต่างๆ และบริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่เก่งมากๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์