Data-Driven Marketing สำหรับการตลาด

การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลทางการตลาดหรือ Data-Driven Marketing กำลังกลายเป็นหลักสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับยุคนี้เป็นต้นไป หรือที่เราเรียกกันว่าการตลาดยุค 5.0 (Marketing 5.0) ซึ่งมันกลายเป็นหนึ่งในการวางกลยุทธ์ขององค์กรสมัยใหม่ที่บังคับให้ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุด และในบทความนี้ผมจะอธิบายถึงประโยชน์ของ Data-Driven Marketing ให้เข้าใจกันครับ

ทำไม Data-Driven Marketing ถึงสำคัญกับธุรกิจนัก

1. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่

เป้าหมายของนักการตลาดคือการทำแคมเปญใดๆก็ตามเพื่อให้เข้าตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการเปลี่ยนเป็นลูกค้าของแบรนด์และธุรกิจจนไปถึงการบอกต่อให้คนรู้จัก ซึ่งการรู้ข้อมูลในเชิงลึกจะทำให้นักการตลาดเข้าใจและรู้จักลูกค้าแต่ละคนแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ใครบ้างที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใครบ้างเข้ามาพูดคุยบนโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมการหาสินค้าเป็นอย่างไรผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่

2. เป็นอนาคตของการตลาด

การตลาดที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานหลักในขับเคลื่อนนั้นจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดยอดขายและความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) เวลาคุณจะทำเคมเปญใดๆก็ตาม ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Lead ที่ได้มาจากแคมเปญการตลาดที่ตั้งไว้และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ยิ่งธุรกิจใช้ข้อมูลมาทำการตลาดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถประเมินความคุ้มค่าในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

3. มองเห็นในสิ่งที่ควรทำต่อและควรหยุดทำ

ข้อมูลนั้นจะช่วยให้นักการตลาดสามารถตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพในทุกๆจุดของการตลาด ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการทำแคมเปญต่างๆ เพื่อหาดูว่าจุดไหนที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือควรปรับปรุงบ้าง จุดที่ไหนดีอยู่แล้วที่ควรพัฒนาต่อ และจะบริหารจัดการกับงบประมาณทางการตลาดและทรัพยากรอะไรบ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพหลังจากประเมินข้อดีข้อเสียในแต่ละจุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. สร้างคุณค่าให้กับทีมงาน

เมื่อในอดีตนั้นการตลาดมักจะถูกมองว่าไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะบนโลกออฟไลน์ แต่การขยับมาสู่โลกออนไลน์นั้นทำให้กิจกรรมทางการตลาดสามารถวัดผลได้ดีขึ้น และยิ่งหากนำเอาข้อมูล สถิติ ตัวเลข มาปรับใช้กับสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มาวิเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเข้าถึงลูกค้าในงบประมาณที่ต่ำลง ลดต้นทุนรวมถึงการปรับงบประมาณการตลาดในบางช่องทางที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรให้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ก็จะกลายเป็นคุณค่าต่อทีมรวมถึงในสายตาของผู้บริหารอีกด้วย

What's next?

ประโยชน์ของ Data-Driven Marketing

เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าความสำคัญของ Data-Driven Marketing นั้นมีอะไรบ้าง และก็ได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ 7 อย่างของ Data-Driven Marketing กับครับ

1. ทำ Personalized Marketing ให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

Data-Driven Marketing สามารถช่วยให้นักการตลาดออกแบบแคมเปญสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีว่าลูกค้ามีความสนใจอะไรจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร การที่รู้จัก Insight ในเชิงลึกของลูกค้านั้นจะช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างสรรค์แคมเปญที่เหมาะสมกับความต้องการ Lifestyle และพฤติกรรมของลูกค้าแบบเฉพาะรายได้อย่างลงตัว

ทำ Personalized Marketing ให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

2. เกิดความสอดคล้องในการทำคอนเทนต์

Data-Driven Marketing จะทำให้คุณสามารถวางแผนการทำคอนเทนต์ที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย อีเมล์ ออนไลน์ในแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

3. จัด Segment ของกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น

ลูกค้านั้นมีอยู่หลายประเภทหลายระดับซึ่งการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้น ก็จำเป็นต้องสื่อสารคอนเทนต์ที่ให้ตรงกับแต่ละกลุ่มไม่ควรใช้คอนเทนต์เดียวสื่อสารไปในทุกกลุ่ม Data-Driven Marketing จะทำให้คุณมองเห็นและสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม Segment ได้อย่างชัดเจน เช่น Lifestyle พฤติกรรม ช่วงอายุ ความสนใจ ที่อยู่อาศัย และเข้าถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่มีทั้งความเหมือนและความต่าง ทำให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนคิดอะไรอยากรู้อะไรอยากได้อะไร เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ตรงตามสิ่งที่ลูกค้าในแต่ละ Segment คิดอยู่ได้อย่างเหมาะสม

