Brand Ambassador มีกี่ประเภท

Brand Ambassador หรือ บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อโปรโมทและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ที่ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และรายได้ให้กับธุรกิจและ Brand Ambassador นั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ แนวทางปฏิบัติ คุณลักษณะ รวมไปถึงคุณค่าของแบรนด์


ลักษณะของคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่น

นอกจากทักษะสำคัญๆอย่าง Hard Skill ที่คุณจำเป็นต้องมีในการทำงานแล้ว มันก็ยังมีทักษะที่เรียกว่า Soft Skill หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคลลไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ ความเป็นผู้นำ หรือการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันกับ Hard Skill หรือในบางหน่วยงานก็อาจสำคัญกว่าด้วยซ้ำครับ


ความแตกต่างระหว่าง Branding และ Marketing

การทำ Branding และ Marketing ในสมัยนี้ถือว่ามีความสำคัญพอกันที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโดดเด่นและแตกต่างในตลาด และมันก็รวมไปถึงการสร้างความโดดเด่นและการจดจำในจิตใจของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน หลายๆครั้งหลายๆคราวคนมักจะคิดว่าทั้งการทำ Branding และ Marketing นั้นมีความคล้ายคลึงกัน


10 เหตุผลที่ธุรกิจต้อง Rebranding

Rebranding นั้นหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ดีขึ้น ซึ่งมันก็คือหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อ โลโก้ สัญลักษณ์ และเครื่องมือทางการตลาดในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางการ Rebranding นั้นก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าและการปรับเปลี่ยนในระดับของธุรกิจ


ความสำคัญของ Brand Community

การสร้างแบรนด์ในยุคสมัยนี้เราจะเห็นการเน้นการสร้างให้เกิดความมีจิตสำนึกร่วมของความเป็นชุมชน (Sense of Community) ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกร่วมของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันที่ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันมีความทรงพลังเป็นอย่างมากเมื่อคุณมีกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณเป็นจำนวนมาก


ทำไม Brand Architecture ถึงสำคัญนัก

สถาปัตยกรรมของแบรนด์หรือ Brand Architecture ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการจัดระเบียบแบรนด์ย่อยในภาพรวมให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น และการเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของแบรนด์ย่อยทั้งหมดสามารถช่วยให้นักการตลาดเห็นว่าจะแยกส่วนต่างๆของแบรนด์ออกจากกันเมื่อจำเป็นได้อย่างไร


ความสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ที่ประกอบไปด้วย 3P ได้แก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยเราจะเห็นแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ได้นำปรัชญาของแบรนด์มาหลอมรวมและเชื่อมโยงกับทุกๆส่วนในองค์กร จนกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและอยู่อย่างยืนยาวเป็นร้อยปี


หลักในการสร้าง Product Branding ให้กับสินค้าของคุณ

การสร้างแบรนด์ (Branding) นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการวางแผนการทำธุรกิจหรือการผลิตสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด ที่สามารถสร้างความแตกต่างและโดดเด่นในตลาดและสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ดีๆในสายตาของลูกค้าอีกด้วย และแนวคิดของการสร้างแบรนด์ให้กับการตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product Branding) นั้นมันก็มีหลักการสำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน


ข้อผิดพลาดที่ส่งผลเสียต่อ Branding ขององค์กร

การทำ Branding ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในยุคนี้แล้วซึ่งมันนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญพอๆกับการทำการตลาดในแบบต่างๆ และหลายๆองค์กรก็ได้ใช้งบประมาณในการทำ Branding ค่อนข้างมากเพื่อสร้างให้แบรนด์ของตัวเองนั้นมีความแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าคู่แข่งขันในตลาด ซึ่งมันลงลึกไปถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณค่าขององค์กร ที่ไม่ใช่แค่เพียงหน้าตาของโลโก้ สีสัน ตัวหนังสือ หรือ Tagline เก๋ๆเท่านั้น


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์