Business Report in Bar and Pie Chart

การตลาดนับเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกปัจจุบัน ที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นทั้งแบบธุรกิจทางตรงและธุรกิจทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเชื่อมโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

สภาพการแข่งขันดังกล่าวทำให้การทำการตลาดต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ ทั้งด้านการวิเคราะห์ การสรุปผล การชี้นำแนวโนม การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการบริหารลูกค้านั่นเองครับ ในบทความนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับเทคโนโลยีทางการตลาด หรือ Marketing Technology กันครับว่ามันคืออะไร และมันสำคัญอย่างไร

Grey Arrow

Marketing Technology คืออะไร

เทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology) หลายๆคนอาจเรียกสั้นๆว่า MarTech และถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนั้น มันก็คือเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการวางแผน ดำเนินการ และวัดผลการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีความอัตโนมัติ (Automate) มากยิ่งขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดียิ่งขึ้น และชุดเครื่องมือที่บริษัทนำมาใช้สำหรับกระบวนการทางการตลาดเรียกว่า MarTech Stack โดยหากนำเอา MarTech มาปรับรวมเข้ากับโครงสร้างของ Digital Marketing ในองค์กร จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชั้น ได้แก่

 • ข้อมูลที่สำคัญสำหรับองค์กร (Enterprise Data Foundation)
  ในชั้นนี้นับเป็นจุดล่างสุดซึ่งเป็นรากฐานของข้อมูลสนับสนุนหรือเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ของการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ครับ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลสินค้าในมิติต่างๆ
 • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการตลาดหลักๆ (Major Marketing Technology Platforms)
  ชั้นของเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มที่จะนำมาใช้ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ การเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมบนสื่อโซเชียล และการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ต้นแบบการตลาดและการขาย (Prototypical Marketing and Sales Services)
  เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการสนับสนุนข้อมูลจากชั้นก่อนหน้า เพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ E-Commerce เครือข่ายในการส่งข้อมูลและเนื้อหา แพลตฟอร์มสำหรับการทำออนไลน์วีดิโอ และการบริหารจัดการทีมงาน
 • ช่องทางหลัก (Major Channels)
  ชั้นบนสุดซึ่งถือเป็นชั้นที่นักการตลาดนำกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมล์ การส่งข้อมูลผ่านมือถือ การส่งข้อมูลผ่านโซเชียล มีเดีย เว็บไซต์ โทรทัศน์ หรืออีเว้นท์ต่างๆ ที่เราเรียกว่าจุดสัมผัสของลูกค้า (Customer Touchpoints) นั่นเองครับ

หัวใจของ MarTech Stack

Email Marketing Network

โดยทั่วไป MarTech Stack ประกอบด้วยเครื่องมือหลักบางอย่าง และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท บางที่ก็มี MarTech Stack ที่สลับซับซ้อนในขณะที่บริษัท อื่นๆ ต้องพึ่งพาข้อมูลที่จำเป็น MarTech Stack ที่สมบูรณ์แบบนั้นควรจะตอบสนองทุกขั้นตอนของวงจรการตลาด ที่ประกอบไปด้วยการดึงดูด การสร้างการมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง การจัดการ และการทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมาย โดยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่พบบ่อยที่สุดใน MarTech Stack ได้แก่

 • การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management)
  ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ MarTech Stack ครับ เพราะมันเป็นที่รวบรวมและบริหารจัดการเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของคุณ เพราะคอนเทนต์ก็คือตัวขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดนั่นเอง
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์ (Analytics Tools)
  การตลาดที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องสามารถวัดผลได้ ซึ่งในทุกๆอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในการทำการตลาดที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งให้ได้ และด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์มันจะช่วยให้คุณสามารถวัดผลและจัดสรรเนื้อหา การทำแคมเปญ รวมไปถึงช่องทางและส่วนอื่นๆของการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
 • การบริหารจัดการลูกค้า (Lead Management)
  เครื่องมือในการบริหารจัดการลูกค้า จะช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างการมีส่วนร่วม คัดกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อเข้าสู่กระบวนการซื้อขายได้
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management)
  เครื่องมือในการติดตามลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงพนักงานที่ส่งผลไปสู่การสร้างยอดขาย อย่างที่เราเห็นโดยทั่วไป คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาติดตั้งสำหรับการทำ Email Marketing เพื่อเชื่อมระบบ CRM กับ การตลาดเข้าไว้ด้วยกัน
 • การตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation)
  เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กับ Email Marketing และ CRM เพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ที่สามารถระบุตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
 • ระบบบริหารจัดการคอนเทนต์ (Content Management System)
  โซลูชั่นที่จะช่วยให้นักการตลาดบริหารจัดการคอนเทนต์บนเว็บไซต์ เช่น หน้าต่างๆของเว็บ บล็อกต่างๆ
 • ระบบบริหารจัดการโซเชียล มีเดีย (Social Media Management)
  เครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ผ่านช่องทางโซเชียล มีเดียต่างๆที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Marketing Technology

มองไปทางไหนก็จะเห็นได้ว่า MarTech นั้นมีแต่ประโยชน์ครับ เพราะมันช่วยให้กระบวนการต่างๆนั้นเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่สร้างความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น ทำในสิ่งต่างๆที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ บริษัทเองก็สามารถวางแผนหรือกลยุทธ์ได้อย่างแยบยลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลงทุนในการนำเอา MarTech มาใช้กับธุรกิจดูเป็นอะไรที่คุ้มค่าในระยะยาวเลยทีเดียว

MarTech จะช่วยให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการวิเคราะห์ที่ถูกจุด เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีที่ละเอียดมาช่วยตรงจุดนี้ ทำให้การทำการตลาดสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลคงไม่สามารถขาด MarTech ได้ และมันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปในอนาคตอย่างแน่นอน


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

ประเภทของ Marketing Technology

Marketing Landscape นั้นได้ขยายตัวและมีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆอย่างมากมายนับไม่ถ้วนครับ และได้มีการแบ่งออกเป็น 7 ประเภท สำหรับธุรกิจที่ควรนำมาปรับใช้เพื่อให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด


ประโยชน์ของการทำ Social Media Listening

การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ช่วยให้คุณเข้าใจและรับรู้ว่าลูกค้าหรือคนที่รู้จักแบรนด์ของคุณมีความรู้สึกกับแบรนด์ของคุณเป็นเช่นไร รวมไปถึงมุมมองของลูกค้าต่อแบรนด์คู่แข่งเป็นอย่างไร


Customer Touchpoint มีอะไรบ้าง

การให้ความสำคัญกับจุดสัมผัสของลูกค้า หรือ Customer Touchpoint จะทำให้คุณมองเห็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ครบทุกจุดเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ของคุณ


สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเวลาส่ง Email Marketing

การทำ Email Marketing ยังคงมีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ แม้ว่าหลายๆคนจะเห็นว่า Social Media นั้นมาแรงแซงทุกสิ่งก็ตาม แต่การทำการตลาดผ่านอีเมล์ก็ยังคงมีเสน่ห์และตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่หลายแบบด้วยกันครับLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์