วิธีเขียน Positioning Statement ที่ถูกต้อง

Positioning Statement คือ ข้อความที่ระบุถึงตำแหน่งของแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ เป็นผลรวมกลยุทธ์ที่นำมาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการแบรนด์ โดยการเขียน Positioning Statement นั้นถือเป็นเรื่องภายในองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนทั่วไปได้รับรู้


เหตุผลที่ต้องทำการ Repositioning ใหม่

เมื่อคุณสร้างแบรนด์หรือทำธุรกิจไปในระดับนึง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและส่วนแย่งทางการตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ ก็มักจะเจอะเจอกับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเดิมหรือคู่แข่งหน้าใหม่ ที่มาพร้อมกับจุดขายใหม่ๆที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าจนทำให้ภาพที่จดจำในใจของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป


เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์การวาง Brand Positioning ในแต่ละแบบ

กลยุทธ์การวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) นั้นมีอยู่หลักๆด้วยกัน 3 ประเภท นั่นก็คือ Functional Positioning ที่เน้นการวางตำแหน่งด้วยคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ Symbolic Positioning ที่เน้นการวางตำแหน่งด้วยการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์


รู้จักความเชื่อมโยงจากบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งระหว่างแบรนด์กับลูกค้า คือ การสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งนับเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับผู้บริหารจัดการด้านแบรนด์ที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้


บันไดสู่การสร้าง Emotional Brand ขั้นสุด

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่สร้างให้ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ (Emotional) จะช่วยให้ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับในการสร้างจากลูกค้าเพื่อเปลี่ยนไปสู่การเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนสนิท ไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจสู่การเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์


ลักษณะของแบรนด์ที่ทรงพลัง (Power Brands)

กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่ดีจำเป็นต้องสร้างให้แบรนด์นั้นตอบสนองทั้งเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ ตั้งแต่คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการไปจนถึงบริการหลังการขาย และแบรนด์ที่ทรงพลังนั้นต้องสามารถเชื่อมโยงความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้ได้อีกด้วย


ทำไม Personal Branding ถึงสำคัญนัก

มีหลายคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล Personal Branding ว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วมันได้อะไร แล้ว Personal Branding มันเหมาะกับอะไร ซึ่งผมก็ได้ฟังมาหลายครั้งและหลายๆคนก็ถามรวมถึงปรึกษาในเรื่องนี้เหมือนกันครับ ซึ่งการสร้างแบรนด์บุคคลก็เหมือนกับการสร้างแบรนด์ในระดับองค์กรหรือธุรกิจนั่นแหละครับ


คุณสมบัติสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้นำ

ในการทำธุรกิจอะไรก็ตามย่อมต้องมีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของแบรนด์ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้ารวมไปถึงบริการให้ดี และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อความเป็นผู้นำในตลาดให้ได้ยาวนานที่สุด


วิธีสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ (Brand Reputation)

ชื่อเสียงของแบรนด์ (Brand Reputation) เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ ที่เกิดจากมุมมองของลูกค้าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างๆในตลาด โดยเป็นผลมาจากการเห็นกิจกรรมต่างๆที่แบรนด์จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ การโฆษณา หรือการจัดอีเว้นท์ต่างๆ นับว่ามันสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ได้มากมายเลยทีเดียว


ขั้นตอนการสร้าง Brand Story ให้กับธุรกิจ

เรื่องราวดีๆจะช่วยให้สมองของคุณกระตุ้นเคมีความสุขบางอย่างออกมา ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ซึ่งเรื่องราวดีๆจะดึงดูดความสนใจและสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นๆ โดยคุณสมบัติที่จะทำให้การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์นั้นออกมาดีได้นั้น สิ่งที่ทำหรือเรื่องราวจะต้องมีความหมาย สร้างความเชื่อมโยงเฉพาะบุคคล กระตุ้นอารมณ์และความเข้าอกเข้าใจ สื่อสารง่ายเข้าใจง่าย และต้องเป็นเรื่องราวที่แท้จริง


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up