20 ลักษณะของการสื่อสารแบบจริงใจ

การสื่อสารนับเป็นส่วนสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง และการแสดงออกให้เห็นถึงความ “จริงใจ” ในการสื่อสารหรือพูดคุยถือเป็นประตูเปิดทางสู่การเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในสถานะของการทำงาน ที่ต้องอาศัยทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพในทุกๆวัน


วิธีการสื่อสารไม่ให้แบรนด์พังพินาสในพริบตา

เชื่อว่าในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานั้นมีช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ทุกๆคนได้เห็นการสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมทั้งการขายสินค้า บริการ หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่แต่ละแบรนด์ต่างก็มีการนำเสนอคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ


ประโยชน์ของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

หากจะทำการสื่อสารเพื่อส่งมอบคุณค่าดีๆและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ คุณต้องไม่ลืมเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ด้วยเช่นกัน เพราะมันเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังและรากฐานแห่งความสำเร็จที่หลายๆองค์กรนั้นมองข้ามไป


ลักษณะของ Informal Communication กับการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า Informal Communication คือ การสื่อสารที่ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนไม่มีโครงสร้างใดๆในการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องในแต่ละระดับ หรืออาจเป็นในระดับเดียวกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) ค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัดครับ


ลักษณะของ Formal Communication กับการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารแบบทางการหรือ Formal Communication คือ ลักษณะของการสื่อสารที่มีโครงสร้างชัดเจน เป็นระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน มีลำดับขั้นระหว่างหัวหน้า พนักงาน และเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารในลักษณะนี้จึงต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ การสื่อสารแบบทางการ (Formal Communication) จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ


เคล็ดลับการใช้ Social Media กับการสื่อสารภาวะวิกฤต

ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ โดยอาจเกิดจากทั้งความตั้งใจและความไม่ได้ตั้งใจ วิกฤตอาจเกิดเองตามธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากฝีมือมนุษย์ก็ได้ทั้งนั้น เช่น Covid-19 น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ การประท้วง จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผู้คน เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยหากวิกฤตนั้นเกิดขึ้น


รู้จัก 6 ประเภทวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์กับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

ในสภาพแวดล้อมของการทำงานโดยเฉพาะหากคุณเป็นหัวหน้าที่ต้องมีการสื่อสารกับทีมงานอยู่เป็นประจำ หรือคุณอาจเป็นนักพูด วิทยากร อาจารย์ ในแบบทั้งการพูดในที่สาธารณะ การบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่การสอนหนังสือ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องเคยเจอกับปัญหาในการสื่อสารกับหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความตั้งและและความสนใจของผู้ฟังใช่ไหมครับ


เทคนิคการเขียนสำหรับการพูดแบบสร้างแรงจูงใจ

เมื่อคุณต้องพูด สื่อสาร หรือนำเสนออะไรก็ตามการเตรียมตัวถือว่าสำคัญมาก เพราะมันคือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือ และแน่นอนว่าคุณคงไม่อยากทำอะไรให้การพูดแบบสร้างแรงจูงใจ (Motivational Speech) นั้นเกิดอาการสะดุดระหว่างทาง เรามาดูเหตุผลต่างๆกันครับว่าทำไมทุกๆการเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดนั้นจำเป็นต้องเขียนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน


8 เหตุผลที่การพูดแบบสร้างแรงจูงใจ (Motivational Speech) นั้นดีต่อชีวิตคุณ

เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้เข้าร่วมหรือได้เข้าฟังการสัมมนา การบรรยาย การอบรม การเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online มาไม่มากก็น้อย และคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในหลายๆครั้งในฐานะผู้ฟังเรารู้สึกคล้อยตามในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ หลายๆครั้งรู้สึกเกิดอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง บางคนก็มีสภาพเหมือนตกอยู่ในภวังค์และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้ยิน นั่นหมายความถึงคุณกำลังตกอยู่ภายใต้การสร้างแรงบันดาลใจ


วิธีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

ความขัดแย้งหรือ Conflict ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ครับ โดยเราจะเห็นความขัดแย้งแบบต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน หลายๆไอเดียที่คุณนำเสนอในการทำงานหรือการพูดคุยกับคนในทีม อาจนำไปสู่ปัญหาหรือความขัดแย้งในการสื่อสารได้อยู่เสมอ โดยหากปล่อยประละเลยไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ก็อาจส่งผลต่อการทำงานระหว่างทีม


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์