4. โอกาสในการอุดหนุนสินค้ามากขึ้น

ลำพังสินค้าที่ออกมาขายตามปกติอาจไม่ได้สร้างให้เกิดการซื้อจากลูกค้าได้มากเท่าที่ควร แต่หากนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าได้ดีกว่าที่มีอยู่ ก็จะกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับแบรนด์รวมถึงโอกาสที่ลูกค้าจะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อให้คนอื่นๆมาสนับสนุนแบรนด์ของเราได้

โอกาสในการอุดหนุนสินค้ามากขึ้น

5. พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น

หลายๆครั้งการได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ก็สามารถนำมาปรับใช้กับการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ดีกว่าเดิมได้ ซึ่งเป็นไปได้ 2 ลักษณะคือการนำเอาความคิดเห็นหลังจากสินค้าออกสู่ตลาดไปแล้ว หรือการจะเริ่มผลิตสินค้าตัวใหม่แล้วให้กลุ่มเป้าหมายมามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ใช่มากที่สุด

6. สร้างประสบการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์จะสร้างให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดยุคนี้ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญ และประสบการณ์นั้นก็ไม่ใช่แค่เพียงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้นหรือที่เรียกว่า Brand Experience แต่ในเรื่องของ Customer Experience นั้นที่จำเป็นต้องพัฒนาประสบการณ์ดีๆในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า (Customer Touchpoint) ให้ดีที่สุดเช่นกันและ Data-Driven Marketing นั้นจะช่วยให้คุณมีข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Map) ที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์สื่อต่างๆให้ครอบคลุมทุกๆจุดที่ลูกค้าไป และการออกแบบสื่อต่างๆก็มีผลต่อการสร้างประสบการณ์เช่นกัน ที่ Data-Driven Marketing นั้นสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้

7. โอกาสทำ Up-Selling และ Cross-Selling

ด้วยความที่ Data-Driven Marketing สามารถวิเคราะห์ Insight เชิงลึกของลูกค้าได้อย่างแม่นยำซึ่งสามารถนำมาช่วยพัฒนา Sales Funnel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมันช่วยสร้างโอกาสให้แบรนด์สามารถนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันหรือ Cross-Selling ที่อาจอยู่ในความสนใจของลูกค้าโดยที่ลูกค้าอาจไม่รู้ตัวก็ได้ หรือแม้แต่การติดต่อกับลูกค้าเพื่อลองนำเสนอสินค้า อัปเกรดสินค้าหรือโซลูชั่นใหม่ๆแบบ Up-Selling ก็ได้ทั้งนั้นหากลูกค้านั้นเชื่อมั่นในแบรนด์คุณในระดับหนึ่งแล้ว

โอกาสทำ Up-Selling และ Cross-Selling

เห็นไหมครับว่าการนำเอาข้อมูลหรือ Data มาใช้กับการตลาดในการขับเคลื่อนธุรกิจนั้นมีประโยชน์อยู่อย่างมากมาย ซึ่งมันเป็นผลดีกับลูกค้าและผลดีกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับแบรนด์ของคุณอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนครับ


Share to friends


Related Posts

สรุป Marketing 5.0 ข้อมูลและเทคโนโลยีสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ

ในที่สุดก็ถึงยุคของการตลาด 5.0 ซะทีที่ต้องบอกเลยว่าแนวโน้มของการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven) และการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจที่ต้องเข้าใจผู้บริโภคอย่างทะลุปรุโปร่ง จะเป็นหลักสำคัญในการตลาดเป็นต้นไปซึ่งมันเริ่มมีการใช้ผสมผสานกันตั้งแต่ยุคของการตลาด 4.0 มาสักระยะหนึ่งแล้ว


อะไรคือการตลาดแบบ ASMR Marketing

นักการตลาดพยายามหาวิธีการสร้างประสบการณ์ดีๆผ่านแคมเปญการคลาดในแบบต่างๆ ที่ผสมผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์และบางอย่างก็นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกัน และหนึ่งในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้กัน นั่นก็คือ การตลาดแบบ ASMR หรือ ASMR Marketing โดยอันที่จริงแล้วการตลาดในลักษณะนี้ก็มีมานานหลายปีแล้วด้วยกัน เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับว่า ASMR Marketing มันคืออะไร


ดึงดูดลูกค้าด้วย Contextual Marketing

การตลาดที่จะช่วยให้คุณส่งข้อมูลที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า Contextual Marketing ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของการตลาดแบบ Inbound Marketing หรือตลาดแบบดึงดูดด้วยการทำและนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาคุณทำการตลาดคอนเทนต์ หรือ Content Marketing คุณก็ไม่ควรมองข้ามการทำ ContextLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์