ประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจ

ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจน่าจะเป็นเรื่องของการได้รู้จักลูกค้าใหม่ๆ ที่อาจรวมไปถึงธุรกิจแบบอ้างอิงหรือแนะนำลูกค้าต่อ (Referral) ที่สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้ การสร้างเครือข่ายนั้นช่วยให้เกิดโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการค้า การร่วมทุนทางธุรกิจ หรือแม้แต่การขยายธุรกิจใหม่ๆได้


วิธีการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจ

ยุคนี้ถือเป็นยุคของการร่วมมือกัน (Collaboration) ในการสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจ การสร้างเครือข่าย หรือ Network เป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจในยุคนี้ที่มีการแข่งขันกันสูง เครือข่ายธุรกิจเป็นวิธีที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมากในการขยายฐานลูกค้าใหม่และบอกต่อเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up