รวมสถิติและ Insight สำคัญๆของคนไทยกับการใช้ Digital และ Social Media 2024

รวมสถิติและ Insight ล่าสุดกับพฤติกรรมการใช้ Digital และ Social Media ประจำปี 2024 ของคนไทย ที่รวบรวมโดย We Are Social โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและสถิติจากปี 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของคนในช่วงอายุ 16-64 ปี เรามาดูสรุปไปพร้อมๆกันครับว่ามีสถิติอะไรที่น่าสนใจเพื่อนำมาวางแผนการตลาดในปี 2024 กันบ้าง

What's next?

สรุปภาพรวมจำนวนประชากรของไทย

ภาพรวมประชากรของไทย (Overview Thailand Population 2024)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 71.85 ล้านคน มีการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือรวมทั้งสิ้น 97.81 ล้านครั้ง โดยตัวเลขนี้คิดเป็นร้อยละ 136.1 ประชากรทั้งหมด มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวม 63.21 ล้านคน โดยที่อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ 88.0 ของประชากรทั้งหมด มีจำนวนผู้ใช้ Social Media มากถึง 49.10 ล้านคน นับเป็นร้อยละ 68.3 ของประชากรทั้งหมด


อายุเฉลี่ยของคนไทย 40.5 ปี โดยมีสัดส่วนเป็นเพศหญิงมากกว่า

ภาพรวมประชากรของไทย (Overview Thailand Population 2024)_1

ประชากรของประเทศไทยมีสัดส่วนที่เป็นเพศหญิง 51.5% ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 48.5% อายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40.5 ปี ประชากรของประเทศไทยร้อยละ 53.9 อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง ในขณะที่ร้อยละ 46.1 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท จากข้อมูลระบุว่าประชากรไทยเพิ่มขึ้น 95,000 คน (+0.1 เปอร์เซ็นต์) ระหว่างต้นปี 2023 ถึงต้นปี 2024


คนไทยอยู่ในช่วงอายุ 55-59 ปี มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

Age_ช่วงอายุของคนไทย_2024

ช่วงอายุ 55-59 ปี นับเป็นสัดส่วนอายุที่มีมากที่สุดกว่า 5.3 ล้านคน คิดเป็น 7.4% ของประชากรทั้งหทด

  • 4.5% มี​​อายุอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4 ปี
  • 8.4% มีอายุระหว่าง 5 ถึง 12 ปี
  • 5.7% มีอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี
  • 8.3% มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี
  • 14.0% อยู่ระหว่างอายุ 25 ถึง 34 ปี
  • 14.3% มีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี
  • 14.2% มีอายุระหว่าง 45 ถึง 54 ปี
  • 14.3% มีอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปี
  • 16.3% มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

คนไทยมี Smart Phone ในครอบครองมากถึง 98.5%

Device_Ownership_สัดส่วนคนใช้อุปกรณ์สื่อสารในไทย_2024

จากข้อมูลจะเห็นได้อบ่างชัดเจนว่าคนไทยมี Smart Phone มากถึง 98.5% ในขณะที่ 5.4% ใช้มือถือแบบธรรมดา มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) และแบบพกพา (Laptop) อยู่ที่ 36.0% สัดส่วนการใช้แทบเล็ต (Tablet) อยู่ที่ 29.4%


คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือว่า 98.6% โดยใช้เวลาไปกับ Social มีเดียถึง 88.9%

Media_Use_สัดส่วนรูปแบบของสื่อที่คนใช้มากที่สุดในไทย_2024

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากถึง 98.6% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) และแทบเล็ต (Tablet) ที่ 81.3% ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับช่องทาง Social มีเดียถึง 88.9% มีการดูหนัง Streaming กว่า 76.3% อ่านบทความและคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆ 76.9% ฟัง Broadcast Radio ที่ 54.1% ฟังเพลง Streaming ที่ 61.3% และ Podcst อยู่ที่ 62.4%


คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 7 ชั่วโมง 58 นาที

เวลาที่คนไทยใช้ไปกับสื่อรูปแบบต่างๆ_2024

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 58 นาที โดยใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์และ Streaming ต่อวันกว่า 3 ชั่วโมง 23 นาที ใช้เวลาไปกับการเล่น Social Media ต่อวันที่ 2 ชั่วโมง 31 นาที อ่านข่าวสาร ความรู้ และบทความต่างๆ ต่อวันที่ 2 ชั่วโมง 20 นาที และใช้เวลาในการฟังเพลงอยู่ที่ 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน


