Man transferring money to woman via smartphone

เทคโนโลยีนับว่าสำคัญมากกับการใช้ชีวิตประจำวันกับคนทุกๆวัยอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้แล้วนะครับ และมันส่งผลต่อการทำธุรกิจหลายๆประเภทเป็นอย่างมากซึ่งทุกๆแบรนด์จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจและเปิดรับเทคโนโลยีต่างๆ โดยในบทความนี้ได้รวบรวมสถิติจากหน่วยงานต่างๆของผู้ใช้เทคโนโลยีในแต่ละ Generation ซึ่งเป็นผลสำรวจโดยรวมจากหลายๆประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักการตลาดและธุรกิจต่างๆครับ

ข้อมูลที่ทำการสำรวจนั้นประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้

 • อุปกรณ์ที่ใช้ (Device preferences)
 • เทคโนโลยีที่ใช้และการเสพคอนเทนต์ (Tech usage & content consumption)
 • ช่องทางโซเชียลที่ชื่นชอบ (Preferred social channels)
 • เวลาที่ใช้ไปกับออนไลน์ (Time spent online)
 • การมีส่วนร่วมกับแบรนด์ (Brand engagement)
 • เส้นทางการใช้จ่าย (Purchase journey)
 • ความชื่นชอบในการซื้อสินค้า (Purchase preferences)

ช่วงอายุของแต่ละรุ่นที่ทำการวิเคราะห์มี ดังนี้

 • Gen Z: 0-21 ปี
 • Millennials: 22-37 ปี
 • Gen X: 38-53 ปี
 • Baby boomers: 54-72 ปี
Grey Arrow

อุปกรณ์ที่ใช้ (Device preferences)

 • 57% ของคนรุ่น Baby boomers ใช้แท็บเล็ตเป็นหลัก ในขณะที่คนรุ่น Millennials ใช้แท็บเล็ตอยู่ที่ 35%
 • 4 ใน 10 ของคนรุ่น Baby boomers มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองซึ่งเพิ่มจาก 18% ในปี 2013 ไปเป็น 42% ในปัจจุบัน
 • มากกว่า 25% ของคนรุ่น Millennials ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการเสพคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เมื่อเทียบกับคนรุ่น Gen Xers ที่ 17% และคนรุ่น Baby boomers ที่ 7%
 • 65% ของคนรุ่น Baby boomers มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และ 49% ใช้แล็ปท็อปเป็นหลัก
 • 92% ของคนรุ่น Gen Xers มีโทรศัพมือถือเป็นของตัวเอง 69% มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 61% มีแล็ปท็อปเป็นของตัวเอง มีเพียงแค่ 5% ที่มีแท็บเล็ต
 • 70% ของคนรุ่น Millennials มีแล็ปท็อปเป็นของตัวเอง 57% มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแสดงให้เห็นว่าคนรุ่น Millennials นิยมใช้แล็ปท็อปมากที่สุด
 • 98% ของคนรุ่น Gen Z มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเร็วที่สุดกว่าคนรุ่นอื่นๆ
 • 52% ของคนรุ่น Gen Z เห็นว่าสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน
 • 88% ของคนรุ่น Gen Z ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปเวลาอยู่บ้านเป็นหลัก

เทคโนโลยีที่ใช้และการเสพคอนเทนต์ (Tech usage & content consumption)

 • ⅔ ของคนรุ่น Baby boomers ใช้อินเทอร์เน็ตและกว่าครึ่งมีบรอดแบรนด์ที่บ้าน
 • 26% ของคนรุ่น Baby boomersใช้อินเทอร์เน็ตรู้สึกว่ามีความมั่นใจเมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เวลาออนไลน์
 • 28% ของคนรุ่น Baby boomers ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความพิการ มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างน้อย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน
 • 1 in 4 ของคนรุ่น Baby boomers เล่นวีดิโอเกมส์ออนไลน์
 • 27% ของคนรุ่น Millennials ติดตามข่าวสารน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคนรุ่น Gen X ที่ 46% และคนรุ่น Baby boomers 61%
 • คนรุ่น Gen Xers มักจะค้นหาข่าวสารจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ตรงข้ามกับคนรุ่น Millennials ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียล ส่วนคนรุ่น Baby boomers นั้นจะใช้โทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่
 • 57% ของคนรุ่น Gen Z ใช้แอพพลิเคชันส่งข้อความอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้โทรศัพท์
 • คนรุ่น Millennials กว่า 97% ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ
 • 28% ของคนรุ่น Millennials ใช้สมาร์ทโฟนเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเลย
 • 18% ของคนรุ่น Gen Xers ใช้ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นหลัก ซึ่งมากกว่าคนรุ่น Baby boomers ที่ 13%
เทคโนโลยีที่ใช้และการเสพคอนเทนต์ (Tech usage & content consumption)

