ปรีดี นุกุลสมปรารถนา_ Course Director_Mini-MBA_Branding & Communication Management_NEO Academy_1

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้าน 
Marketing, Branding รวมถึงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กับธุรกิจต่างๆทั้ง B2B และ B2C ตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึง Corporate ขนาดใหญ่ รวมถึงการสอน การบรรยาย และการทำ Workshop ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ และอีกหลากหลายธุรกิจมากกว่า 2,000 ราย ทั้งในรูปแบบ Public Training, In-house Training และ Online Training

Area of Services

1. การสอน การบรรยาย และการฝึกอบรมทักษะด้าน Marketing, Branding, Communication
2. ให้คำปรึกษาการวางแผนด้าน Branding Strategy, Marketing Strategy, Communication Strategy
3. การทำ In-house training เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านต่างๆให้กับพนักงานในองค์กร
4. การทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น – ระยะยาวเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กร
5. อื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: facebook.com/thepopticles
Email: thepopticles@gmail.com
Tel: 082-915-1594
หรือ Add line ติดต่อสอบถาม พูดคุย ปรึกษารายละเอียดเบื้องต้น ได้ที่นี่ครับ
Pop Preedee Line QR Code

Special Guest Speaker & Lecturer ที่ผ่านมา

ประสบการณ์ด้านการบรรยายให้ความรู้และการทำ Workshop กับนักศึกษา ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ
และอีกหลากหลายธุรกิจมามากกว่า 2,000 ราย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในด้าน Branding, Marketing, Communication, Business Model, Public Relations, Creative Thinking, Strategic Planning

NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยามหิดล 
NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยามหิดล
ได้รับเกียรติให้เป็น Course Director หลักสูตร Mini-MBA : Branding & Communication Management
ให้กับ NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้สอนหัวข้อ “Brand Believe & Foundation of Branding” “Brand Identity Design” “Brand Book Workshop”
และ “Brand Evaluation & Measurement”

 
Future Campus by True Innovation
ได้รับเชิญจาก True Corporation ให้บรรยายและทำ Workshop หัวข้อ “Creative & Innovative Thinking Idea”
กับพนักงานและผู้บริหารในโครงการ Future Campus by True Innovation

BA Startup Camp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้รับเชิญจาก โครงการ BA Startup Camp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ให้สอนนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 80 คน ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ – Creative Thinking Idea” พร้อมกับทำ Workshop คิดไอเดียในการสร้างสินค้าให้เปลี่ยนโลก
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ให้บรรยายพร้อมกับทำ
Mini-Workshop กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจ

โครงการ SMART Exporter หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ”
โครงการ SMART Exporter หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ”
โครงการ SMART Content หัวข้อ “คอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย”
โครงการ เกษตรทันสมัย หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งหน้าร้าน E-Commerce”
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ร่วมเสวนาในงานสัมมนา
“เติมเต็ม Experience มองขาดทุกการเปลี่ยนแปลง” ใน
หัวข้อ “ปรับ User Experience เพื่อพิชิตใจผู้บริโภค”
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน ผ่านช่องทาง Facebook Live

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้สอนเรื่อง “การนำเครื่องมือวิจัยมาทำการตลาดในยุคดิจิทัล” กับนักศึกษาปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์

องค์การเภสัชกรรม - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

องค์การเภสัชกรรม
ได้รับเชิญจากองค์การเภสัชกรรม ให้เป็นสอนทีม Knowledge Management
ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ Content ให้ดึงดูดใจผู้อ่าน” และฝึกทำ Workshop เพื่อสร้างสรรค์ Content
โดยสอนให้กับพนักงานหลากหลายฝ่ายและหลากหลายระดับจำนวน 2 รุ่น (60 คน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ได้รับเชิญจาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้สอนในหัวข้อ
“เทคนิคการเขียนข่าว PR เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและธุรกิจในยุคดิจิทัล” รวมถึงทำ Workshop
ร่วมกับ ผู้บริหารและทีมประชาสัมพันธ์ของบริษัท

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับเชิญให้สอนและทำ Workshop หลักสูตร “Creative Content Marketing – Zero to Hero”
จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และสอนต่อเนื่องประจำในรุ่นต่อๆไป
ในลักษณะ Public Training โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนทั้ง SMEs
และ Corporate เข้าร่วมกว่า 20 องค์กร ในแต่ละรุ่น

