Adobe Summit 2021
INTERNATIONAL NEWS
ข่าวต่างประเทศ

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดตัว Real-time Customer Data Platform (CDP) แอปพลิเคชั่นระดับองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบเพื่อรองรับการ Engagement กับลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลขององค์กรเก็บรวบรวมโดยตรง (First-Party Data)  ทั้งนี้ Adobe Real-time CDP จะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลของลูกค้าที่แบรนด์รู้จักและไม่รู้จัก เพื่อจัดการโปรไฟล์ลูกค้าและ customer journey ได้อย่างไร้รอยต่อในระบบเดียว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลคุกกี้จากเบราว์เซอร์ (third-party cookies) อีกต่อไป

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทุกวันนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจมากขึ้นกับข้อมูลที่ตนเองยอมเปิดเผย ซึ่งส่งผลให้มีการแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคมีความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ได้รับจากแบรนด์ (Personalized Brand Experiences) ขณะที่เบราว์เซอร์จะไม่รองรับข้อมูลคุกกี้อีกต่อไป โดยที่เมื่อก่อนนักการตลาดต้องพึ่งพาข้อมูลคุกกี้จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบติดตาม ปรับแต่งประสบการณ์ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำการตลาด ซึ่งนั่นหมายความว่าแบรนด์ต่างๆ จะมีข้อมูลเชิงลึกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่น้อยลง แต่ยังสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่น่าสนใจต่อไป

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทต่างๆ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้า โดยมุ่งเน้นการใช้ First-Party Data ที่ได้รับการอนุญาตในการทำ customer engagement การใช้กลยุทธ์ First-Party Data จะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ตรงความต้องการมากที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยใช้เพียงแค่ข้อมูลที่ลูกค้ายินยอมเปิดเผย อย่างไรก็ดี ผลการสำรวจล่าสุด ชี้ว่า แม้ว่าจะมีข้อดีต่างๆ และประโยชน์มากมายจากการใช้ First-Party Data แต่นักการตลาดได้ใช้ประโยชน์เพียง 47% ของ First-Party Data ที่พวกเขามี

Adobe Real Time CDP B2B Edition

อานิล ชากราวาร์ที รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจประสบการณ์ดิจิทัลและการปฏิบัติการภาคสนามทั่วโลกของอะโดบี กล่าวว่า “ในฐานะผู้บริโภค เราคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลจากแบรนด์ต่างๆ โดยยังคงสามารถควบคุมข้อมูลของเราที่เปิดเผยให้แก่แบรนด์นั้นๆ ได้ ด้วย Adobe Real-time CDP เราร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองฉับไว และเคารพต่อลูกค้า โดยอาศัย First-Party Data”


การใช้ First-Party Data เพื่อขับเคลื่อนการจัดการประสบการณ์ลูกค้า

ฮับศูนย์กลางสำหรับ First-Party DataAdobe Real-time CDP ทำหน้าที่เป็นฮับศูนย์กลางสำหรับ  แบรนด์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะและเหตุการณ์ First-Party ได้หลากหลายประเภท เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้แบรนด์เชื่อมข้อมูล First-Party จากเว็บ แอป และ media data (จาก publishers)

ซึ่งมาจากปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมการท่องเว็บของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้าที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของแบรนด์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เข้ามาจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น และแบรนด์ต่างๆ ก็จะสามารถใช้ Adobe Target เพื่อปรับแต่งประสบการณ์สำหรับลูกค้า นอกจากนั้น ความสามารถด้านการกำกับดูแลข้อมูลจะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ มั่นใจได้ว่ามีการบังคับใช้นโยบายการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย Machine Learningการกระตุ้นให้ผู้ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของแบรนด์โดยระบุอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย เราไม่มีแนวทางแบบครอบจักรวาลสำหรับเรื่องนี้ เพราะ customer journey ของลูกค้าแต่ละรายย่อมแตกต่างกัน

ขณะที่ Adobe Real-time CDP ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สร้างโปรไฟล์ลูกค้าจากปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ ส่วน Adobe Target จะกลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่และผสานรวมแบบเรียลไทม์เข้ากับคอนเทนต์ ข้อเสนอ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการคลิก เพื่อให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและยินยอมให้ใช้ข้อมูล

นอกจากนี้ Adobe Target ยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ดึงเอาคะแนนความโน้มเอียง (Propensity Score) (ความเป็นไปได้ที่ผู้เยี่ยมชมไซต์จะดำเนินการบางอย่าง เช่น ซื้อสินค้า) จาก Adobe Real-time CDP เข้ามายัง Adobe Target เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยแปรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า