ช่องทางโซเชียลที่ชื่นชอบ (Preferred social channels)

 • กว่า 34% ของคนรุ่น Gen Xers เป็นกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับ 69% ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด
 • 70% ของคนรุ่น Baby boomers ที่มีบัญชี Facebook นั้นเข้าใช้ Facebook อยู่เป็นประจำทุกวัน
 • Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการแชร์เนื้อหาจากคนทุกรุ่นโดย 51% ของคนรุ่น Gen Z 62% ของคนรุ่น Millennials 58% ของคนรุ่น Gen X และ 63% ของคนรุ่น Baby boomers ใช้บ่อยที่สุดในโซเชียลมีเดียทั้งหมด
 • Google Plus และ LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนรุ่น Baby boomers ในการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่วน YouTube และ Twitter เป็นช่องทางยอดนิยมในการแชร์ข่าวสารของคนรุ่น Gen X สำหรับ Tumblr, Instagram และ Pinterest ก็เป็นที่นิยมของคนรุ่น Millennials ในการแชร์ข้อมูลต่างๆ
 • 30% ของคนรุ่น Millennials มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน
 • คนรุ่น Gen Z 15% ใช้ Instagram 32% ใช้ YouTube และ 35% ใช้ Snapchat

เวลาที่ใช้ไปกับออนไลน์ (Time spent online)

 • คนรุ่น Gen Xers ใช้เวลากว่า 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนสมาร์ทโฟน และคนรุ่น Millennials ใช้เวลากว่า 19 ชั่วโมง
 • คนรุ่น Baby boomers มากกว่า 25% ใช้เวลาไปกับออนไลน์มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • คนรุ่น Gen Xers ใช้เวลา 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนสมาร์ทโฟน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ 4 ชั่วโมงบนแท็ปเล็ต ซึ่งมากกว่าคนรุ่น Millennials
 • คนรุ่น Gen Xers กว่า 60% ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำทุกวัน และ 67% ใช้แล็ปท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในทุกๆวัน ขณะที่คนรุ่น Millennials กว่า 58% ใช้แล็ปท็อปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแทบทุกวัน
 • 76% ของคนรุ่น Baby bommers ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหลายครั้งต่อวัน
 • คนรุ่น Gen Z กว่า 45% ใช้โทรศัพท์เกือบตลอดเวลา 61.8% ของคนรุ่น Gen Z และคนรุ่น Millennials บอกว่าพวกเขาเลือกที่จะทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านแทนที่จะลืมโทรศัพท์
 • คนรุ่น Gen Z 44% ออนไลน์หลายครั้งต่อวัน แต่หากมองโดยรวมแล้ว 90% ของคนรุ่น Gen Z ออนไลน์อย่างทวีคูณต่อวันอย่างต่อเนื่อง
 • ¾ ของคนรุ่น Baby boomers ใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์ทุกๆวัน และ 1 ใน 10 นั้นออนไลน์ทุกๆวันอย่างต่อเนื่อง
 • คนรุ่น Baby boomers กว่า 40% เปิดรับข่าวสารต่างๆในช่วงเช้า และจะออนไลน์ในช่วงตีห้าถึงราวๆเที่ยงวัน
 • น้อยกว่า 10% ของคนแต่ละรุ่นเปิดรับข่าวสารต่างๆในช่วงกลางคืน ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีห้า

การมีส่วนร่วมกับแบรนด์ (Brand engagement)

