Measurement

Social Media นับเป็นช่องทางการทำการตลาดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับนักการตลาด ที่ต่างจากสื่อดั้งเดิมที่เคยมีมาในอดีต มันมีความสลับซับซ้อนที่มากกว่า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มากกว่า สร้างให้เกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็วได้มากกว่าหลายๆสื่อ โดย Social Media ที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำและแบรนด์ต่างๆใช้ในการโปรโมทธุรกิจ นั่นก็คือ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่มาแรงอย่าง Tiktok นั่นเอง

Social Media Funnel

Social Media Funnel for Social Media Metric

ปัญหาที่นักการตลาดส่วนใหญ่พบมากที่สุด ก็คือ การตั้งตัววัดผลสำหรับแพลตฟอร์ม Social Media สำหรับทีมการตลาดนั่นเอง ที่ไม่ใช่เแค่เพียงการวัดผลจากยอดกดติตตาม ยอดแชร์ หรือการมีส่วนร่วมเท่านั้น มันยังมีอีกหลายๆมิติที่สามารถนำมาเป็นตัววัดผลสำหรับ Social Media ได้อีกครับ โดยผมได้รวมตัววัดผลที่น่าสนใจมาฝากกันครับ โดยจะจัดกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้เข้ากับ Social Media Funnel คือ

 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity) >> ผลลัพธ์สำหรับทีมงานที่ดูแลการทำ Social Media
 • การเข้าถึง (Reach) >> กลุ่มเป้าหมาย
 • การมีส่วนร่วม (Engagement) >> กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับแบรนด์
 • การได้มา (Acquisition) >> การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลง (Conversion) >> การกระทำต่างๆ เช่น การขาย
 • การสนับสนุน (Advocacy) >> ลูกค้าชื่นชอบและสนับสนุนแบรนด์

ตัววัดผลกิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity)

จำนวนตัวเลขที่ทีมงานต้องทำออกมาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนการโพสต์ แผนการโพสต์ในสื่อต่างๆ การปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ การตอบคำถามและแก้ไขปัญหา อาทิ

 • ระยะเวลาในการตอบลูกค้า เช่น ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ประเภทคอนเทนต์ที่เหมาะสมในการโพสต์แต่ละช่วง
  • ประเภทบล็อกโพสต์
  • ประเภท Presentation
  • ประเภทวีดิโอ
  • ประเภท E-Book
  • ประเภท Infographic
 • จำนวนโพสต์แต่ละครั้ง
  • ช่วงเวลาในการทวีต ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด
  • ช่วงเวลาในการโพสต์ลง Facebook/Instagram ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด
  • ช่วงเวลาในการอัพเดทข้อมูลลง LinkedIn ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวางแผนงบประมาณในการโพสต์แต่ละช่วง การคิดสัดส่วนว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์

ตัววัดผลการเข้าถึง (Reach)

วัดผลจากจำนวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงอัตราการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย ชื่อเสียงของแบรนด์ อาทิ

 • จำนวนการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นเท่าไหร่
 • ตำแหน่งของชื่อแบรนด์หรือธุรกิจในการค้นหาต่างๆ ควรจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่
 • จำนวนคนที่พูดถึงแบรนด์ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • จำนวนผู้กดติดตาม เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • การเข้าถึงของแต่ละโพสต์ มากน้อยเพียงใด
 • จำนวนคนดูวีดิโอ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • ราคาต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ตัววัดผลการมีส่วนร่วม (Engagement)

ตัวเลขที่แสดงถึงการที่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจร่วมกับแบรนด์ของคุณ ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆทั้งการพูดคุย การกดไลค์ กดแชร์ อาทิ

 • จำนวนการโพสต์หรือ retweet ในสื่อต่างๆ
 • อัตราของคนที่มาชื่นชอบกดไลค์โพสต์
 • ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์ต่างๆ
 • อัตราของคนที่เข้ามาคอมเม้นต์ในโพสต์
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงของโซเชียล มีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
 • อัตราการแชร์โพสต์ในแต่ละช่วงเวลา

ตัววัดผลการได้มา (Acquisition)

ตัววัดผลด้านนี้จะเกี่ยวกับการตอบรับในสิ่งที่คุณนำเสนอบนโซเชียล มีเดียต่างๆ ซึ่งเป็นการวัดผลในด้านคุณค่าที่คุณนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จำนวนคนสมัครสมาชิก อัตราการตีกลับ อัตราการกดลิงค์ อาทิ

 • อัตราการตีกลับจากการที่คนเข้าไปดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคุณ
 • อัตราการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล์
 • อัตราการคลิกลิงค์ต่อโพสต์
 • จำนวน Lead ที่เข้ามาในแต่ละช่วงเวลา
 • จำนวน Pageview ในแต่ละช่วงเวลา
 • จำนวน Traffic จากโซเชียล มีเดียไปสู่เว็บไซต์

ตัววัดผลการเปลี่ยนแปลง (Conversion)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำการตลาดสำหรับทุกธุรกิจ คือ การที่ธุรกิจอยากให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เช่น การซื้อขาย การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลดข้อมูล อาทิ

 • Conversion Rate ที่เกิดขึ้นในโซเชียล มีเดียต่างๆ
 • Conversion Rate ในแต่ละช่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อขาย/การดาวน์โหลดเอกสาร ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น
 • Conversion Rate ที่เกิดจากลูกค้าเก่า
 • รายได้ที่เกิดจากการคลิกแต่ละครั้ง
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน ​(ROI)
 • รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าแต่ละคน
 • รายได้เฉลี่ยต่อการขายแต่ละครั้ง

ตัววัดผลการสนับสนุน (Advocacy)

ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดอีกจุดหนึ่งของตัววัดผลก็ว่าได้ นับเป็นขั้นสุดท้ายของเส้นทางการเดินทางลูกค้า (Customer Journey) ที่ธุรกิจต้องทำทุกวิถีทางให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอ กลายเป็นสาวก สนับสนุนและบอกต่อให้คนอื่นๆได้รับรู้ อาทิ

 • จำนวนลูกค้าที่อยากซื้อหรืออุดหนุนแบรนด์ผ่านโซเชียล มีเดียต่างๆ
 • คาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • อัตราที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
 • อัตราการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
 • อัตราการเติบโตของ Traffic บนเว็บไซต์
 • อัตราความพึงพอใจของลูกค้า

เชื่อว่าตัวอย่างตัววัดผลบน Social Media ที่ได้ยกมาให้ดูจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการวางแผนการทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ และคุณควรติดตั้ง Google Analytics กับ Facebook Pixel รวมถึง Twitter Pixel กับเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงแคมเปญต่างๆที่คุณทำ เพื่อการวัดผลและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

วิธีวัดผล KPI บนโลกโซเชียล มีเดีย

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครรู้จักโซเชียล มีเดีย แทบจะไม่มีบริษัทไหนที่ไม่มีโซเชียล มีเดียเป็นของตัวเอง และทุกๆบริษัทรวมถึงคนทั่วๆไปที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็ล้วนแต่ใช้โซเชียล มีเดียในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ และคำถามที่มักเกิดขึ้นเสมอ


รู้จัก Customer Journey และ Customer Journey Map

การเดินทางของลูกค้า หรือ Customer Journey คือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ของเรา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในทุกช่องทางและทุกจุดสัมผัสตลอดระยะเวลาของวงจรชีวิตของลูกค้า บริษัทส่วนใหญ่ใช้หลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โซเชียล มีเดียLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์