Segment Match: ฟีเจอร์ใหม่ Segment Match ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อขยายชุดข้อมูล First-Party Data ที่มีอยู่โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์ First-Party ที่ตรงกัน โดยใช้คำอธิบายข้อมูล (Metadata) เกี่ยวกับเซ็กเมนต์ลูกค้า เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและทำการปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น ร้านขายเสื้อผ้าอาจร่วมมือกับแบรนด์เครื่องประดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเซ็กเมนต์ลูกค้าสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของทั้งสองบริษัท เช่น ชนิดของเสื้อผ้าที่ลูกค้าซื้อ เพื่อให้แบรนด์เครื่องประดับสามารถนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว  ทั้งนี้ จะสามารถอ้างอิงข้อมูลของลูกค้าใน Segment Match ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ารายนั้นๆ อนุญาตให้ร้านขายเสื้อผ้าและแบรนด์เครื่องประดับใช้ข้อมูลของตน

Look-alike Segments: ฟีเจอร์ใหม่ Look-alike Segments ช่วยให้แบรนด์สามารถระบุลูกค้าเพิ่มเติมที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับลูกค้าที่แบรนด์นั้นๆ รู้จักเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น นักการตลาดอาจใช้กลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อสร้างเซ็กเมนต์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายอื่นๆ ภายในฐานข้อมูลของ แบรนด์ซึ่งมีลักษณะร่วมที่ใกล้เคียงกัน

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ Look-alike Segments ก็คือ การใช้งานร่วมกับ Segment Match กล่าวคือ แบรนด์จะสามารถระบุและส่งกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่มีอยู่ให้กับ Segment Match Partner และจากข้อมูลดังกล่าว พาร์ทเนอร์จะสามารถสร้างเซ็กเมนต์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายอื่นๆ ภายในฐานข้อมูลของพาร์ทเนอร์ซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน และได้อนุญาตพาร์ทเนอร์ให้ใช้ข้อมูลของตน

ฟีเจอร์ใหม่ B2B CDP: ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน บริษัทที่ทำธุรกิจ B2B จะต้องมองหาหนทางใหม่ๆ ในการติดต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลายมากขึ้นในรูปแบบเฉพาะบุคคลที่ครอบคลุม Adobe Real-time CDP รุ่น B2B ซึ่งเปิดตัวในวันนี้ ทำหน้าที่ผนวกรวมโปรไฟล์บัญชีลูกค้าองค์กร และโปรไฟล์บุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการทำงานแบบอัจฉริยะ และช่วยให้บริษัทที่ทำธุรกิจแบบ B2B สามารถคิดและดำเนินการได้เหมือนกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบ B2C


Source:
https://adaddictth.com/news/Adobe-Customer-Data-Platform?fbclid=IwAR0AvDRDOOENTP0DWEq1hU4cxvwk5rbht-GJXkzxJX1FFkB4nbQuf_Mm-PE

Share to friends


Related Posts

News: “Amazon Salon” ร้านทำผมไฮเทค เลือกสีผมได้ผ่าน AR ก่อนลงมือจริง

Amazon เปิดตัว Amazon Salon ร้านซาลอนแห่งใหม่บนพื้นที่ขนาด 1,500 ตารางฟุตในกรุงลอนดอน ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีผม (แบบเสมือนจริง) ได้ตามใจชอบ


News: Facebook ลุยบริการด้านเสียง Live Audio Room, Podcast, Soundbites

Facebook จัดเต็ม เปิดตัวโปรดักท์ด้านเสียงออกมาชนิดที่เรียกว่าคู่แข่งอย่าง Twitter – Clubhouse ต้องตะลึงกันทีเดียว เพราะการเปิดตัวบริการด้านเสียงของ Facebook มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ทั้งการพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับสร้างคลิปเสียง รวมถึงมีช่องทางให้นำเสนอคลิปเสียงแบบสั้นๆ อย่าง Soundbites


News: 5 แนวโน้ม MarTech ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

สก็อต บรินเกอร์ (Scott Brinker) หัวหน้าทีมเทคโนโลยีการตลาดและรองประธานด้านการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม (Chief Martec and VP Platform Eco-System) ของ HubSpot ได้พูดถึงอนาคตของ MarTech ในงาน MarTech conference เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นปีที่แปลกประหลาดปีหนึ่งที่หลายๆองค์กรเริ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจโดย Twilio ที่ทำการศึกษาจาก 2,500 บริษัทLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์