Know your generation

Generation ก็คือยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในแต่ละ Generation ก็จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งในเรื่อง Generation นี้มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆ เรามาดูกันครับว่า Generation นั้นมีกี่ช่วงกันบ้าง

1. Lost Generation (เกิดในช่วงปี 1890-1915)

คนที่อยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน

2. Greatest Generation (เกิดในช่วงปี 1910-1924)

กลุ่มคนที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส่วนใหญ่จะร่วมต่อสู้ในสงคราม และเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีความสำนึกในความเป็นพลเมือง เป็นทางการ และศรัทธาในความเชื่อ

3. Silent Generation (เกิดในช่วงปี 1925-1945)

กลุ่มคนที่เกิดในช่วงยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอยู่ไม่ค่อยมากลแล้วในปัจจุบัน ช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ทำงานกันอย่างหนัก ทุกคนมีความรักชาติ รักในกฎระเบียบ เป็นรากฐานมาสู่คนยุคปัจจุบันนี้

4. Baby Boomer (เกิดในช่วงปี 1946-1964)

Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่วงปี 1946-1964 เหตุการณ์สำคัญๆของคนช่วงอายุนี้ คือ

 • อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 • อยู่ในช่วงสงครามเกาหลีและเวียดนาม
 • เป็นยุคที่เริ่มมีโทรทัศน์
 • เป็นยุคเริ่มต้นของระเบิดนิวเคลีย
 • ยุคของสงครามเย็น
 • ยุคสมัยของแห่งการเรียกร้องสิทธิมนุษย์ชน
 • รวมถึงดนตรีแนวร็อคแอนด์โรล

ทัศนคติและคุณค่าของคนกลุ่มนี้ คือ

 • มองโลกในแง่ดี และความพึงพอใจโดยทั่วไป
 • มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการทำงาน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

แรงจูงใจของคนกลุ่มนี้ คือ

 • ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน
 • ความมั่งคั่ง
 • การเลื่อนตำแหน่ง
 • เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงของสังคม
 • รวมถึงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง
 • ชอบควบคุมคนอื่นๆ
 • เป็นคนอดออมใช้จ่ายรอบคอบ

การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีของคนกลุ่มนี้ คือ หนังสือพิมพ์ การเขียนจดหมาย การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 

ชีวิตการทำงานของคนกลุ่มนี้ คือ

 • ชอบทำงานเป็นชีวิตจิตใจ
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รู้วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
 • ทำงานแบบมีจุดมุ่งหมาย
 • เติมเต็มความต้องการให้ตนเอง
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ชอบการปะชุม
 • เก่งด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
 • เต็มใจที่จะต่อต้านเพื่อนฝูงหากมีเหตุการณ์ที่เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกัน

คนกลุ่มนี้ชอบแก้ปัญหาด้วยการเอาปัญหาที่เคยถูกแก้ไขในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันและอนาคต ให้ความสำคัญกับความมั่นคง และความสุขในบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ

5. Gen X (เกิดในช่วงปี 1965-1980)

Gen X คือ คนที่เกิดในช่วงปี 1965-1980 เหตุการณ์สำคัญๆของคนช่วงอายุนี้ คือ

 • ช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็น
 • ยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์

ทัศนคติและคุณค่าของคนกลุ่มนี้ คือ

 • การทำงานเป็นสิ่งท้าทาย
 • การทำงานเป็นคำมั่นสัญญา
 • การทำงานคือชีวิต
 • ชอบพึ่งพาตนเอง
 • ทำงานแบบสมดุล

แรงจูงใจของคนกลุ่มนี้ คือ

 • การได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ
 • การได้พักผ่อน
 • การได้ทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • อยากอยู่ในสายตาของหัวหน้า
 • สร้างสมดุลการทำงานและการพักผ่อน

การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีของคนกลุ่มนี้ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แฟ็กซ์ อินเทอร์เน็ต

ชีวิตการทำงานของคนกลุ่มนี้ คือ

 • พึ่งพาตนเอง
 • ชอบอะไรที่เป็นการกำหนดโครงสร้างและทิศทางที่ชัดเจน
 • ชอบพูดตรงๆ
 • ไม่ชอบอิทธิพลหรืออำนาจ
 • ชอบความเสมอภาคในการทำงาน
 • มีความเป็นอิสระสูง และต้องการพิสูจน์ตนเอง

คนกลุ่มนี้ชอบแก้ปัญหาด้วยการเขียนปัญหาเป็นข้อๆ และสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะทำมาปรึกษาหารือกัน ให้ความสำคัญกับการทำงานและการพักผ่อน รวมถึงครอบครัว

6. Gen Y (เกิดในช่วงปี 1981-1996)

Gen Y, Millennials, Gen Next คือ คนเดียวกันที่เกิดในช่วงปี 1981-1996 เหตุการณ์สำคัญๆของคนช่วงอายุนี้ คือ

 • เหตุการณ์ 9/11
 • สงครามอ่าว
 • การเติบโตของอินเทอร์เน็ต มือถือ และ SMS รวมไปถึงเครือข่ายสังคมต่างๆ

ทัศนคติและคุณค่าของคนกลุ่มนี้ คือ 

 • มองโลกในแง่ดี
 • ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีความทะเยอทะยาน
 • มีคุณธรรมสูง มีความซื้อสัตย์ มีความมั่นใจในตัวเอง และชอบเข้าสังคม

