Smile

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้รับ Feedback หรือเสียงสะท้อนจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยทำงานยิ่งมีโอกาสได้รับ Feedback ทั้งในแง่บวกและแง่ลบจากผลงานที่ทำ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ความเห็นจากหัวหน้างาน หรือแม้แต่ลูกน้องและพนักงานรอบๆข้าง ซึ่ง Feedback เป็นไปได้ทั้งคำแนะนำหรือการตำหนิ ที่สามารถสร้างให้เกิดกำลังใจหรืออาจทำให้เกิดความผิดหวังได้ทั้งสิ้น โดยผมได้รวมรูปแบบ Feedback หลักๆที่สามารถเกิดขึ้นในที่ทำงานมาให้ดูกันครับ

Grey Arrow

Feedback เพื่อการพัฒนา (Constructive)

สามารถแยกได้ออกมา 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  • Feedback เชิงลบ หรือ Feedback ที่เกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไม่สำเร็จ และไม่ควรจะทำพฤติกรรมแบบนั้นอีก เป็นการ Feedback เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรม
  • Feedback เชิงบวก หรือ Feedback ที่เกิดจากการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับคำชมเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ต่อไป เป็นการ Feedback ที่ย้ำให้เกิดการทำพฤติกรรมแบบเดิมต่อไป
  • Feedback เชิงลบและแนะนำ หรือ Feedback ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคต เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำในอนาคต
  • Feedback เชิงบวกและแนะนำ หรือ Feedback ที่ย้ำเตือนให้ทำพฤติกรรมในลักษณะนี้ในอนาคต เป็นการสนับสนุนให้ทำพฤติกรรมเหล่านี้และทำให้ดียิ่งขึ้นไป

คำยกย่องสรรเสริญ (Praise)

คำพูดในเชิงบวกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ ความนับถือในตัวเอง ความมั่นใจในตัวเอง และสร้างให้เกิดความสามารถเพิ่มมากขึ้น

คำวิจารณ์ (Criticism)

การให้ความคิดเห็น คำตัดสินในเชิงลบต่อพฤติกรรม โดยคำวิจารณ์นั้นถือเป็น Feedback ที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆมีแต่จะทำให้ขวัญกำลังใจ บรรยากาศในการทำงานแย่ลง และประสิทธิภาพในการทำงานนั้นลดลง

Feedback ทั้ง 3 ประเภทจะส่งผลอย่างมากกับพนักงาน หากบริษัทต้องการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรให้กำลังใจหรือให้ Feedback ในเชิงพัฒนา และลด Feefback ในเชิงวิจารณ์หรือการตำหนิลงครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

ฝึกสอนพนักงานอย่างไรให้มีทักษะที่เก่งขึ้น

การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร เค้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ซึมซับแนวทางและวิถีการดำเนินชีวิตภายในองค์กรนั้นๆ


ความต่างของ Hard Skill กับ Soft Skill

Soft Skill และ Hard Skill เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมี ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ทุกครั้งเวลาคุณจะสมัครงานที่ไหนก็จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่นอกเหนือจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน อายุ เพศ


จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายธุรกิจออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ตาม หากไม่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจก็คงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมหรืออุดหนุนสินค้าหรือบริการของเราอย่างแน่นอนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์