Customer Awareness

ฟังผ่าน Popticles.com Podcast


รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ https://youtu.be/c7n_I8Mf2Uk


การสร้างการรับรู้ หรือ Awareness ถือเป็นบันไดขั้นแรกของทั้งการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่แบรนด์ได้วางแผนการดำเนินธุรกิจในตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทั้งการโฆษณาในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดอีเว้นท์ ซึ่งการรับรู้นั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนที่เอาไว้ให้นักการตลาดเรียนรู้และหาวิธีในการสร้างการรับรู้ที่เหมาะสมให้ลูกค้าของคุณ ได้แก่

 1. ไม่รู้อะไรเลย (Unaware)
 2. รับรู้ถึงปัญหา (Problem Aware)
 3. รับรู้ถึงวิธีการ (Solution Aware)
 4. รับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้า (Product Aware)
 5. รับรู้ทุกอย่างเป็นอย่างดี (Most Aware)
Grey Arrow

ไม่รู้อะไรเลย (Unaware)

กลุ่มคนที่ไม่ได้สนใจและไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นเลย ซึ่งถือว่าคนกลุ่มนี้มีอยู่ค่อนข้างเยอะและนับเป็นความท้าทายของนักการตลาด ในการสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหันมาตระหนักในปัญหาต่างๆ เพื่อให้ออกมาจากกรอบของความไม่รับรู้ใดๆเลย (Unwareness) ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เหมาะสมกับกลุ่มคนเหล่านี้ ด้วยคอนเทนต์ประเภทที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว (Snackable Content)

Unaware of anything

รับรู้ถึงปัญหา (Problem Aware)

กลุ่มคนที่เปิดรับและเข้าใจถึงปัญหาซึ่งกล้าเผชิญความจริงที่มีอยู่ แต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของนักการตลาดในการสร้างคอนเทนต์ ซึ่งมักจะเกิดคำถามอยู่หลายอย่างในขั้นนี้ เช่น

 • ปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร
 • ปัญหาเหล่านี้มาจากไหน
 • ปัญหาจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด
 • คนอื่นๆมีปัญหาเหมือนกับเราหรือไม่
 • จะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา

การตั้งคำถามเหล่านี้จึงนำไปสู่การค้นหาบน Google, Social Media หรือช่องทางอื่นๆ โดยนักการตลาดสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ระบุถึงปัญหาที่ตรงกับสิ่งที่กลุ่มนี้อยากรู้ หรือให้คำตอบกับปัญหาเหล่านั้นให้ได้เพื่อดึงดูดความสนใจก่อนนำเสนอสินค้าใดๆก็ตาม

รับรู้ถึงวิธีการ (Solution Aware)

ในขั้นนี้กลุ่มเป้าหมายเคยรับรู้ถึงปัญหามาในระดับหนึ่งและเริ่มได้รับคำตอบถึงวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นบ้างแล้ว แต่ยังไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์คุณในตลาด ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีเพราะกลุ่มเป้าหมายกำลังมองหาใครสักคนมาแก้ไขปัญหาให้ โดยนักการตลาดก็ควรนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างรวดเร็ว และอาจทำได้โดยนำเสนอตัวอย่างที่สำเร็จหรือ Case Study ที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนปัญหาเหล่านั้น

Client has solution aware

รับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้า (Product Aware)

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสินค้าหรือบริการที่แบรนด์นำเสนอแล้ว และแบรนด์ของคุณจำเป็นต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นลูกค้าให้ได้ โดยคุณต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นอย่างชัดเจนว่า

 • สินค้าของคุณเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร
 • ทำให้สินค้าของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดให้ได้

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่นๆ ทำให้พวกเขาสนใจและมีสมาธิจดจ่อกับแบรนด์ของคุณอย่างเดียว

รับรู้ทุกอย่างเป็นอย่างดี (Most Aware)

กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าหรือบริการของแบรนด์คุณเป็นอย่างดี และรับรู้ว่าสินค้านั้นสามารถตอบสนองได้อย่างไร้ที่ติแต่ก็ยังมีความต้องการการยืนยันหรือสนับสนุนความคิดตัวเองก่อนที่จะเลือกสินค้าของคุณ โดยสิ่งที่ทำได้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่ควรนำเสนอสิ่งจูงใจเพื่อปิดการขายให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าโดยทันที เช่น ฟรีค่าส่ง การรับประกันสินค้า หรือมีการให้คะแนนเพื่อแลกซื้อสินค้า

และทั้งหมดก็เป็น 5 ขั้นที่นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจในตัวลูกค้า ซึ่งแต่ละคนก็จะมีระดับของการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ที่สามารถสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนความคิดจนไปถึงพฤติกรรมมาซื้อสินค้าของแบรนด์คุณ


Share to friends


Related Posts

วิธีง่ายๆในการสร้าง Brand Awareness

ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นนั้น การสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางในการปิดโอกาสการแจ้งเกิดในธุรกิจของคุณ


กลยุทธ์การสร้าง Brand Awareness ในยุค New Normal

โควิด-19 ได้กลายเป็นปรากฎการณ์ระดับโลกได้ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆหรือพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เราเรียกกันว่าความปกติใหม่ (New Normal) โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับทั้งแบรนด์และธุรกิจรวมไปถึงลูกค้า ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็ส่งผลให้เกิดโอกาสและวิธีใหม่ๆในการสร้างแบรนด์และดำเนินธุรกิจอย่างมากเลยทีเดียว


รู้จัก 4 กลุ่มผู้ซื้อสินค้า ตามการรับรู้คุณค่า

ผู้บริโภคมักจะมีระดับการรับรู้ในข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอของสินค้าในตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งความคิดเห็น ภาพลักษณ์ และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและราคาในการซื้อสินค้าแต่ละอย่างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์