วิธีสร้างให้ธุรกิจของคุณไปสู่การเป็น Thought Leader

หนึ่งในวิธีการสร้างความแตกต่างและเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจของคุณ นั่นก็คือ การแสดงให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากน้อยแค่ไหน หรือที่เราเรียกว่าการแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ผู้นำทางความคิด


ความแตกต่างระหว่าง Brand Strategy กับ Business Strategy

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการวางกลยุทธ์ (Strategy) ที่ดี และกลยุทธ์โดยหลักๆที่เราคุ้นเคยกันในการทำธุรกิจ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการวางกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) และการวางกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจความแตกต่างของทั้ง 2 กลยุทธ์กันเป็นอย่างดี แต่ในระยะหลังๆเราก็จะได้ยินคำว่าการสร้างแบรนด์ (Branding)


ใช้ Exit Strategy วิธีไหนเมื่อไหร่เหมาะสมมากที่สุด

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่เรียกว่า Exit Strategy หรือกลยุทธ์ทางออกจากตลาด นับเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจขนาดไหนก็ตามรวมไปถึงนักลงทุนในรูปแบบต่างๆจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดการกับโอกาสที่อาจเกิดการสูญเสียรวมไปถึงการหาโอกาสในการสร้างกำไรให้ดีที่สุด สิ่งสำคัญก็คือคุณจำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อใดควรใช้กลยุทธ์


พนักงานทั้ง 6 ประเภทที่คุณจะพบเจอในองค์กร

สำหรับคนที่ทำงานในธุรกิจหรือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับ Startup, SMEs หรือ องค์กรขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องเจอคนหลากหลายประเภทด้วยกันทั้งคนในทีมของตัวเองและต่างฝ่ายต่างแผนก โดยคนแต่ละประเภทนั้นก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไปที่ส่งผลต่อเรื่องของวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร รวมไปภาพรวมการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่จะไปสู่ความสำเร็จ


ทำ Presentation Slide ช่วงเปิดตัวอย่างไรให้ประทับใจคนฟัง

ในชีวิตการเรียนและการทำงานผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆมานับไม่ถ้วน และหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้การนำเสนองานของคุณนั้นสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ การทำสไลด์สำหรับการนำเสนอ (Presentation Slide) ที่จะช่วยส่งเสริมให้ตัวผู้นำเสนอ (Presenter)


รูปแบบการนำเสนองาน (Presentation) กับความเหมาะสมในการใช้งาน

การนำเสนองานทั้งวิธีการพูดรวมไปถึงการทำสไลด์พรีเซ็นเทชั่น (Presentation Slide) มีส่วนช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จได้ ซึ่งถือว่าสำคัญพอๆกับการเตรียมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆมาเป็นอย่างดี โดยหากคุณในฐานะผู้ที่เป็นคนนำเสนองาน (Presenter) ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม ก็จำเป็นต้องเข้าใจรูปแบบของการนำเสนองานให้ได้อย่างถ่องแท้


รู้จัก North Star Metric ตัวชี้วัดความสำเร็จในระยะยาว

North Star Metric หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว นับเป็นหนึ่งในตัววัดที่มักจะถูกนำมาใช้กับการวางกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม และธุรกิจออนไลน์อย่าง Spotify, Amazon, Facebook หรือ Airbnb ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน


ขั้นตอนการวางแผนแบบ Growth Strategy สำหรับธุรกิจ

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องเติบโต และหวังให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในทุกๆปี ซึ่งการสร้างให้ธุรกิจเติบโตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะอยู่ๆก็ทำได้ในทันทีโดยปราศจากการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้อง กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกธุรกิจหากคุณต้องการจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องถูกนำมาปรับใช้ทั้งในเรื่องของการขยายธุรกิจ


50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ประจำปี 2021

Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายธุรกิจทั่วโลกจำนวน 1,500 คน เกี่ยวกับบริษัทที่มีสุดยอดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆในสายตาของผู้บริหารแต่ละคนประจำปี 2021 (The Most Innovative Companies 2021) โดยผลลัพธ์ที่ได้มานั้นก็มีการนำไปเทียบกับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา


Impact Effort Matrix เครื่องมือช่วยในการจัดเวลาการทำงานให้ดีขึ้น

หลายคนที่ได้รับมอบหมายงานหลายๆอย่างมาพร้อมๆกัน ก็คงยากที่จะบริหารจัดการงานให้เสร็จตรงตามกำหนด โดยเฉพาะทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานและบอกว่างานทุกอย่างนั้นด่วนไปหมด แต่ในความเป็นจริงนั้นมันอาจไม่ได้ด่วนไปซะหมดทุกอย่าง เพียงแต่เป็นหน้าที่ที่เราในฐานะ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์