What is Persona

Persona เป็นตัวละครสมมติหรือตัวละครในอุดมคติ ที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่แบรนด์ได้ทำการศึกษาวิจัย เพื่อระบุประเภทกลุ่มผู้ใช้ที่มีโอกาสที่จะใช้สินค้าหรือบริการของเรา โดยการสร้างบุคคลขึ้นมาจะช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ ความต้องการ พฤติกรรม และเป้าหมายของผู้ใช้ การสร้างตัวละครขึ้นมานั้นสามารถช่วยให้คุณรับรู้ว่า ผู้คนต่างมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน และ Persona ยังสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี ให้กับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของเราได้ครับ ลองมาดู template ง่ายๆในการหา persona กันดูครับ

Persona Template

การหา Persona นั้นประกอบไปด้วยข้อมูลของช่วงอายุ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าคนๆนั้นอยู่ใน generation ไหน ข้อมูลอาชีพว่าเขาคนนั้นประกอบอาชีพอะไร การศึกษาอยู่ในระดับไหน อาศัยอยู่แถบไหน มีสถานภาพเป็นอย่างไร นั่นคือข้อมูลโดยทั่วไปที่จำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการแบ่งสัดส่วนทางการตลาด แต่ persona นั้นมีรายละเอียดที่ลึกลงไปถึงในเรื่องอื่นๆอีก ดังนี้

 • Interests หรือความสนใจ เช่น ความสนใจในเทคโนโลยี ชอบเรื่องจักรยาน การพบปะสังสรรค์เพื่อนๆ
 • Goals หรือจุดมุ่งหมายในชีวิต เช่น พัฒนาการสื่อสารระหว่างแผนกให้ดีขึ้น
 • Pain Points หรือปัญหาของลูกค้า เช่น การสื่อสารขาดความต่อเนื่อง
 • Motivations หรือแรงจูงใจ เช่น ได้รับการโปรโมทในหน้าที่การงาน ได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน
 • Challenges หรือความท้าทาย เช่น การเพิ่มยอดขาย การพัฒนาศักยภาพของทีม
 • Needs & Expectations หรือความต้องการและความคาดหวัง เช่น อยากได้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการทีม 
 • Technology & Social Media หรือเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ เช่น ใช้ IOS หรือ Andriod หาข้อมูลจากมือถือ ใช้ IG, Facebook, Instagram
 • Content-type หรือรูปแบบเนื้อหาที่ชอบอ่าน เช่น นิตยสารทางการเงิน นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจ 
 • Brands & Influences หรือแบรนด์ที่ชื่นชอบ เช่น Apple, Google, Microsoft

ประโยชน์ของ Persona ในด้านการตลาด

 • ทำให้เข้าใจความต้องการและความสนใจของลูกค้า มันทำให้เรามองเห็นภาพเหล่านั้นในหัวของคุณได้อย่างง่ายดาย เราสามารถจินตนาการถึงความต้องการของพวกลูกค้า สิ่งที่พวกเขาสนใจ สิ่งที่พวกเขาเกลียด ข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถสรรค์สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าให้เข้ากับผู้ชมของเรา
 • ทำให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ Persona ช่วยให้เราระบุสิ่งที่พวกกลุ่มลูกค้าสนใจ หัวข้อหรือเนื้อหาอะไรที่พวกเขาต้องการ และจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่ใช่ได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการส่งอีเมล์ที่ระบุข้อความหรือเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงได้ 
 • นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ การรู้ Persona ทำให้เราวางแผนในการผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริงได้ 
 • ทำให้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าใช้เวลาไปกับอะไร เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าลูกค้าของเราใช้เวลาออนไลน์ที่ไหนบ้าง ใช้สื่อออนไลน์ประเภทใด การรู้ข้อมูลนี้จะช่วยให้เรากำหนดเนื้อหาของเราได้ดีขึ้น และสื่อสารไปยังช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของเรามีแนวโน้มจะเห็นมากที่สุด

Persona มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดในการพิจารณาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของเรามีความเกี่ยวข้อง และสนใจอะไรบ้าง ซึ่งนอกจากนำไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว ยังสามารถ Persona ไปทำการออกแบบเนื้อหาหรือสื่อต่างๆได้ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน อีกด้วย


Vector in cover photo from all-free-download.com

Share to friends


Related Posts

6 วิธีในการรู้จักความต้องการของลูกค้า

ไม่มีธุรกิจไหนอยู่รอดได้หากไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า การเข้าใจความต้องการของลูกค้านับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะผลิตสินค้าและบริการในยุคสมัยนี้ เพราะการรู้จักความต้องการของลูกค้านั้นสามารถพลิกสถานการณ์ให้เราได้เปรียบในการทำธุรกิจได้เลยทีเดียว


รู้จักความต้องการของลูกค้า 16 ประเภท

ความต้องการของลูกค้า คือ แรงจูงใจที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ มันคือตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยการรู้ความต้องการของลูกค้านั้น บริษัทสามารถนำมาทำสินค้าหรือบริการใหม่ๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า แล้วความต้องการของลูกค้านั้นมีอะไรกันบ้าง


Content ด้านการตลาดมีกี่รูปแบบ

การทำเนื้อหา หรือ Content นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการตลาดแบบแรงดึงดูด (Inbound Marketing) สืบเนื่องมาจากการที่มีแบรนด์หรือสินค้าและบริการต่างๆเกิดขึ้นอย่างมาก จากเมื่อก่อนที่เป็นยุคของการขายของ มาสู่ยุคของการทำการตลาด และตอนนี้ก็เป็นยุคของการทำเนื้อหาLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์