ประโยชน์ของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

หากจะทำการสื่อสารเพื่อส่งมอบคุณค่าดีๆและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ คุณต้องไม่ลืมเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ด้วยเช่นกัน เพราะมันเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังและรากฐานแห่งความสำเร็จที่หลายๆองค์กรนั้นมองข้ามไป จนทำให้เกิดผลเสียกับตัวธุรกิจของตัวเองและในบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรง ที่อาจทำให้เกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับธุรกิจได้เช่นกัน ในบทความนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นครับว่าทำไมการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ถึงมีความสำคัญมากนักต่อการขับเคลื่อนธุรกิจที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด

What's next?

เพิ่มความผูกพันระหว่างพนักงาน

การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือบรรลุผลสำเร็จขององค์กรได้นั้น พนักงานต้องมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ทำ ดังนั้นการมีกลยุทธ์การสื่อสารภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อการเพิ่มความผูกพันและการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่การสื่อสารผ่านอีเมล์ในการทำงานนะครับ แต่หมายถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง เช่น การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การร่วมคิดโครงการต่างๆ

สร้างให้เกิดความร่วมมือและ Teamwork ที่ดี

การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีคุณค่าให้คนในองค์กรได้รู้อย่างเท่าเทียมกัน จะทำให้แต่ละทีมนั้นเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์อะไรดีๆซึ่งนั่นจะส่งผลที่ดีต่อองค์กรทั้งหมด และยังเป็นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรในด้านการสร้างความไว้วางใจ ที่มีส่วนช่วยให้ทุกๆคนมีส่วนในการแก้ไขปัญหาให้องค์กรนั้นดีมากขึ้น

สร้างให้เกิดความร่วมมือและ Teamwork ที่ดี

บริหารจัดการเรื่องวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น

หลายๆครั้งธุรกิจอาจประสบกับปัญหาที่อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแล้วเริ่มบานปลายไปสู่เรื่องที่ใหญ่โต การสื่อสารภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อที่จะนำมาใช้เวลาเกิดวิกฤตต่างๆ หากองค์กรไหนไม่มีแผนการสื่อสารเพื่อรับมือกับวิกฤตโดยเฉพาะการสื่อสารภายในองค์กร ก็อาจทำให้ความเชื่อมั่นของพนักงานนั้นลดน้อยถอยลงจนส่งผลต่อธุรกิจได้

วัฒนธรรมองค์กรจะแข็งแกร่งมากขึ้น

เมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่าจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นดีขึ้น การสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยเกลาสิ่งต่างๆภายในองค์กรสู่ภายนอกได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของทัศนคติของพนักงานที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และธุรกิจในสายตาของคนภายนอก พนักงานจึงถือว่าเป็น Brand Ambassador Link ที่ดีที่สุดขององค์กร

ช่วยให้การสื่อสารคล่องตัวขึ้น

การมีและได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องนั้นถือว่าจำเป็นมากต่อการทำธุรกิจ นั่นหมายถึงในองค์กรต้องมีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากมีการสื่อสารภายในองค์กรที่คล่องตัวและเหมาะสมก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความภักดีของพนักงาน

หลายๆครั้งปัญหาใหญ่ที่สุดขององค์กรก็คือการที่พนักงานลาออก ที่มีผลมาจากการสื่อสารที่แย่ถึงขั้นแย่มากที่สุด เช่น ไม่มีการอธิบายให้เข้าใจถึงหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่มีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของพนักงานที่ควรได้รับ Career Path ของพนักงานไม่มีความชัดเจนเพราะขาดการสื่อสารให้เข้าใจ รวมถึงการไม่รับรู้ถึงความก้าวหน้าหรือข่าวสารของบริษัท ซึ่งสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับพนักงานจนรู้สึกว่า ไม่ได้รับการใส่ใจจากตัวองค์กรทั้งๆที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความใส่ใจขององค์กรที่มีต่อพนักงาน และนั่นก็จะเพิ่มความภักดีให้พนักงานอยู่กับองค์กรต่อไปอีกยาวนาน

ส่งเสริมความเป็นผู้นำ

การสื่อสารภายในองค์กรยังช่วยให้ผู้นำขององค์กรได้รับความน่าเชื่อและความเชื่อมั่นจากพนักงาน นั่นส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานค่อนข้างมาก เพราะพนักงานมักจะเรียนรู้และดูแบบอย่างจากคนที่เป็นผู้นำขององค์กรอยู่เสมอ ถ้าคุณสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีแบบแผน ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ก็จะยิ่งได้ใจพนักงานไปเต็มๆ

ส่งเสริมความเป็นผู้นำ

ทั้งหมดเป็นแค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน และการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่ดี ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อการส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรด้วยเช่นกัน และอย่าลืมนะครับว่าทุกๆการสื่อสารต้องมีความต่อเนื่องและต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอยู่เสมอ


Share to friends


Related Posts

10 วิธีสื่อสารกับพนักงานในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานในองค์กร ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อทั้งความรู้สึกและคุณภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งนับเป็นหัวใจของการบริหารคนในองค์กรเพื่อความราบรื่นในการทำธุรกิจ บทความนี้มีคำตอบให้คุณครับ


วิธีการสื่อสารแบบสร้างความสัมพันธ์อันดี

การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆอย่างของชีวิตตั้งแต่การพูดคุย การซื้อสินค้า การทำธุรกิจ การนำเสนองาน ซึ่งมันถูกพัฒนาให้เป็นการสื่อสารแบบสร้างความสัมพันธ์ หรือ Relationship Communication ที่ช่วยให้ทุกๆการสื่อสารของคุณนั้นราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผมมีวิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทั้ง 2 ฝ่าย


รู้จัก 6 ประเภทวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์กับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

ในสภาพแวดล้อมของการทำงานโดยเฉพาะหากคุณเป็นหัวหน้าที่ต้องมีการสื่อสารกับทีมงานอยู่เป็นประจำ หรือคุณอาจเป็นนักพูด วิทยากร อาจารย์ ในแบบทั้งการพูดในที่สาธารณะ การบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่การสอนหนังสือ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเคยเจอกับปัญหาในการสื่อสารกับหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความตั้งและและความสนใจของผู้ฟังใช่ไหมครับcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์