แรงจูงใจของคนกลุ่มนี้ คือ

 • การได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ
 • การได้พักผ่อน
 • การได้ทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • ทำงานเต็มที่และเที่ยวเล่นอย่างเต็มที่
 • อยากให้คนมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีของคนกลุ่มนี้ คือ ชอบการถ่ายทอดสด ดูโทรทัศน์ ดูเคเบิ้ลทีวี รับส่งอีเมล์และ SMS ชอบพูดคุยผ่านช่องทางต่างๆบนอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ Social Media เป็นประจำ

ชีวิตการทำงานของคนกลุ่มนี้ คือ

 • ทำงานได้หลากหลายอย่าง
 • ชอบทำอะไรเยอะๆ
 • มุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการ
 • ชอบถูกท้าทาย
 • ชอบมีส่วนร่วม
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • ชอบสื่อสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ และต้องการคำติหรือคำชม

คนกลุ่มนี้ชอบแก้ปัญหาด้วยการระดมสมอง การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมถึงการปรึกษากันระหว่างเพื่อนๆ ให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน เป็นหลัก

7. Gen Z (เกิดในช่วงปี 1997-2009)

Gen Z คือ คนเดียวกัน ที่เกิดในช่วงปี 1997-2009 โดยเกิดมาในยุคของเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย กลุ่ม Gen Z นี้ ติดโลกออนไลน์ อยู่กับโลกโซเชียล เทคโนโลยี มือถือ แทปเล็ต เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแทบจะทุกรูปแบบ รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น สามารถปรับทัศนคติได้ดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง ชอบทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน แต่มีความอดทนต่ำ มีทัศนคติเป็นผู้ที่ชื่นชอบการใช้จ่าย เพื่อสร้างความสุขความพอใจกับตนเอง เปิดรับข้อมูลสั้นๆได้ใจความ เน้นความสวยงามของรูปแบบการสื่อสารประเภทต่างๆ

8. Gen C

กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X ที่หันมาสนใจใช้เทคโนโลยี ซึ่งในยุคของตัวเองนั้นยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งกลุ่ม Gen C นี้จะโพสต์ข้อความอะไรที่เป็นข้อมูลความรู้เป็นส่วนใหญ่ ต่างกับ Gen Y ที่โพสต์หลายๆอย่างตามอารมณ์

9. Gen Alpha (เกิดในช่วงปี 2010-2025)

Gen Alpha คือ กลุ่มเจเนอเรชันที่เกิดในช่วงปี 2010-2025 นับว่าเป็นกลุ่มที่อยู่กับความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆที่เรียกว่าขั้นสุด ชีวิตขาดมือถือและอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไม่ได้ยึดติดกับอาชีพที่มั่นคงอีกต่อไป และไม่ได้ยึดติดกับการทำงานประจำ หรือต้องทำงานในที่ทำงานเสมอไป แต่จะทำในสิ่งที่สนใจเท่านั้น เช่น พวกเกมเมอร์ e-sport นักสร้างคอนเทนต์ประเภทต่างๆ กลุ่ม startup ต่างๆ การเป็น YouTuber และ Influencer นับได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุด เพราะอยู่กับเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด

การที่เรารู้ว่าคนที่อยู่ในโลกของเรานั้นอยู่เจเนอเรชันไหน จะทำให้เรารู้ถึงแบบแผนพฤติกรรม การใช้ชีวิต การรับข้อมูลข่าวสาร ความสนใจ และทัศนคติในภาพรวม ทำให้เรารู้วิธีปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นมันยังทำให้เรามองเห็นโอกาสในการสื่อสารทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างกันในบางเจเนอเรชัน เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการตลาดอีกด้วย


Icon in cover photo from all-free-download.com

Share to friends


Related Posts

รู้จัก Customer Journey และ Customer Journey Map

การเดินทางของลูกค้า หรือ Customer Journey คือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ของเรา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในทุกช่องทางและทุกจุดสัมผัสตลอดระยะเวลาของวงจรชีวิตของลูกค้า บริษัทส่วนใหญ่ใช้หลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โซเชียล มีเดีย


Persona ของลูกค้าคืออะไร

Persona เป็นตัวละครสมมติหรือตัวละครในอุดมคติ ที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่แบรนด์ได้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อระบุประเภทกลุ่มผู้ใช้ที่มีโอกาสที่จะใช้สินค้าหรือบริการของเรา โดยการสร้างบุคคลขึ้นมาจะช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ ความต้องการ พฤติกรรม และเป้าหมายของผู้ใช้Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 thoughts on “รู้จักกับ Generation ต่างๆ

 • Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 • Greetings! Very helpful advice within this article!
  It’s the little changes which will make the greatest changes.
  Thanks for sharing!

 • I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 • It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this wonderful post to increase my experience.

 • Wow, wonderful weblog format! How long have you been running a
  blog for? you made blogging look easy. The overall glance of your website is fantastic, let alone the content material!

 • I feel that is among the so much important information for me.

  And i am satisfied studying your article. However wanna statement on few basic things, The web
  site style is great, the articles is truly great : D.
  Excellent activity, cheers

 • I’m truly enjoying the design and layout of your
  site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Excellent work!

copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์