รูปแบบคอนเท้นต์สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร (Types of Internal Communication Content)

รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ https://youtu.be/6CDgAGMSFZQ


การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ที่ดีจะช่วยให้การทำงานในส่วนงานต่างๆขององค์กรมีความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานเองก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญ ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรก็ได้ถูกพัฒนามาเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารในหลายๆรูปแบบ เพื่อสร้างให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ภายในที่ดี เรามาดูกันครับว่ารูปแบบคอนเท้นต์สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรในปัจจุบัน นั้นมีอะไรบ้าง

ข่าวสารต่างๆ (News)

ในองค์กรมักจะมีกิจกรรมในรูปแบบต่างเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่ๆ การเปิดงานต่างๆ หรือการควบรวมกิจการต่างๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าขององค์กร โดยรูปแบบคอนเท้นต์ประเภทข่าวสารขององค์กรจะช่วยให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆภายในองค์กร และสามารถบอกต่อข่าวสารเหล่านี้ไปยังกลุ่มลูกค้าหรือเพื่อนฝูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

แต่ก็ไม่จำเป็นต้องนำเอาทุกข่าวสารมาให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ เพราะอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อจนกลายเป็นผลลบกับองค์กรแทน ดังนั้นคุณควรจัดระเบียบข่าวสารให้สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กร และเลือกส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับแต่ละกลุ่ม แต่ละบทบาทหน้าที่ เพราะบางข่าวสารอาจจะเหมาะสมกับแค่เพียงบางกลุ่มคนเท่านั้น

เรื่องราว (Stories)

เรื่องราว หรือ Storytelling นับเป็นหนึ่งในการสื่อสารที่เก่าแก่รูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจที่มันส่งผลดีกับการสื่อสารในหลายๆช่องทาง ที่ถูกนำมาใช้ทางการตลาดรวมไปถึงการสื่อสารภายในองค์กร โดยเรื่องราวนั้นมักจะสร้างความเชื่อมโยงด้านอารมณ์กับผู้ฟังให้ทำตามหรือคล้อยตามในสิ่งที่คุณตั้งใจที่อยากจะให้เค้าทำอะไรสักอย่างนึงในอนาคต

วิธีที่ดีที่สุด คือ การเล่าเรื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวที่เป็นแนวเนื้อเรื่องลักษณะส่งเสริมกำลังใจ แนวคิด คุณค่า หรือสิ่งดีๆที่น่าชื่นชม เช่น

 • พนักงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท
 • พนักงานที่ทำดีเพื่อสังคม
 • พนักงานที่เอาชนะเรื่องราวร้ายๆในชีวิต

แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราวเพื่อสร้างให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน และการใช้ชีวิต

ความรู้ (Educational)

อีกหนึ่งรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่น่าสนใจ คือ รูปแบบของการให้ความรู้ การฝึกอบรม หรือการทำเวิร์คช็อปต่างๆ ซึ่งนับเป็นวิธีที่ได้ผลในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในองค์กร ความรู้สามารถเป็นไปได้ทั้ง เทคนิคต่างๆ (Tips) หรือพวกวิธีต่างๆ (How to) เช่น

 • เทคนิคในการทำงานให้เร็วขึ้น
 • เทคนิคในการพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น
 • วิธีนำเสนองานด้วย Powerpoint
 • วิธีสร้างสูตรคำนวณใน Excel

แบบสอบถามและการสำรวจความคิดเห็น (Questionnaires and Surveys)

การทำการสื่อสารภายในองค์กรให้สำเร็จ ก็ควรมีการทำแบบสอบถามหรือสำรวจความคิดเห็น เพื่อดูว่าพนักงานมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆหรือมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งนับเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในการรับฟังความคิดเห็น แต่ก็ไม่ควรทำแบบสำรวจที่มีข้อมูลมากจนเกินไปจนทำให้พนักงานรู้สึกอึดอัด โดยอาจทำเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องส่งถึงพนักงานทุกๆคน แต่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาทำการสำรวจ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบแผนก หรือส่วนงาน ตัวอย่างเช่น

 • คอนเท้นต์อะไรที่คุณชอบที่สุดเวลาได้ดู
 • องค์กรควรปรับปรุงวิธีการสื่อสารภายในเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างไร
 • คุณไม่ชอบอะไรในสิ่งที่องค์กรนำเสนอบ้าง

คุณสามารถนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ดีขึ้น และอาจเห็นมุมมองใหม่ๆในการออกแบบวิธีการสื่อสารที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้

ความสำเร็จ (Accomplishments)

ทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ ซึ่งนับเป็นภาระกิจของพนักงานทุกคน การนำเอาเรื่องราวความสำเร็จจากความทุ่มเทกายและใจของพนักงานมาเล่าให้พนักงานในองค์ฟัง จะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม โดยเรื่องราวที่จะสื่อสารควรประกอบไปด้วย

 • การให้ความสำคัญกับความสามารถของทีมงาน
 • ความท้าทายของการทำงาน
 • วิธีการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
 • ผลลัพธ์ที่ได้มามันช่วยองค์กรอย่างไร

การเล่าเรื่องราวความสำเร็จจะช่วยจุดประกาย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการทุ่มเทเพื่อความสำเร็จให้กับองค์กร

วัฒนธรรม (Culture)

การสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาอยู่กับองค์กร รวมถึงการสร้างความจงรักภักดีของพนักงานในองค์กร องค์กรไหนที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์หรือคุณค่าสำหรับบางสิ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะทุ่มเทและมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารภายในองค์กรที่ทรงพลัง โดยวัฒนธรรมองค์กรสามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

 • พันธกิจและคุณค่าองค์กร
 • กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมการกุศล กิจกรรมเพื่อชุมชน
 • การให้รางวัลความสำเร็จ

แคมเปญต่างๆ (Campaign)

การสื่อสารแคมเปญหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงกิจกรรมที่องค์กรกำลังจะจัดขึ้น นับเป็นอีกวิธีการสื่อสารคอนเท้นต์ที่สามารถช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมและการบอกต่อกิจกรรมสู่ภายนอก เช่น

 • งานอีเว้นท์ต่างๆ
 • โปรโมชันสินค้าหรือบริการ
 • กิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร
 • กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ
 • เกมส์ร่วมสนุกภายในองค์กร

การแจ้งเตือนและประกาศ (Reminders and Announcements)

สุดท้ายเป็นรูปแบบของการแจ้งเตือนและประกาศต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานไม่ลืมงาน กิจกรรมสำคัญๆ หรือกำหนดเวลาที่จะต้องส่งงานต่างๆ มันจะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานของคุณสามารถบริหารจัดงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างผลผลิตที่ดีให้กับองค์กร

ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างรูปแบบคอนเท้นต์สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนให้องค์กรนั้นก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

สร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์

Storytelling หรือการเล่าเรื่องราว แท้ที่จริงแล้วมีมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เราเห็นหลักฐานจากการวาดภาพในถ้ำต่างๆที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด การใช้ชีวิต การดำรงชีพ ไปสู่การเล่าเรื่องราวแบบปากต่อปากถ่ายทอดมาเรื่อยๆสู่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์


วิธีการทำ Market Research ในแบบต่างๆ

การทำวิจัยหรือสำรวจตลาดที่เราเรียกว่า Market Research นั้นถือเป็นอาวุธสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารรวมถึงทีมงานในการดำเนินกิจกรรมใดๆให้ประสบผลสำเร็จLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์