10 ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี (Management)

ทักษะของการบริหารจัดการที่ดี (Management) คือ กระบวนการสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อบริหารจัดการให้ทั้งกระบวนการและคนทำงานสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้มากที่สุด นับเป็นสิ่งที่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปนั้นควรจะมี และโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน นั่นก็คือ ส่วนของความรู้ (Knowledge)


Theory of Needs อะไรคือแรงขับเคลื่อนของพนักงานในองค์กร

ทุกๆคนต่างมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การทำงาน โดยแรงขับเคลื่อนนั้นถือเป็นตัวกระตุ้นหลักสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมันก็มีอยู่หนึ่งทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึงความต้องการของพนักงานในองค์กร


อุปสรรคทางวัฒนธรรมที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

ในชีวิตการทำงานไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานเป็นที่แรก หรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร และความหลากหลายเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นอุปสรรค ที่ทำให้เกิดความยากในการทำงานซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจผิดจนถึงเกิดความเสียหายในการทำงานได้


มองให้รอบด้านด้วยวิธีคิดแบบ Six Thinking Hats

กระบวนการคิดและการการตัดสินใจถือว่าสำคัญมากในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลและมุมมองหลายๆด้านเข้ามาร่วมคิดและพิจารณา เพื่อให้การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มทักษะและกระบวนการให้กับความคิดของคุณ


วิธีสร้าง Brand Advocacy ให้กับแบรนด์และธุรกิจของคุณ

การทำหรือสร้าง Brand Advocacy ได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคใหม่ไปแล้ว โดย Brand Advocacy นั้นคือการกระตุ้นให้ทั้งตัวพนักงานและลูกค้าให้กลายเป็นกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนแบรนด์ ในรูปแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) หรือที่เรียกว่า WoM เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ


รู้จัก Pirate Funnel กับ AAARRR Model เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

AAARRR Model ถือเป็นหนึ่ง Framework ในการบริหารจัดการให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Growth Hacking ครับ โดย Framework นี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบดูได้ว่ามีอะไรหรือส่วนไหนของธุรกิจยังติดอยู่ที่คอขวด และจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจไม่สะดุดและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้


9 วิธีการเพิ่ม Productivity ให้กับพนักงาน

การเพิ่มผลผลิตในการทำงานหรือที่เราจะคุ้นๆกับคำว่า Productivity สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างกำไรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ ความร่วมมือจากพนักงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยหลายๆธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องของ Productivity จนนำไปเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจครับ ธุรกิจต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่ม Productivity


รู้จัก Evangelism Marketing กับการสร้างสาวกให้กับธุรกิจของคุณ

“Evangelism” ได้เริ่มกลายมาเป็นที่นิยมตั้งแต่ช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มมีการเติบโตและมีความนิยมตั้งแต่ช่วงปลายของปี 1990 เป็นต้นมา โดยเริ่มมีการทำการตลาดที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าๆของธุรกิจ ผ่านการสร้างประสบการณ์ดีๆบนโลกออนไลน์ด้วยการเปลี่ยนให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำๆจนกลายเป็นสาวกของแบรนด์


7 รูปแบบ Customer Satisfaction Guarantee

การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Guarantee) นับเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างธุรกิจของคุณกับคู่แข่งขันในตลาด และยังช่วยเพิ่มโอกาสการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นส่งผลในการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อตัวสินค้า/บริการ รวมไปถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณ


รูปแบบ Corporate Culture กับการขับเคลื่อนธุรกิจ

ในทุกๆธุรกิจย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรหรือ Corporate Culture ที่แตกต่างกัน ซึ่งมันสามารถสะท้อนให้เห็นทุกแง่มุมในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร การให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์