Team doing workshop

ความสำคัญของการทำ Employee Engagement สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือร่วมใจและการเห็นคุณค่าที่เหมือนกัน แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต แต่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับเจ้าของแบรนด์หรือธุรกิจที่ถูกถ่ายทอดลงมาถึงพนักงานทุกๆคน

เป้าหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) นั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกันซึ่งมันส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งของแบรนด์และธุรกิจ ซึ่งผมได้อธิบายไปในบทความก่อนหน้านี้และมันทำให้เห็นว่า แบรนด์จะแข็งแกร่งและธุรกิจจะไปได้สวยนั้นมันขึ้นอยู่กับคนในองค์กรแทบทั้งสิ้น และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานนี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยในบทความนี้ผมได้รวมกิจกรรมที่น่าในใจในการสร้าง Employee Engagement มาฝากกันครับ

Grey Arrow

สังสรรค์สร้างเสียงหัวเราะ

แม้ว่าการทำงานอย่างจริงจังอาจเครียดบ้างในบางเวลา แต่วันสุดท้ายของการทำงานในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนก็น่าจะมีการสังสรรค์ กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือไปเที่ยวตามที่ต่างๆดูบ้าง ซึ่งมันช่วยสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี

ให้รางวัลตอบแทน

รางวัลตอบแทนสำหรับการสร้างคุณค่าบางอย่าง ที่เป็นการต่อยอดจากคุณค่าขององค์กรทั้งตัวงานที่ทำหรือที่นอกเหนือจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำ

โปรโมทอย่างโปร่งใส

ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนหรือสถานการณ์ไหนๆก็ตาม ย่อมต้องมีการโปรโมทสนับสนุนเพื่อยกย่องในผลงานให้กำลังใจ และการเพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งต้องมีตัวชี้วัดอย่างเหมาะสมในแต่ละหน้าที่การงาน และความโปร่งใสถือว่าสำคัญที่สุดเพื่อสร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือในระบบที่ดี

มอบของขวัญในโอกาสสำคัญ

โอกาสที่จะมีวันสำคัญๆนั้นอาจมีเพียงครั้งเดียวใน 1 ปี เท่านั้น ซึ่งการเตรียมของขวัญไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบัตรกำนัลให้โอกาสดีๆ เช่น วันเกิด วันรับปริญญา หรือการที่ทีมขายสามารถปิดดีลใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้จะยิ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันอันดีกับองค์กรที่แน่นแฟ้นมากขึ้น

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

การให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกๆคนมองหา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสว้สดิการสำคัญของการเป็นองค์กรที่มองความสำคัญของพนักงาน และมันช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานในอีกทางหนึ่ง

ร่วมแบ่งปันไอเดียและความคิดเห็น

พยายามให้โอกาสกับพนักงานในการแบ่งปันความคิดเห็นเวลาจะออกสินค้าใหม่ๆ แผนจัดกิจกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกๆคน

จัดอบรมและเชิญแขกพิเศษมาบรรยาย

สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะและต่อยอดความสำเร็จให้กับพนักงานรวมไปถึงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์คช้อป การอบรม สัมมนา หรือการทำ Team Building

สื่อสารโอกาสความก้าวหน้า

สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน รวมถึงแผนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆและสื่อสารเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ นอกจากนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเปลี่ยนสายงานก็นับเป็นหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการทำงานดีๆได้อีก

งานอาสาสมัคร

การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในด้านต่างๆก็เป็นหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากกว่าการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้อาสาทำในสิ่งที่ตนเองมีความชอบในมิติต่างๆ

มอบความไว้วางใจ

การตรวจวัดผลสำเร็จหรือสอบถามผลสำเร็จของงานที่มอบหมายแบบวันต่อวัน อาจไม่ใช่ผลดีในการสร้างให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรได้ดีนัก เพราะในมุมหนึ่งอาจทำให้พนักงานรู้สึกว่าโดนจับผิดหรือไม่ได้รับความไว้วางใจในงานที่ทำ ดังนั้นควรมีพื้นที่ว่างที่ให้ความไว้วางใจแก่พนักงาน และหาวิธีในการตรวจสอบติดตามแบบไม่พนักงานรู้สึกอึดอัด

ตั้งทีมพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียวในการสร้างความร่วมมือของคนในองค์กร แต่ควรมีทีมงานที่เป็นตัวแทนของแผนกต่างๆเข้าร่วมเป็นส่วหนนึ่งในการร่วมกันวางแผนสร้างวัฒนธรรมในองค์กรแบบยั่งยืน


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

เป้าหมายของการทำ Employee Engagement

หลายๆองค์กรมีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันไป แต่ในยุคที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และการให้ความใส่ใจกับพนักงาน นั้นจำเป็นต้องสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) ในองค์กรในหลากหลายรูปแบบด้วยกันLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์