ปรีดี นุกุลสมปรารถนา ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา Marketing และ Branding กับธุรกิจต่างๆทั้ง B2B และ B2C ตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึง Corporate ขนาดใหญ่ รวมถึงการสอน การบรรยาย และการทำ Workshop และการสื่อสารให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ และอีกหลากหลายธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย ในด้าน Branding, Marketing, Communication & PR, Business Model, Creative Thinking, Strategic Planning ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite


Area of Services

 • การสอน การบรรยาย และการฝึกอบรมทักษะด้าน Marketing, Branding, Communication
 • ให้คำปรึกษาการวางแผนด้าน Branding Strategy, Marketing Strategy, Communication Strategy
 • การทำ In-house training เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านต่างๆให้กับพนักงานในองค์กร
 • การทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น – ระยะยาวเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กร
 • อื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: facebook.com/thepopticles
Email: thepopticles@gmail.com
Tel: 082-915-1594


Special Guest Speaker & Lecturer ที่ผ่านมา

 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  หัวข้อ “เทคโนโลยีอันล้ำสมัยสำหรับองค์กรในยุค Digitization”
 • BNI Wisdom
  หัวข้อ “การตลาดสมัยใหม่คือการสร้าง Brand”
 • โครงการ SMART Content กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
  หัวข้อ “คอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย”
 • Microsoft (Thailand)
  หัวข้อ “ขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี 4.0”
  หัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย Digital Platform”
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (PACC)
  หัวข้อ “วิธีการสร้างแคมเปญ PR และความคิดสร้างสรรค์”
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ
  หัวข้อ “ออฟฟิศ 4.0 กับโลก Digitalization”
 • หลักสูตร Social Media Technology Program มหาวิทยาลัยรังสิต
  หัวข้อ “ธุรกิจในยุค Digital กับกลยุทธ์การสื่อสาร”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  หัวข้อ “HR New Gen ในยุคดิจิทัล”
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานสัมมนาเติมเต็ม “Experience”
  มองขาดทุกการเปลี่ยนแปลง

  หัวข้อ “ปรับ User Experience เพื่อพิชิตใจผู้บริโภค”
 • โครงการ Pre-Incubation (อุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ – STeP)
  หัวข้อ “Digital Marketing เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนการตลาดด้วยข้อมูลยุคดิจิทัล”
 • Digital Talent Academy วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หัวข้อ “Competitive Advantage: สร้างความได้เปรียบและชนะคู่แข่งด้วย Brand Value-Driven”
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  หัวข้อ “การตลาดยุคใหม่กับไอเดียการขายสินค้าและบริการ”
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
  หัวข้อ “สร้างสรรค์ / สื่อสาร Brand อย่างยั่งยืน ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความชัดเจน”
 • SME Academy 365 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Brand Loyalty / เทคนิคการสร้าง Brand Awareness”
 • สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
  หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ (สร้างแบรนด์อย่างไรให้น่าจดจำ)”
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) กระทรวงอุตสาหกรรม
  หัวข้อ “Creative Content Marketing: Zero to Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ)”
ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

กรรมการตัดสิน

 • คณะกรรมการตัดสิน Business Matching Presentation
  หลักสูตร SMART Content กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
 • กรรมการตัดสิน การนำเสนอและการขายไอเดีย (Presentation & Selling Idea)
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษากับเจ้าของธุรกิจรวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ราย ทั้ง Startup, SMEs และ Corporate ขนาดใหญ่กับประเภทธุรกิจทั้ง B2B, B2C, B2B2C และ D2C

 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Branding องค์กร / ธุรกิจเชิงกลยุทธ์
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Corporate Identity (CI) ของแบรนด์และองค์กร
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Branding ให้กับสินค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านการกำหนดและเขียน Purpose / Vision / Mission ของธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำและออกแบบ Business Model Canvas / Roadmap สำหรับการทำธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและการวางกลยุทธ์การสื่อสารทั้ง Internal Communication Strategy และ External Communication Strategy
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์ (Online Marketing Strategy) โซเชียลมีเดีย (Social Media Strategy) และออฟไลน์ (Offline Marketing Strategy)
 • ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning) และกลยุทธ์การวางตำแหน่งสินค้า (Product Positioning)
 • ให้คำปรึกษาด้านการทำ Content Strategy
 • ให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Cultural Branding และ Employer Branding
 • ให้คำปรึกษาด้านการสร้าง Personal Brand บนโลกออนไลน์
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์สื่อโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
Testimonials

“ทางดีมีเทกซ์ขอขอบคุณทางคุณป๊อปที่นำความรู้ใหม่ๆมาสนับสนุนธุรกิจค่ะ
ทำให้ทราบถึงความสำคัญการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด ทางดีมีเทกซ์ จะนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ การอธิบายของคุณป็อปเข้าใจได้ง่ายค่ะ ฟ้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พึ่งเริ่มศึกษาด้านการตลาด
มีความเข้าใจและเห็นภาพรวมของการตลาดมากขึ้น วิทยากรเก่งมากๆค่ะ”

นางสาวธรินทร์ญา กาวิยะ
ผู้จัดการบริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น จำกัด

“ได้ความรู้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การทำ MKT Test แบบ โฟกัส กลุ่มเป้าหมาย
และการสร้าง Branding / Re-Branding”

ดรุณี กัณทวี
Business Owner หจก.มานา (2019)

“ได้ทราบเครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการทำตลาดออนไลน์”

Khchanakan
CMO & Co-Founder บริษัท Techmorrow

“ได้แนวทางในการใช้ Digital​ Marketing ที่ดีมากค่ะ”

ศริญญา สีแดง
Co-Founder บริษัท ไทยวิส ครีเอชั่น จำกัด

“เข้าใจ personaมากขึ้น สามารถนำมาปรับแผนการตลาดและวาง​ Road map ของบริษัท”

ปัทมาวดี ชัยศรีสุข
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

“เนื้อหามีความครบถ้วน เข้าถึงความสำคัญได้ทุกประเด็น มีการยกตัวอย่างทำให้เห็นภาพและคิดตาม
ได้ง่าย รู้ประโยชน์ของข้อมูลที่มีอยู่มากขึ้นเพื่อไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจสูงสุด”

รังสิรัชต์ เศรษฐกร
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เข้าใจกลยุทธ์และกลวิธีการตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจได้จริง เพิ่มลูกค้า
เพิ่มยอดขายของธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญด้านการตลาดชี้แนวทางในการนำไปใช้จริง“

นางสาวจันทรัสม์ ทองปลี
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
copyright 2022@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์