Relationship between 2 people

รับฟังผ่าน YouTube ได้ที่นี่ youtu.be/PB12-XvoLe0


Relationship Marketing หรือ การตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้ามากกว่าการขายสินค้าหรือบริการแค่ครั้งเดียว เช่น การสร้างความภักดี การสร้างความพึงพอใจ การให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้ Relationship Marketing นั้นสามารถติดตาม วิเคราะห์ และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง Relationship Marketing ก็นับว่ามีประโยชน์อยู่หลายอย่างเลยทีเดียวครับ

Relationship Marketing

สร้างให้เกิดประสบการณ์ดีๆกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยังสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ได้อีก

Relationship Marketing

สร้างผลตอบรับในแง่บวกหากลูกค้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และสินค้าหรือ
บริการสามารถตอบสนองความต้องการได้

Relationship Marketing

สร้างให้ลูกค้าที่จงรักภักดีกลายเป็นกระบอกเสียงในการโปรโมทแบรนด์โดยอัตโนมัติ

Relationship Marketing

สร้างให้ลูกค้ากลายเป็น Influencer ที่ทรงพลังในการผลักดันธุรกิจไปสู่จุดมุ่งหมาย

Grey Arrow

รูปแบบของ Relationship Marketing

การตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์อันดีนั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้

การบริการลูกค้า (Customer Service)

การให้ความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของ Relationship Marketing ด้วยการสนับสนุนลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ที่จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมถึงกระบวนการภายในองค์กร ให้ออกมาเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

การทำคอนเทนต์ (Content Marketing)

การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสามารถช่วยสร้างความรู้สึกดีๆและดึงดูดลูกค้าให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการอย่างซ้ำๆ ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์นั้นต้องให้ทั้งสาระ ความบันเทิง มีคุณค่า และเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าหรือบริการนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้

ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)

การใช้งานที่เพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียสร้างให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น การสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการเพื่อเข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้แบรนด์สามารถสร้างโอกาสในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการพูดคุยโต้ตอบ การคอมเม้นท์ การรีวิว การบอกต่อ ซึ่งทั้งหมดนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของแบรนด์กับลูกค้าด้วยกันทั้งสิ้น

ความคิดเห็นลูกค้า (Feedback System)

การฟังเสียงลูกค้าก็เป็นหนึ่งในกระบวนการทางการตลาด เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งแบรนด์ต่างๆควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมันช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว

การตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing)

กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ใช้งบประมาณต่ำมากที่สุด คงหนีไม่พ้นการส่งอีเมล์แคมเปญไปยังกลุ่มลูกค้าที่สามารถคัดกรองเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และเวลาในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง


Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

กลยุทธ์แบบ Guerrilla Marketing

หนึ่งในกลยุทธ์การโฆษณาเก่าแก่ที่เรียกว่า Guerrilla Marketing หรือการตลาดแบบกองโจรที่มีมาตั้งแต่ยุคปี 80 ที่ใช้กลยทุธ์แบบซุ่มโจมตี การระดมพล รวมทั้งการสร้างความประหลาดใจด้วยวิธีการต่างๆ ที่ถอดรูปแบบมาจากสงครามกองโจรในอดีตที่ใช้พลเรือนติดอาวุธในการต่อสู้ โดยการตลาดแบบกองโจร (Guerrilla Marketing) นั้นจะใช้งบประมาณค่อนข้างต่ำแต่ได้ผลค่อนข้างดี


กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)

ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) นับว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหากธุรกิจของคุณสามารถลดต้นทุนในกระบวนการบริหารจัดการต่างๆลงได้ สำหรับความเป็นผู้นำด้านต้นทุนมักจะเกิดจากประสิทธิภาพ ขนาด การปรับตัว ขอบเขตในการทำธุรกิจ และประสบการณ์โดยรวมขององค์กร


กลยุทธ์ด้านผู้นำตลาดเฉพาะ (Focus Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำตลาด ที่มุ่งเน้นไปในตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์