SME Academy 365 - ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

SME Academy 365

ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้สอนใน Online Platform
“SME Academy 365” หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Brand Loyalty /
เทคนิคการสร้าง Brand Awareness”

มหาวิทยาลัยรังสิต_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้รับเชิญจาก “หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต”
ให้สอนนักศึกษาปริญญาโทถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ กับหัวข้อ “สร้างสรรค์ / สื่อสาร Brand อย่างยั่งยืน ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความชัดเจน” ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้รับเชิญจาก “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
ให้สอนนักศึกษาปริญญาตรีถึงในเรื่อง “การสื่อสารในยุคดิจิทัล (Communication in Digital World)”
และ “การตลาดยุคใหม่กับไอเดียการขายสินค้าและบริการ” พร้อมทั้งเป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา

STeP อุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

STeP อุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนด้าน “Digital Marketing” ในโครงการ Pre-Incubation
ให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup ในโครงการกว่า 50 ราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนนักศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 ในคลาส “Digital Talent Academy”
ในหัวข้อ “Digital Marketing & Branding”
การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (สภาอุตสาหกรรม)_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

สภาอุตสาหกรรม

ได้รับเชิญจากหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม”
สภาอุตสาหกรรม หรือ BRAIN ให้บรรยายในหัวข้อ “Cutting Edge Technology for Workplace Digitization”
กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงกว่า 50 ราย
สโมสร โรตารี กรุงเทพฯ เบญจสิริ_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

สโมสร โรตารี กรุงเทพฯ เบญจสิริ
ได้รับเชิญจากสโมสร โรตารี กรุงเทพฯ เบญจสิริ
เพื่อบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับองค์กร 4.0 ในยุคดิจิทัล” ให้กับสมาชิก 20 ราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นวิทยากรพิเศษ
ในงาน BIZ SPACE บรรยายในหัวข้อ “HR กับการปรับตัวในยุคดิจิทัล”
ให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup กว่า 200 ราย
SCB SME_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อ
“HR New Gen ในยุคดิจิทัล” กับผู้ประกอบการ SME ในโครงการ SCB SME
ของธนาคารไทยพาณิชย์ กว่า 30 ราย
Microsoft (Thailand)_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

Microsoft (Thailand)

จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับลูกค้าระดับองค์กรและ SME
ของ Microsoft กว่า 100 ราย ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี 4.0”

และหัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย Digital Platform”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษในด้านการทำ “PR Campaign
และการสร้าง Creative Idea” ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต_ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับเชิญจากหลักสูตรปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้บรรยายในหัวข้อ
“ธุรกิจในยุค Digital กับการวางกลยุทธ์การสื่อสาร”
กรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน Business Matching Presentation
หลักสูตร SMART Content กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กรรมการตัดสิน การนำเสนอและการขายไอเดีย (Presentation & Selling Idea)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรรมการตัดสิน การออกแบบสื่อบนโลกดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรรมการตัดสิน
 การออกแบบ Brand Book
NEO Academy (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การให้คำปรึกษาที่ผ่านมา

ให้คำปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาอิสระกับเจ้าของธุรกิจรวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ราย ทั้ง Startup, SMEs และ Corporate ขนาดใหญ่กับประเภทธุรกิจทั้ง B2B, B2C, B2B2C และ D2C

 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Branding องค์กร / ธุรกิจเชิงกลยุทธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Corporate Identity (CI) ของแบรนด์และธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Branding สินค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านการกำหนดและเขียน Purpose / Vision / Mission ของธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำและออกแบบ Business Model Canvas / Roadmap สำหรับการทำธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและการวางกลยุทธ์การสื่อสารทั้ง Internal Communication Strategy และ External Communication Strategy
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์ (Online Marketing Strategy) โซเชียลมีเดีย (Social Media Strategy) และออฟไลน์ (Offline Marketing Strategy)
 • ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) และกลยุทธ์การวางตำแหน่งสินค้า (Product Positioning)
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Content Strategy
 • ให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Cultural Branding และ Employer Branding
 • ให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Personal Brand บนโลกออนไลน์
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์สื่อโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
 •  

Testimonials

copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์