5M สำหรับการโฆษณา

การโฆษณา (Advertising) ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก และช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจซึ่งหลายๆธุรกิจก็นำการโฆษณามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์ หรือบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดรวมไปถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอีกด้วย และมันก็มีหลัก 5M ที่ช่วยให้การโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

What's next?

5M สำหรับการโฆษณา

M ที่ 1 คือ Mission

หากจะโฆษณาให้ได้ผลสำเร็จ M ตัวแรกก็คือ Mission หรือภารกิจที่คุณต้องการจะไปให้ถึงจากโฆษณานั้นๆ หรืออาจเรียกได้ว่าโฆษณาที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เช่น

  • โฆษณาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  • โฆษณาเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าหรือบริการ
  • โฆษณาเพื่อย้ำเตือนให้ลูกค้ายังคงวนเวียนนึกถึงสินค้าหรือบริการ

โดยหากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็คงยากที่จะออกแบบงานโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

M ที่ 2 คือ Money

แน่นอนครับว่าการโฆษณาต้องมีการบริหารและจัดสรรปันส่วนงบประมาณสำหรับการโฆษณาที่เหมาะสม ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจด้วยเช่นกัน จะเน้นความถี่มากเท่าไหร่ จะเน้นไปทางสื่อไหนเป็นพิเศษ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมาคำนวณงบประมาณด้วยกันทั้งสิ้น โดยอาจลองพิจารณาจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) หรืออาจจะดูจากส่วนดูจากส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) สภาวะการแข่งขันในตลาด (Competition) ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวครับ

Money for Advertising

M ที่ 3 คือ Message

มาถึง M ที่ 3 หรือ Message ซึ่งหมายถึงตัวสารหรือข้อความ โดยการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม จะเป็นทีเด็ดให้การโฆษณาเข้าเป้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณก็จำเป็นต้องรู้ถึง Insight ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรกำลังต้องการอะไร บางอย่างอาจต้องสื่อสารแบบเป็นเหตุเป็นผล (Rational) บางอย่างอาจสื่อสารโดยยึดโยงกับอารมณ์ (Emotional) และอาจต้องดึงเอาลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) มาประกอบในการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมด้วย

M ที่ 4 คือ Media

ขาดไม่ได้เลยสำหรับการโฆษณาคือการเลือกสื่อที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและมีเนื้อหาที่จะทำการโฆษณาอย่างพร้อมเพรียงแล้ว การเลือกสื่อจะเป็นตัวตัดสินว่าโฆษณาที่คุณสื่อออกไปจะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและมากน้อยเพียงใด และมันจะสะท้อนให้เห็นความฉลาดในการกำหนดงบประมาณที่เหมาะสม

ช่องทางเลือกใช้สื่อ

M ที่ 5 คือ Measurement

ในยุคใหม่การโฆษณาในรูปแบบไหนก็ตามต้องสามารถกำหนดตัวชี้วัดและหาวิธีวัดผลให้ได้ ยิ่งหากเป็นโฆษณาบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียแล้วก็จำเป็นที่จะต้องวัดผลเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำโฆษณาให้ดีขึ้น ซึ่งก็ควรทำทั้งการ Pre-test และ Post-test เพื่อทดสอบดูว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นจดจำโฆษณาของคุณได้บ้างหรือไม่

ทั้งหมดก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณทำการโฆษณาออกมาได้ดีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการบริหารยอดขายรวมถึงรายรับรายจ่ายของธุรกิจคุณและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อีกครับ


Share to friends


Related Posts

Product Life Cycle กับการวางกลยุทธ์ธุรกิจ

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ กระบวนการที่ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการออกจากตลาดนั้นๆ เมื่อธุรกิจนำสินค้าเข้าสู่ตลาดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแนะนำสินค้าให้ผู้คนรู้จัก มีการเติบโตไปจนถึงจุดที่ถดถอย


ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs)

ทฤษฎีที่โด่งดังทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ (Motivation) กับแนวคิดที่เกี่ยวกับลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1943 ในเอกสารที่ชื่อทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) โดยเรามักจะคุ้นหูในชื่อว่า “ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์” (Maslow’s Hierarchy of Needs)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์