คนไทยใช้ Internet 63.21 ล้านคน นับเป็น 88% ของประชากรทั้งหมด

ภาพรวมของคนไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต_2024

จำนวนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 63.21 ล้านคน ซึ่งนับเป็น 88% ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นมา 0.1% (84,000 คน) จากปีที่ผ่านมา


คนไทยใช้ Internet โดนเฉลี่ย 63.2 ล้านคน ซึ่งไม่แตกต่างจาก 3 ปีก่อนหน้านี้

ภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา_2024

หากย้อนดูสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยย้อมหลังไป 10 ปี นับว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว แต่ในช่วงปี 2021 เป็นต้นมาจำนวนผู้ใช้เติบโตอย่างช้าๆเกือบจะคงที่โดยในเดือนมกราคม ปี 2024 อยู่ที่ 63.2 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียง 0.1%)


คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือมากที่สุดราว 5 ชั่วโมง 2 นาที

เวลาที่คนไทยใช้ไปกับอินเทอร์เน็ต_2024

เราจะเห็นว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า 5 ชั่วโมง 2 นาที ซึ่งถึอว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์และแทบเล็ตที่ 2 ชั่วโมง 56 นาที


คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ไปกับการค้นหาข้อมูล

เหตุผลที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด_2024

หากดูจาก 5 อันดับแรกจะเห็นได้ว่าคนไทยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่องอินเทอร์เน็ตไปกับ 1. การค้นหาข้อมูล 2. การตามอัพเดทเทรนด์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. การดูวีดิโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ 4. การหาไอเดียความถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ 5. การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ


คนไทยใช้ Smartphone ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 96.1%

อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้มากที่สุดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต_2024

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือทุกประเภทถึง 98.3% โดยสัดส่วนของ Smartphone นั้นมีมากที่สุดถึง 96.1% เลยทีเดียว สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) และแบบพกพา (Laptop) ทั่วๆไปมีสัดส่วนอยู่ที่ 42.4% แต่หากเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) และแบบพกพา (Laptop) แบบส่วนบุคคล มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 37.5% และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) และแบบพกพา (Laptop) สำหรับใช้ในการทำงานมีสัดส่วนอยู่ที่ 18.6% และที่น่าแปลกใจก็คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรทัศน์ประเภท Smart TV มีมากถึง 28.6% เลยทีเดียว


Social Networks เป็นประเภทของเว็บไซต์และ Application ที่คนไทยใช้งานมากที่สุด

ประเภทของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่คนไทยใช้มากที่สุด_2024

หากพูดถึงประเภทของเว็บไซต์และแอปฟลิเคชั่นที่คนไทยใช้มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ Social Networks โดยมีการใช้ถึง 98.6% อันดับที่ 2 เป็นประเภท Chat and Messaging อยู่ที่ 98.2% อันดับที่ 3 เป็นประเภท Search Engines และจำพวก Web Portals ต่างๆ อันดับที่ 4 เป็นประเภท Shopping, Auction และ Classifieds ส่วนอันดับที่ 5 เป็นประเภทค้นหาแผนที่ ค้นหาที่จอดรถ หรือค้นหาบริการต่างๆ


Google.com ยังเป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ที่คนไทยเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด

เว็บไซต์ที่คนไทยเข้าใช้งานมากที่สุด_2024

จากการรวบรวมข้อมูลโดย Similarweb จะเห็นว่า Google.com ยังคงเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีการเยี่ยมชมเฉลี่ยเดือนละ 885 ล้านครั้ง และใช้เวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งราว 10 นาที อันดับที่ 2 คือ YouTube.com ที่คนไทยนิยมเข้าไปดูวีดิโอประเภทต่างๆที่มีปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 456 ล้านครั้ง และใช้เวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งราว 23 นาที อันดับที่ 3 เป็น Social Media ยอดฮิตอย่าง Facebook.com โดยมีการเยี่ยมชมเฉลี่ยเดือนละ 371 ล้านครั้ง และใช้เวลาโดยเฉลี่ยต่อครั้งราว 14 นาที


คอนเทนต์ประเภท Music Video ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของคนไทยกว่า 54.5%

รูปแบบวีดิโอออนไลน์คอนเทนต์ที่คนไทยดูมากที่สุด_2024

คนไทยชอบดูคอนเทนต์รูปแบบวีดิโอค่อนข้างมากและ Music Video ถือเป็นประเภทของคอนเทนต์ที่ชอบดูมากที่สุดราว 54.5% ถัดมาเป็นวีดิโอประเภทตลก อะไรที่เป็นไวรัล หรือ Meme ที่เกิดขึ้น ส่วนวีดิโอประเภท How-to หรือวิธีการนิยมดูราว 18.4% (ลดลงจากปีก่อนถึง 13.2%) ส่วนที่เติบโตมากขึ้นคือวีดิโอประเภทกีฬาหรือไฮไลท์เกี่ยวกับกีฬาในสัดส่วน 29% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 4.3% เลยทีเดียว


