Measurement

Social Media นับเป็นช่องทางการทำการตลาดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับนักการตลาด ที่ต่างจากสื่อดั้งเดิมที่เคยมีมาในอดีต มันมีความสลับซับซ้อนที่มากกว่า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มากกว่า สร้างให้เกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็วได้มากกว่าหลายๆสื่อ โดย Social Media ที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำและแบรนด์ต่างๆใช้ในการโปรโมทธุรกิจ นั่นก็คือ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่มาแรงอย่าง Tiktok นั่นเอง

Social Media Funnel

Social Media Funnel for Social Media Metric

ปัญหาที่นักการตลาดส่วนใหญ่พบมากที่สุด ก็คือ การตั้งตัววัดผลสำหรับแพลตฟอร์ม Social Media สำหรับทีมการตลาดนั่นเอง ที่ไม่ใช่เแค่เพียงการวัดผลจากยอดกดติตตาม ยอดแชร์ หรือการมีส่วนร่วมเท่านั้น มันยังมีอีกหลายๆมิติที่สามารถนำมาเป็นตัววัดผลสำหรับ Social Media ได้อีกครับ โดยผมได้รวมตัววัดผลที่น่าสนใจมาฝากกันครับ โดยจะจัดกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้เข้ากับ Social Media Funnel คือ

 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity) >> ผลลัพธ์สำหรับทีมงานที่ดูแลการทำ Social Media
 • การเข้าถึง (Reach) >> กลุ่มเป้าหมาย
 • การมีส่วนร่วม (Engagement) >> กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับแบรนด์
 • การได้มา (Acquisition) >> การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลง (Conversion) >> การกระทำต่างๆ เช่น การขาย
 • การสนับสนุน (Advocacy) >> ลูกค้าชื่นชอบและสนับสนุนแบรนด์

ตัววัดผลกิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity)

จำนวนตัวเลขที่ทีมงานต้องทำออกมาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนการโพสต์ แผนการโพสต์ในสื่อต่างๆ การปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ การตอบคำถามและแก้ไขปัญหา อาทิ

 • ระยะเวลาในการตอบลูกค้า เช่น ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ประเภทคอนเทนต์ที่เหมาะสมในการโพสต์แต่ละช่วง
  • ประเภทบล็อกโพสต์
  • ประเภท Presentation
  • ประเภทวีดิโอ
  • ประเภท E-Book
  • ประเภท Infographic
 • จำนวนโพสต์แต่ละครั้ง
  • ช่วงเวลาในการทวีต ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด
  • ช่วงเวลาในการโพสต์ลง Facebook/Instagram ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด
  • ช่วงเวลาในการอัพเดทข้อมูลลง LinkedIn ช่วงไหนเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวางแผนงบประมาณในการโพสต์แต่ละช่วง การคิดสัดส่วนว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์

ตัววัดผลการเข้าถึง (Reach)

วัดผลจากจำนวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงอัตราการเติบโตของกลุ่มเป้าหมาย ชื่อเสียงของแบรนด์ อาทิ

 • จำนวนการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นเท่าไหร่
 • ตำแหน่งของชื่อแบรนด์หรือธุรกิจในการค้นหาต่างๆ ควรจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่
 • จำนวนคนที่พูดถึงแบรนด์ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • จำนวนผู้กดติดตาม เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • การเข้าถึงของแต่ละโพสต์ มากน้อยเพียงใด
 • จำนวนคนดูวีดิโอ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 • ราคาต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการซื้อโฆษณา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ตัววัดผลการมีส่วนร่วม (Engagement)

ตัวเลขที่แสดงถึงการที่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจร่วมกับแบรนด์ของคุณ ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆทั้งการพูดคุย การกดไลค์ กดแชร์ อาทิ

 • จำนวนการโพสต์หรือ retweet ในสื่อต่างๆ
 • อัตราของคนที่มาชื่นชอบกดไลค์โพสต์
 • ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์ต่างๆ
 • อัตราของคนที่เข้ามาคอมเม้นต์ในโพสต์
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงของโซเชียล มีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม
 • อัตราการแชร์โพสต์ในแต่ละช่วงเวลา

ตัววัดผลการได้มา (Acquisition)

ตัววัดผลด้านนี้จะเกี่ยวกับการตอบรับในสิ่งที่คุณนำเสนอบนโซเชียล มีเดียต่างๆ ซึ่งเป็นการวัดผลในด้านคุณค่าที่คุณนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จำนวนคนสมัครสมาชิก อัตราการตีกลับ อัตราการกดลิงค์ อาทิ

 • อัตราการตีกลับจากการที่คนเข้าไปดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคุณ
 • อัตราการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล์
 • อัตราการคลิกลิงค์ต่อโพสต์
 • จำนวน Lead ที่เข้ามาในแต่ละช่วงเวลา
 • จำนวน Pageview ในแต่ละช่วงเวลา
 • จำนวน Traffic จากโซเชียล มีเดียไปสู่เว็บไซต์

ตัววัดผลการเปลี่ยนแปลง (Conversion)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำการตลาดสำหรับทุกธุรกิจ คือ การที่ธุรกิจอยากให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เช่น การซื้อขาย การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลดข้อมูล อาทิ

 • Conversion Rate ที่เกิดขึ้นในโซเชียล มีเดียต่างๆ
 • Conversion Rate ในแต่ละช่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อขาย/การดาวน์โหลดเอกสาร ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น
 • Conversion Rate ที่เกิดจากลูกค้าเก่า
 • รายได้ที่เกิดจากการคลิกแต่ละครั้ง
 • ความคุ้มค่าในการลงทุน ​(ROI)
 • รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าแต่ละคน
 • รายได้เฉลี่ยต่อการขายแต่ละครั้ง

ตัววัดผลการสนับสนุน (Advocacy)

ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดอีกจุดหนึ่งของตัววัดผลก็ว่าได้ นับเป็นขั้นสุดท้ายของเส้นทางการเดินทางลูกค้า (Customer Journey) ที่ธุรกิจต้องทำทุกวิถีทางให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอ กลายเป็นสาวก สนับสนุนและบอกต่อให้คนอื่นๆได้รับรู้ อาทิ

 • จำนวนลูกค้าที่อยากซื้อหรืออุดหนุนแบรนด์ผ่านโซเชียล มีเดียต่างๆ
 • คาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • อัตราที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ
 • อัตราการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
 • อัตราการเติบโตของ Traffic บนเว็บไซต์
 • อัตราความพึงพอใจของลูกค้า

เชื่อว่าตัวอย่างตัววัดผลบน Social Media ที่ได้ยกมาให้ดูจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการวางแผนการทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ และคุณควรติดตั้ง Google Analytics กับ Facebook Pixel รวมถึง Twitter Pixel กับเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงแคมเปญต่างๆที่คุณทำ เพื่อการวัดผลและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำครับ


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Related Posts

วิธีวัดผล KPI บนโลกโซเชียล มีเดีย

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครรู้จักโซเชียล มีเดีย แทบจะไม่มีบริษัทไหนที่ไม่มีโซเชียล มีเดียเป็นของตัวเอง และทุกๆบริษัทรวมถึงคนทั่วๆไปที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็ล้วนแต่ใช้โซเชียล มีเดียในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ และคำถามที่มักเกิดขึ้นเสมอ


รู้จัก Customer Journey และ Customer Journey Map

การเดินทางของลูกค้า หรือ Customer Journey คือประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ของเรา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในทุกช่องทางและทุกจุดสัมผัสตลอดระยะเวลาของวงจรชีวิตของลูกค้า บริษัทส่วนใหญ่ใช้หลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ โซเชียล มีเดียLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up