30 สัญญาณอันตรายที่ผู้บริโภคเริ่มเกลียดแบรนด์ของคุณ

การแสดงออกซึ่งการกระทำนั้นมักจะชัดเจนและดูจริงใจกว่าคำพูดอยู่เสมอ โดยเรามักจะสัมผัสได้จากความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับแบรนด์ หากแบรนด์ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวของแบรนด์เองและตัวของผู้บริโภคก็จะได้รับความรักและการสนับสนุนไปตลอดทาง แต่หากแบรนด์ทำสิ่งที่แย่ๆผลลัพธ์ที่ได้จะออกมากลับกันอย่างสุดขั้ว


รู้จัก 4 กลุ่มผู้ซื้อสินค้า ตามการรับรู้คุณค่า

ผู้บริโภคมักจะมีระดับการรับรู้ในข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอของสินค้าในตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งความคิดเห็น ภาพลักษณ์ และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและราคาในการซื้อสินค้าแต่ละอย่าง


6 วิธีในการรู้จักความต้องการของลูกค้า

ไม่มีธุรกิจไหนอยู่รอดได้หากไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า การเข้าใจความต้องการของลูกค้านับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะผลิตสินค้าและบริการในยุคสมัยนี้ เพราะการรู้จักความต้องการของลูกค้านั้นสามารถพลิกสถานการณ์ให้เราได้เปรียบในการทำธุรกิจได้เลยทีเดียว


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์