คนไทยใช้ Social Media ต่อวันอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 31 นาที

ภาพรวมการใช้ ​Social Media_2024

คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยต่อวันไปกับ Social Media ราว 2 ชั่วโมง 31 นาที โดยมีจำนวนผู้ใช้ราว 49.10 ล้านคน ซึ่งนับเป็น 68.3% ของประชากรทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยในการใช้ Social Media รวมทุกแพลตฟอร์มอยู่ที่ 6.7 แพลตฟอร์มในแต่ละเดือน โดย 50.8% นั้นเป็นเพศหญิง และ 49.2% นั้นเป็นเพศชาย


คนช่วงอายุ 25-34 ปี ใช้ Social Media มากที่สุด (เพศหญิงมากกว่าเพศชาย)

โฆษณาบน Social Media เข้าถึงคนช่วงอายุ 25-34 ปีมากที่สุด

สำหรับภาพรวมกลุ่มคนที่ใช้ Social Media (Facebook, Instagram, Messenger) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี โดยมีสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย กลุ่มถัดมาเป็นช่วงอายุ 35-44 ปี และกลุ่มช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไปมีการใช้งาน น้อยที่สุด


เหตุผลที่คนไทยใช้ Social Media

เหตุผลหลักที่คนไทยใช้ Social Media_2024

คนไทยใช้ Social Media ไปกับการติดต่อเพื่อนฝูงและครอบครัวมากถึง 57.6% อันดับที่ 2 ใช้เพื่ออ่านข้อมูลข่าวสาร 39.2% อันดับที่ 3 ใช้เพื่อเติมเต็มเวลาว่างๆ 36.8% อันดับที่ 4 ใช้เพื่อส่องดูว่ามีใครกำลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง 35.9% และอันดับที่ 5 ใช้เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการทำอะไรใหม่ๆรวมถึงซื้อสินค้า 32.3%


Facebook ยังเป็นแพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมของคนไทย

แพลตฟอร์ม Social Media ที่คนไทยใช้มากที่สุด_2024

คนไทยยังนิยมใช้ Facebook มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 91.5% ตามมาด้วย Line ที่ 90.5% และ Entertainment Platform อย่าง TikTok อยู่อันดับ 3 ที่ 83.0% Facebook Messenger อยู่ในอันดับที่ 4 ที่ 81.5% ส่วน Instagram อยู่ในอันดับที่ 5 ที่ 64.5% และ X อยู่อันดับที่ 6 ที่ 49.6%


คนไทยใช้เวลาดูวีดิโอบน YouTube App มากถึง 41 ชั่วโมง 28 นาที ต่อเดือน

เวลาที่คนไทยใช้บน Social Media Apps_2024

YouTube ยังคงเป็น App ที่คนใช้ใช้เวลาดูหนังฟังเพลงมากที่สุดโดยเวลาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 41 ชั่วโมง 28 นาที ส่วน TikTok ตามมาเป็นอันดับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 38 ชั่วโมง 16 นาที และใช้เวลาเล่น Facebook มาเป็นอันดับที่ 3 อยู่ที่ 24 ชั่วโมง 2 นาที


คนไทยติดตามบัญชีของเพื่อน ครอบครัว และคนรู้จักมากที่สุด

ประเภทของ Social Media Account ที่คนไทยติดตามมากที่สุด_2024

เพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก ยังเป็นกลุ่มบุคคลที่คนไทยติดตามบน Social Media มากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งถึง 49.6% ส่วนอันดับที่ 2 คนไทยชอบติดตามดารา ศิลปินตลก และนักแสดงด้านอื่นๆที่ 33.2% รายการทีวีและช่องต่างๆตามมาเป็นอันดับที่ 3 ที่ 33.0% ส่วนนักร้องและวงดนตรี อยู่ในอันดับที่ 4 ที่ 30.6% และอันดับที่ 5 คือ ร้านอาหาร เชฟทำอาหาร รวมไปถึงกลุ่มคนที่ชอบทำอาหาร ที่ 26.9%


โฆษณาบน Facebook เข้าถึงคนไทย 49.10 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน Facebook ของคนไทย_2024

โฆษณาบน Facebook เข้าถึงคนไทยกว่า 49.10 ล้านคน นับเป็น 68.3% ของประชากรทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีที่ผ่านมา) และนับเป็น 77.7% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด


