เคล็ดลับในการสร้าง Brand Archetype สำหรับธุรกิจของคุณ

Brand Archetype หรือต้นแบบของแบรนด์ที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรผ่านการสื่อสารในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การทำแคมเปญการตลาด จนสร้างให้เกิดการรับรู้ในตัวแบรนด์ที่เชื่อมโยงเข้ากับบุคลิกของตัวลูกค้า โดย Brand Archetype นั้นเกิดจากการมัดรวมกันของธีม แนวคิด การเชื่อมโยงทางอารมณ์​ ผ่านช่วงเวลารวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของแบรนด์


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up