Business Strategic Leadership

รับฟังผ่าน Popticles.com Podcast


รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ https://youtu.be/PaC71C5jV_I


ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ผู้นำที่มีทักษะหลายๆอย่างอยู่ในตัวทั้งความสามารถ มุมมอง ความคิด และพฤติกรรมที่ผสมผสานทั้งเหตุผลบวกจินตนาการ สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กรในแบบต่างๆ และบริหารจัดการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่เก่งมากๆนั้นก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายหลายๆอย่างให้กลับมาดีได้ และยังสามารถแปลงกลยุทธ์ให้กลายเป็นกลวิธีได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

หากดูแล้วผู้นำเชิงกลยุทธ์นับเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ ที่ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เฉพาะตัวซึ่งไม่ได้เป็นกันง่ายๆแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถจนเกินไปครับ ในบทความนี้จะพาไปดูคุณลักษณะของการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์กันครับ

What's next?

ทักษะสำคัญของผู้นำเชิงกลยุทธ์

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) นั้นจำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรอยู่ด้วยกัน 6 ทักษะ ได้แก่

 1. ความสามารถในการคาดการณ์และมีส่วนร่วมในทุกสถานการณ์
 2. มีมุมมองที่หลากหลายและกล้าเผชิญหน้าความท้าทายต่างๆ
 3. ทักษะในการแปลหรือตีความสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
 4. การตัดสินใจที่เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ
 5. ทักษะการบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 6. พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์

นอกเหนือจากทักษะที่ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ต้องมีแล้วนั้น ก็ยังจำเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นซึ่งประกอบไปด้วย 6 ลักษณะ นั่นก็คือ

1. เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก

ผู้นำเชิงกลยุทธ์นอกเหนือจากการมีทักษะจำพวก Hard Skill แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีที่บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้สื่อสารที่ดี เพราะมันจะช่วยให้ผู้นำสามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลรวมไปถึงความคิดต่างๆให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการประชุม การสอนงาน การถ่ายทอดงาน การนำเสนองาน รวมไปถึงการทำ Presentation ต่างๆ

2. เป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจจริง

นอกจากเป็นผู้ถ่ายทอดหรือสื่อสารที่ดีแล้วก็ต้องรับฟังสิ่งต่างๆอย่างตั้งใจ ผู้นำที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจะช่วยให้องค์กรได้เรียนรู้และปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น ทั้งการปรับปรุงสินค้าหรือบริการรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ความเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน

3. มีความมุ่งมั่นและให้คำมั่นสัญญา

ความมุ่งมั่นหรือที่เรียกว่า Passion นั้นจะช่วยจุดประกายให้กับพนักงานและองค์กรขับเคลื่อนไปด้วยความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ซึ่งมันสร้างให้เกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาที่มีก็ยังช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นเวลาทำโครงการหรือแคมเปญต่างๆ

4. คิดบวกเสมอ

หากผู้นำเชิงกลยุทธ์มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ที่เป็นบุคลิกลักษณะของตัวเองจะยิ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน เพราะผู้นำลักษณะนี้จะสร้างบรรยากาศดีๆในการทำงาน สร้างพลังบวก และเรื่องราวดีๆอยู่เสมอ

5. ความร่วมมือ

ในองค์กรย่อมมีฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เป็นส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่ายและอาศัยความร่วมมือเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดแก่ตัวองค์กร โดยนอกเหนือจากความร่วมมือในการทำงานแล้วยังต้องแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมและคุณธรรมในด้านต่างๆด้วย

6. ความสามารถด้านการเจรจา

สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือความโดดเด่นด้านการเจรจาที่เป็นการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ หรือเรียกได้ว่ามีลักษณะเชิงการทูต (Diplomacy) เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์คับขัน และความเป็นกลางต่อสถานการณ์ต่างๆนั้นก็สำคัญมากสำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์

Strategic Leadership

หลักที่ผู้นำเชิงกลยุทธ์ควรยึดถือปฏิบัติ

 1. กระจายความรับผิดชอบ
 2. สร้างโอกาสให้มากและทดสอบความคิดอยู่เสมอ
 3. ซื่อสัตย์และเปิดรับข่าวสาร
 4. กล้าที่จะล้มเหลว
 5. เปิดโอกาสในการเรียนรู้
 6. เปิดรับคนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 7. เปิดโอกาสสำหรับนักกลยุทธ์อื่นๆ
 8. ไม่ยึดติด Ego
 9. พัฒนาความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา

Share to friends


Related Posts

8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน

คำว่าผู้นำนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝูง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้นำนั้นก็เปรียบเสมือนกับหัวเรือใหญ่ในการนำทัพให้ธุรกิจ ชีวิตครอบครัว หรือกลุ่มสังคมต่างๆ


บทบาทสำคัญที่ผู้นำต้องมีในการทำงาน

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการมีผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล โดยผู้นำนั้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารทั้งงานที่ต้องให้บรรลุเป้าหมายปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม รวมไปถึงการบริหารจัดการพนักงานภายในทีมงานและภายในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบทบาทที่ว่านั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ


ความต่างของ Hard Skill กับ Soft Skill

Soft Skill และ Hard Skill เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมี ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ทุกครั้งเวลาคุณจะสมัครงานที่ไหนก็จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่นอกเหนือจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน อายุ เพศLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์