รูปแบบโพสต์บน Facebook ที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด

รูปแบบ Facebook Post ที่สร้าง Engagement ได้มากที่สุด_2024

การโพสต์ Status ถือเป็นรูปแบบการโพสต์ที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุดราว 0.09% รองลงมาคือการโพสต์รูปอยู่ที่ 0.06% แต่ที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมน้อยมากที่สุด คือ โพสต์ในรูปแบบวีดิโอที่มีเพียง 0.02% เท่านั้นเอง (โดยการมีส่วนร่วมนั้นก็รวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การตอบหรือแสดงความคิดเห็น การแชร์ต่อ รวมถึงการกดไลค์ต่างๆ)


โฆษณาบน YouTube เข้าถึงคนไทย 44.20 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน YouTube ของคนไทย_2024

โฆษณาบน YouTube เข้าถึงคนไทยกว่า 44.20 ล้านคน นับเป็น 61.5% ของประชากรทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 0.7% จากปีที่ผ่านมา) และนับเป็น 69.9% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด


คนไทยค้นหา “เพลง” ผ่าน YouTube มากที่สุด

ผู้คนค้นหาอะไรมากที่สุดบน YouTube_2024

คำว่า “เพลง” ถือเป็นคำค้นที่คนไทยสนใจค้นหามากที่สุดบน YouTube โดยมีปริมาณการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ทิ้งห่างอันดับที่ 2 คำว่า “หนัง” มากเกือบ 4 เท่า ตามมาด้วย “เกม” “ผี” “การ์ตูน” “กิน” “หวย” “คาราโอเกะ” และอื่นๆ


จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น Line

Active Users บนแอปพลิเคชั่น Line ของคนไทย_2024

จำนวนผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น Line ต่อเดือนตกอยู่ที่ 54 ล้านคน นับเป็น 75.2% ของประชากรทั้งหมด โดยมีสัดส่วนเป็นเพศชายที่ 52% มากกว่าเพศหญิงที่ 48%


โฆษณาบน Instagram เข้าถึงคนไทย 18.75 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน Instagram ของคนไทย_2024

โฆษณาบน Instagram เข้าถึงคนไทยกว่า 18.75 ล้านคน นับเป็น 26.1% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 8.1% หรือ 1.4 ล้านคน) สำหรับ Instagram จะเห็นได้ชัดว่าโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเพศหญิงถึง 35.7% ซึ่งมากกว่าเพศชายที่ 25.4%


โฆษณาบน TikTok เข้าถึงคนไทย 44.38 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน TikTok ของคนไทย_2024

โฆษณาบน TikTok เข้าถึงคนไทยกว่า 44.38 ล้านคน นับเป็น 61.8% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 10.2% หรือ 4.1 ล้านคน) โดย TikTok นับเป็นแพลตฟอร์ม Social Media อันดับที่ 2 รองจาก Facebook ที่โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด


โฆษณาบน Facebook Messenger เข้าถึงคนไทย 35.55 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน Messenger ของคนไทย_2024

โฆษณาบน Facebook เข้าถึงคนไทยกว่า 35.55 ล้านคน นับเป็น 49.5% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.4% หรือ 5 แสนคน)


โฆษณาบน LinkedIn เข้าถึงคนไทย 5 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน LinkedIn ของคนไทย_2024

โฆษณาบน LinkedIn เข้าถึงคนไทยราว 5 ล้านคน นับเป็น 7% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 22% หรือประมาณ 9 แสนคน)


โฆษณาบน X เข้าถึงคนไทย 14.68 ล้านคน

การเข้าถึงโฆษณาผ่าน X ของคนไทย_2024

โฆษณาบน X (ชื่อเก่า Twitter) เข้าถึงคนไทยราว 14.68 ล้านคน นับเป็น 20.4% จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าค่อนข้างต่ำเพียง 0.6% หรือประมาณ 83,000 คน)


ใครสนใจรายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ https://datareportal.com/reports/digital-2024-thailand


Share to friends


Related Posts

สรุป Insight คนแต่ละ Generation ประจำปี 2024

รายงานภาพรวมฉบับล่าสุดจาก TCDC กับ Insight ของคนแต่ละ Generation ในปี 2024 จากทั่วทุกมุมโลก ที่จะทำให้คุณในฐานะนักการตลาด เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เรามาดูกันครับว่า Insight ของคนแต่ละ Generation ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2024 นั้นมีอะไรกันบ้าง


Marketing Trends ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 เรื่องของ AI ยังคงมาแรงต่อเนื่อง

ปี 2023 ที่กำลังจะผ่านไปถือว่าเป็นปีแจ้งเกิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และจะทวีความสำคัญมากในปี 2024 ที่จะมาถึง เพราะด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ Generative AI สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกวงการที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอีกต่อไปแล้วcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์