9 วิธีดีๆในการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเอง (Positive Attitude)

การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หรือ การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั้นสร้างให้เกิดความหวังและมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยหากใครก็ตามที่มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ในตัวเอง จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างมีสติ


พัฒนาทีมงานด้วยทฤษฎี Moral Development

การบริหารทีมงานที่ดีจะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ซึ่งมันไม่ใช่แค่การวัดผลที่ตัวของผลงานเท่านั้นแต่มันยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมของทีมงานไปพร้อมๆกัน หรือที่เราเรียกว่า Moral Development โดยการทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมนั้น จะช่วยให้คุณบริหารทั้งทีมงานและองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมครับ


มองให้รอบด้านด้วยวิธีคิดแบบ Six Thinking Hats

กระบวนการคิดและการการตัดสินใจถือว่าสำคัญมากในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลและมุมมองหลายๆด้านเข้ามาร่วมคิดและพิจารณา เพื่อให้การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มทักษะและกระบวนการให้กับความคิดของคุณ


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์