 • 38% ของคนรุ่น Millennials ติดตามแบรนด์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก
 • 41% ของคนรุ่น Gen Xers ติดตามแบรนด์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูกิจกรรมการร่วมสนุกต่างๆ และอีก 58% ติดตามเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชัน
 • 60% ของคนรุ่น Baby boomers ติดตามแบรนด์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูโปรโมชันดีๆ และ 53% ติดตามข่าวสารของแบรนด์
 • คนรุ่น Gen Xers ส่วนใหญ่จะเลิกติดตามแบรนด์ที่เสนอเรื่องราวที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของพวกเขา
 • 21% ของคนรุ่น Millennials เลิกติดตามแบรนด์เพราะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี 22% เลิกติดตามเพราะรู้สึกว่าการตลาดบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์สร้างความรำคาญให้พวกเขา
 • 29% ของคนรุ่น Baby boomers จะเลิกติดตามแบรนด์หากเจอว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็น Spam
 • 70% ของคนรุ่น Gen Xers 60% ของคนรุ่น Millennials และ 51% ของคนรุ่น Baby boomers มักจะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ตัวเองติดตาม
 • 58.9% ของคนรุ่น Millennials 50.4% ของคนรุ่น Gen Xers และ 55% ของคนรุ่น Baby boomers จะติดตามแบรนด์บนโซเชียลมีเดียทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
 • คนรุ่น Millennials มีโอกาสมากกว่าคนรุ่นอื่นถึงสองเท่าที่จะหันมาใช้โซเชียลมีเดีย (แทนที่จะใช้โทรศัพท์หรืออีเมล) เพื่อสื่อสารกับแบรนด์
 • มากกว่า 60% ของคนทุกรุ่นที่ติดตามแบรนด์มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์เหล่านั้น หากแบรนด์ลงทุนในการมีส่วนร่วมผ่านการสนทนาแบบตัวต่อตัวและการโต้ตอบในเชิงบวกจำนวนจะสูงถึง 69%
 • คนรุ่น Millennials มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงบวกทางโซเชียลมีเดีย มากกว่าคนรุ่นอื่นถึง 6%
 • คนรุ่น Gen Z มีโอกาสมากกว่ารุ่น Millennials เกือบ 50% ที่จะเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์เพื่อแลกกับคะแนนความภักดีจากแบรนด์
 • 68% ของคนรุ่น Gen Z อยากให้แบรนด์สื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์เป็นหลัก
 • 79% ของคนรุ่น Gen Z ชอบแบรนด์ที่สามารถช่วยให้พวกเขาสร้างความแตกต่างได้
 • 60% ของคนรุ่น Gen Z ชอบที่จะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาผ่านโซเชียลมีเดีย
 • 69% ของคนรุ่น Gen Z เห็นว่าโฆษณาเป็นอะไรที่รบกวนพวกเขา

เส้นทางการใช้จ่าย (Purchase journey)

 • 60% ของคนรุ่น Baby boomers ค้นหาโปรโมชันต่างๆผ่านโซเชียลมีเดีย
 • 85% ของคนรุ่น Baby boomers ค้นหาข้อมูลสินค้าผ่าน Web browser
 • 12% ของคนรุ่น Baby boomers ขอคำปรึกษาจากเพื่อนและครอบครัวก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนคนรุ่น Millennials นั้นมีมากกว่า 60%
 • 68% ของคนรุ่น Millennials ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าแบบผสมผสานผ่านทุกช่องทาง (Omni-channel)
 • กลุ่ม Millennials รุ่นใหม่ชอบไปซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่า Millennials รุ่นเก่า
 • 82% ของคนรุ่น Millennials เชื่อว่าการบอกแบบปากต่อปาก (word-of-mouth) นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก
 • 90% ของคนรุ่น Millennials อ่านรีวิวสินค้าผ่านออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ
 • 73% ของคนรุ่น Gen Z ตัดสินใจซื้อสินค้าจากคำแนะนำในโซเชียลมีเดีย
 • 45% ของคนรุ่น Gen Xers ใช้โทรศัพท์เพื่อค้นหาราคาที่ดีกว่าหรือตัวเลือกอื่นๆ ของสินค้า ในขณะกำลังซื้อของที่ร้านค้า
 • 41% ของคนรุ่น Baby boomers, Gen Xers และ Millennials ไปหาดูสินค้าตามโชว์รูม และค้นหาผ่านออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบหาราคาที่ถูกกว่า ซึ่งทำในลักษณะนี้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา

ความชื่นชอบในการซื้อสินค้า (Purchase preferences)

 • 66% ของคนรุ่น Baby boomers ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เป็นปกติ
 • คนรุ่น Baby boomers สร้างยอดขายผ่านร้านค้าได้กว่า 50% หากเปรียบเทียบกับรุ่น Millennials ที่ 10% และรุ่น Gen X ที่ 20%
 • กว่า 67% ของคนทุกรุ่นให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าในร้านค้าต่างๆที่ให้ความสำคัญกับจิตสำนึกทางสังคม
 • มีเพียง 27% ของคนรุ่น Baby boomers เท่านั้นที่คิดว่าการช็อปปิ้งเป็นวิธีผ่อนคลายที่ดีและ 37% พบว่าพวกเขาเต็มใจที่จะสำรวจเพื่อหาสินค้าใหม่ๆ
 • 84% ของคนรุ่น Baby boomers ชอบซื้อสินค้าในร้านมากกว่าออนไลน์
 • หากมีสินค้าที่ต้องการในออนไลน์กับในร้านที่ใกล้บ้าน คนรุ่น Baby boomers กว่า 67% ชอบไปซื้อที่ร้านมากกว่า
 • มีเพียง 16% ของคนรุ่น Millennials ที่ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • คนรุ่น Gen Z 84% ให้การช็อปปิ้งเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของวันที่พวกเขาออกไปเที่ยวในเมือง
 • คนรุ่น Gen Z 58% ชื่นชอบที่จะซื้อสินค้าผ่านร้านค้ามากกว่าออนไลน์
 • 68% ของคนรุ่น Millennials ต้องการประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบบูรณาการไร้รอยต่อไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม
 • 68% ของคนรุ่น Millennials 33% ของคนรุ่น Gen Xers และ 24% ของคนรุ่น Baby boomers ใช้มือถือในการชำระเงินทั้งการสั่งซื้อสินค้า จ่ายบิล รวมถึงการโอนเงินทำธุรกรรมต่างๆ
 • กว่า 32% ของคนรุ่น Millennials ใช้ PayPal เป็นช่องทางการชำระเงินมากกว่ารุ่นอื่นๆ ในขณะที่ 15% ที่ใช้ PayPal เป็นของคนรุ่น Gen Xers รวมกับ Baby boomers
 • มีเพียง 13% ของคนรุ่น Baby boomers ที่ยังเขียนเช็คในการชำระเงิน ส่วน 90% ใช้บัตรเดบิตในการชำระเงิน
 • 75% ของคนรุ่น Gen Z ชอบซื้อของในร้านค้าที่รับการชำระเงินผ่านมือถือมากกว่าร้านค้าที่ไม่รับ

รวบรวมข้อมูลจาก

 • Nielsen
 • Pew Research Center
 • BuzzStream x Fractl
 • BrainBoxol
 • GlobalWebIndex
 • PRC
 • Sprout Social
 • Centro
 • PRC
 • LivePerson
 • Adestra
 • Saatchi NY
 • Interactions Marketing
 • Vision Critical
 • Synchrony
 • Colloquy
 • Accenture
 • Gen Buy
 • CouponFollow
 • Retail Assist
 • Immersion Active
 • TimeTrade
 • Pew
 • PaymentEye
 • Federal Reserve

แม้ว่าจะเป็นผลสำรวจของคนแต่ละรุ่นจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่เราจะเห็นข้อมูลสถิติภาพรวมที่น่าสนใจที่ทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มบางอย่างได้ โดยนักการตลาดสามารถนำประเด็นต่างๆมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการทำการตลาดในประเทศไทย


Source:
https://www.herosmyth.com/article/75-eye-opening-statistics-how-each-generation-uses-technology

Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

รู้จักกับ Generation ต่างๆ

Generation ก็คือยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในแต่ละ Generation ก็จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งในเรื่อง Generation นี้มีคนศึกษากันมากมาย


Insight ผู้บริโภคกับมุมมองการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบจริงตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเดินห้างสรรพสินค้าต่างๆ หันมาวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการค้นหาข้อมูลผ่านการใช้ Search Engine ต่างๆมากขึ้นเป็นทวีคูณจนทำให้แบรนด์ต่างๆต้องหันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์