Generative AI ความหวังใหม่ของนักการตลาด

รายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุดของอะโดบีชี้ว่า แบรนด์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) จะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านประสบการณ์ลูกค้า ขณะที่ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเริ่มให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลมากขึ้น นักการตลาดและผู้บริโภคต่างก็กระตือรือร้นที่จะเปิดรับเทคโนโลยี AI


News: Virgin Holidays ใช้ AI ช่วยเพิ่ม Brand Awareness

Virgin Holidays เปิดตัวใช้ AI ในการช่วยหา Insight ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์จนได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ Virgin Holidays เปิดตัวธุรกิจตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 โดยทำเป็นเว็บไซต์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ และมีหน้าร้านอยู่หลายสาขาในหลายๆเมือง


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์